Ogłoszenie o zamówieniu

7 Maja 2024

Starostwo Powiatowe w Kielcach informuje, że Stowarzyszenie Dziedzictwo Piotrkowic, z siedzibą w Piotrkowicach, ul. Rynek 7, 26 - 020 Chmielnik w dniu 06.05.2024 r. ogłosiło postępowanie zakupowe nr 2024/BZP 00310429/01, którego przedmiotem jest realizacja inwestycji pn.: „REMONT  KOŚCIOŁA P.W. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA W PIOTRKOWICACH”, dofinansowanej z Rządowego Programu Obudowy Zabytków nr RPOZ/2022/4104/PolskiLad. Postępowanie zakupowe na: REMONT  KOŚCIOŁA P.W. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA W PIOTRKOWICACH

 

Szczegółowe informacje i dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia są udostępniane na stronie Beneficjenta dotacji/Zamawiającego pod adresem:  www.dziedzictwo-piotrkowic.pl oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-48668480-0b72-11ef-9b7e-467806a93518

 

Postępowanie zakupowe na: REMONT  KOŚCIOŁA P.W. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA W PIOTRKOWICACH

do góry
W piątek (31.05) Starostwo Powiatowe w Kielcach nieczynne dla interesantów Trwa nabór do Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego Starostwo Powiatowe będzie pracować dłużej Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów