PFRON: Powróć z nami do zdrowia, powróć z nami do pracy!

25 Listopada 2021

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w pilotażowym projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” realizowanym przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. grafika

Czym jest rehabilitacja kompleksowa?

To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych  wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.

Zapraszamy do projektu wszystkich chętnych, którzy:

- z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji;

- mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie;

- mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym;

- od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.

Nasza grupa docelowa to osoby, które:

- zakończyły rehabilitację medyczną i mają ustabilizowany stan zdrowia (Ośrodki rehabilitacji kompleksowej nie są szpitalami i nie prowadzą leczenia specjalistycznego);

- są w stanie podjąć pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej;

- deklarują podjęcie zatrudnienia, niezależnie od wieku;

- mają różne rodzaje niepełnosprawności.

To ważne! Nie wymagamy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Jak przebiega rehabilitacja kompleksowa?

Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym (5-6 mies.) pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej, dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego jest to ośrodek położony w Nałęczowie (woj. lubelskie).

Każdy z Uczestników projektu bierze udział równolegle w trzech modułach:

  • zawodowym ukierunkowanym na ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, co jest głównym celem rehabilitacji kompleksowej;
  • psychospołecznym:  mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy oraz przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;
  • medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

W efekcie uczestnicy uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, które poprawiają ich status na rynku pracy pozwalając na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Co należy zrobić, by zgłosić się do projektu?

- Wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację, dostępne pod adresem: https://www.pfron.org.pl/pfron/szczegoly/news/zglos-sie-do-projektu-rehabilitacji-kompleksowej-w-2021-roku//

- Przesłać dokumenty zgłoszeniowe na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Oddział Świętokrzyski

  1. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,

z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”

Informacji udziela:

  • Żaneta Oczeretko - tel. (41) 230-97-00, e-mail: lub
  • Infolinia Kompleksowa rehabilitacja - 22 50 55 600, 532 083 063, e-mail:

Źródło: PFRON

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2021-11-25 pfron ulotka.pdf
ilość pobrań: 4
pfron ulotka.pdf 3.1MB zobacz

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów Zasady obsługi interesantów