do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
30 czerwca
2020

PUP informuje

 


W dniach od 7 lipca do 9 lipca br. pracodawcy z terenu powiatu kieleckiego będą mogli składać nowe wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników.

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach informuje, że posiada środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W związku z powyższym zaprasza pracodawców z terenu powiatu kieleckiego do składania nowych wniosków o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Termin naboru wniosków potrwa od 07.07.2020 r. do 09.07.2020 r. do godz. 15.00.

Przy rozpatrywaniu wniosków urząd pracy będzie brał pod uwagę zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na 2020 r. tj.:

PRIORYTET nr 1 - wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

PRIORYTET nr 2 –  wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

PRIORYTET nr 3 - wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie zawodach deficytowych. Zawody deficytowe:

 •     betoniarze i zbrojarze,
 •     blacharze i lakiernicy samochodowi,
 •     brukarze,
 •     cieśle i stolarze budowlani,
 •     dekarze i blacharze budowlani,
 •     elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy,
 •     fryzjerzy,
 •     inżynierowie budownictwa
 •     kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,
 •     kosmetyczki
 •     krawcy i pracownicy produkcji odzieży,
 •     kucharze,
 •     lekarze
 •     magazynierzy,
 •     masarze i przetwórcy ryb,
 •     mechanicy pojazdów samochodowych,
 •     monterzy instalacji budowlanych,
 •     murarze i tynkarze,
 •     operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych
 •     operatorzy obrabiarek skrawających,
 •     opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 •     piekarze,
 •     pielęgniarki i położne
 •     pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie
 •     przedstawiciele handlowi
 •     robotnicy budowlani,
 •     robotnicy obróbki drewna i stolarz,
 •     samodzielni księgowi,
 •     spawacze,
 •     szefowie kuchni
 •     ślusarze.

PRIORYTET nr 4 - wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;

PRIORYTET nr 5 - wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;

PRIORYTET nr 6 - wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;

PRIORYTET nr 7 - wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

 Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie http://kielce.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy . Wnioski można składać:

 •   za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej skrzynki podawczej https://kielce.praca.gov.pl/elektroniczna-skrzynka-podawcza (decyduje data wpływu do Urzędu)
 •   w siedzibie – wnioski należy wrzucać do urny znajdującej się przed siedzibą PUP.

Szczegółowe informacje na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach pok. 1 i 2 , tel. 41 367-16-11 lub 41-367-11-89.

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner