do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

W sprawach rejestracji pojazdów i praw jazdy zapraszamy do Wydziału Komunikacji i Transportu w poniedziałki 7.15-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.15 - 14.00. Czas pracy Starostwa Powiatowego w Kielcach - w każdy poniedziałek urząd będzie czynny w godzinach od 7 do 17.15. Od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15. HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
13 czerwca
2018

Obradował Zarząd Powiatu

 

Obrady Zarządu Powiatu w Kielcach, 13 czerwca 2018 r.

 Zarząd m.in. podjął następujące uchwały:

 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Chmielniku za 2017 rok,

 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach za 2017 rok,

 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach za 2017 rok,

 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej oceny raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Powiatowego w Chmielniku za 2017 r.,

 

- w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej oceny raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach za 2017 r.,

 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej oceny raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach za 2017 r.,

 - w sprawie: przyjęcia informacji Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach o realizacji inwestycji drogowych w 2017r.,

 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu,

 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie,

 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach,

 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/23/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Kielecki,

 - w sprawie przyjęcia „Regulaminu przetargu nieograniczonego pisemnego na wynajem powierzchni użytkowej przeznaczonej na prowadzenie usług gastronomicznych w budynku stanowiącym własność Powiatu Kieleckiego, zlokalizowanym przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach”,

 - dotycząca przyjęcia projektu Apelu Rady Powiatu w Kielcach w sprawie obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej,

 - w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 r.,

 - w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 r.,

 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2028,

 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok.

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner