do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę - Wydział Komunikacji i TransportuTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?
19 lutego
2021

PUP podsumował 2020 rok

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach podsumował działania w minionym roku.

7 051 osób bezrobotnych było w powiecie kieleckim na koniec 2020 r. W porównaniu do grudnia 2019 nastąpił spadek o 667 osób. Stopa bezrobocia wyniosła 9,5 proc.

Na przestrzeni 2020 r. w PUP w Kielcach zarejestrowano 9 527 osób, a wyrejestrowano - 10 194, w tym 5 254 bezrobotnych podjęło pracę.

Większość bezrobotnych to osoby, które długotrwale nie mogą podjąć zatrudnienia (3 505), do 30 roku życia ( 2 178 osoby), powyżej 50 roku życia (1 566 osób), bez doświadczenia zawodowego (1 409). W rejestrze osób bezrobotnych są też osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia (1 286), bez kwalifikacji zawodowych (1 393) oraz osoby z niepełnosprawnościami (294).  

Osoby bezrobotne mogły skorzystać z takich form wsparcia jak: straże (720), prace interwencyjne (166) i społecznie użyteczne(94), roboty publiczne (15) czy szkolenia (517). PUP przeznaczył też środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (305), doposażenie stanowisk pracy (96) czy bon na zasiedlenie (85).   

W 2020 r. pracodawcy zgłosili 2 609 miejsc pracy. Urząd wydał: 3 512 skierowań, 1 535 zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców oraz zarejestrował 2 856 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Urząd w ramach Tarczy Antykryzysowej pozytywnie rozpatrzył:

 • 9 015 wniosków o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców;
 • 1 831 wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników;
 • 811 wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców;
 • 126 wniosków  o dotację dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż;
 • 6 wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych;
 • 3 wnioski o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne kościelnych osób prawnych.  

 

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner