Ogłoszenie o zamówieniu

21 Marca 2024

Starostwo Powiatowe w Kielcach informuje, że Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Nowej Słupi, ul. Kielecka 1, 26-006 Nowa Słupia ogłosiła postępowanie zakupowe, którego przedmiotem jest realizacja inwestycji pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych przy zabytkowym ogrodzeniu wokół kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi”, współfinansowanej z Rządowego Programu Obudowy Zabytków nr RPOZ/2022/3989/PolskiLad. 

 

Szczegółowe informacje i dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia są udostępniane na stronie Beneficjenta dotacji/Zamawiającego pod adresem:

http://wawrzynca-nowaslupia.pl/zapytanie-ofertowe/

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów