Ogłoszenie o prowadzonych konsultacjach

19 Grudnia 2016

Zarząd Powiatu w Kielcach

informuje o prowadzonych konsultacjach społecznych projektu aktualizacji  „Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020”


Konsultacje prowadzone będą w okresie od 15 grudnia 2016r.  do 18 stycznia 2017r. w formie przyjmowania opinii, uwag i propozycji na piśmie lub drogą mailową dotyczących treści projektu dokumentu  aktualizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020”.  Dodatkowo konsultacje prowadzone będą podczas spotkania w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Kielcach  w dniu 9 stycznia 2017r. w godzinach od 9:00 do 12:00

Projekt dokumentu dostępny jest:

na stronie internetowej powiatu kieleckiego: www.powiat.kielce.pl, w zakładce „ogłoszenia”;
w Wydziale Obsługi Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, pok. 331 w godzinach pracy urzędu od 7:15 do 15:15.

 

Opinie, uwagi i propozycje można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym:

a)      Pełnomocnikowi ds. konsultacji w trakcie spotkania konsultacyjnego w dniu 9 stycznia 2017r.,
w godzinach od 9:00 do 12:00;

b)      drogą elektroniczną na adres: molenda.m@powiat.kielce.pl

c)      drogą korespondencyjną na adres: Wydział Obsługi Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Kielcach,
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce;

d)     bezpośrednio do Wydziału Obsługi Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, pok. 331, w godzinach pracy urzędu od 7:15 do 15:15.

 

Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po 18 stycznia 2017r., jak również niepodpisane, nie będą brane pod uwagę.


Do pobrania:

Aktualizowany dokument Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego  do roku 2020

Diagnoza strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Formularz konsultacji społecznych projektu aktualizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020”

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów Zasady obsługi interesantów