do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
06 listopada
2019

Pasja, Profesja, Powołanie

 

Już po raz 11 Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP było organizatorem i głównym inicjatorem Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który odbył się w dniach 21-27 października, pod hasłem:„ Pasja, profesja, powołanie”.

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją społeczną o charakterze pozarządowym. Swoją działalność merytoryczną rozpoczęło w 1991 roku, a jej założycielami byli psychologowie i pedagodzy zatrudnieni w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w urzędach pracy.

Ogólnopolski Tydzień Kariery organizowany jest przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej od 2009 roku pod patronatem ministrów właściwych dla spraw pracy i edukacji. Co roku skupia on setki inicjatyw, realizowanych w całym kraju, skierowanych  do dzieci i młodzieży, studentów,  jak i osób dorosłych.

W tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, którego hasło brzmiało „Pasja, profesja, powołanie” włączył się również Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach. Beneficjentami  działań zostali młodzież szkół podstawowych, liceów i osoby bezrobotne.

3 pażdziernika na terenie Centrum Przygotowań Do Misji Zagranicznych w Kielcach z inicjatywy doradców zawodowych PUP w Kielcach zorganizowano dla 52 uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Chęcinach spotkanie mające na celu przybliżenie młodzieży kulisów służby w Siłach Zbrojnych RP. W ramach spotkania młodzież mogła obejrzeć pokaz uzbrojenia i sprzętu bojowego, zwiedzić obiekty szkoleniowe jednostki oraz Izbę Pamięci CPDMZ. Dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszyło się spotkanie z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach dotyczące zasad naboru do służby wojskowej. Podczas spotkania wskazano na korzyści oraz możliwości rozwoju zawodowego wynikające z pracy w służbach mundurowych. Zaprezentowano wykaz uczelni oraz wymagań jakie muszą spełniać kandydaci ubiegający się o wstąpienie w ich szeregi.

Kolejnym działaniem PUP w Kielcach w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery było zorganizowanie w dniu 4 października spotkania dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Morawicy. Celem spotkania było przybliżenie pracy i zadań policjantów w tym policjantów z psem tropiącym. Poruszone zostały również wątki bezpiecznego poruszania się na drodze.

Natomiast 23 pażdziernika zorganizowano panel informacyjny „Metody selekcji i rekrutacji w służbach mundurowych” dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach. Celem spotkania było uzyskanie przez uczniów wiedzy o możliwościach kształcenia i rozwoju kariery zawodowej w służbach mundurowych.

Uzupełnieniem działań skierowanych bezpośrednio dla uczniów była zorganizowana 4 listopada w siedzibie TVP Kielce w Kieleckim Centrum Kultury debata telewizyjna pt.: „PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE - Czy warto dziś zostać pracownikiem służb mundurowych?”. Wydarzenie to zostało zorganizowane w ramach programu promocyjnego „ABC – Świętokrzyski Rynek Pracy”. Debata została poświęcona tematyce możliwości zatrudnienia oraz perspektywie rozwoju zawodowego w służbach mundurowych.

Wśród zaproszonych gości byli: Grzegorz Piwko Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, mjr Mirosław Wąchocki z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach, nadkomisarz Kamil Tokarski Rzecznik Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, komisarz Mariusz Szajowski z Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, młodszy brygadier Mariusz Góra Zastępca Komendanta Miejskiego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, młodszy brygadier Rafał Wójcik Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Jak podkreślił Grzegorz Piwko, Dyrektor PUP w Kielcach - Generalnym przesłaniem debaty, było podkreślenie, że ten rodzaj pracy jest służbą i powołaniem. Wielu naszych petentów interesuje się podjęciem pracy w służbach mundurowych. Szczególnie są to absolwenci szkół średnich i wyższych. Udzielane im są informacje natomiast nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z ludźmi mającymi fachową wiedzę. Widzimy konieczność prowadzenia kolejnych działań aktywizujących bezrobotnych w powiecie kieleckim działań w podziałem na panele tematyczne z różnych dziedzin. Takie działania sprawdzają się lepiej i skuteczniej niż ogólne targi pracy.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery PUP w Kielcach zaplanował jeszcze dwa wydarzenia, które pozwolą biorącej w nich udział młodzieży wykazać się kreatywnością i zmysłem biznesowym. Jedno z działań to Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych od klasy czwartej wzwyż pn.: Junior + Przedsiębiorczość = Sukces któremu towarzyszyć będzie konkurs plastyczny „Mój wymarzony zawód”.

Jak podkreślił Grzegorz Piwko, dyrektor PUP w Kielcach, że - dzięki konkursowi uczniowie będą mieli szansę się wykazać kreatywnością oraz udowodnić, że mają własną inicjatywę i ciekawe pomysły na biznes. 

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner