do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
20 maja
2020

Nowe nabory wniosków

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach rozpoczął kolejny nabór wniosków dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej.  

Od 19 maja do 1 czerwca 2020 roku organizacje pozarządowe mogą składać dokumenty o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne  w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID- 19. Warunkiem uzyskania wsparcia jest między innymi wykazanie spadku przychodów z działalności statutowej, dofinansowanie przyznawane jest na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Organizacja pozarządowa nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności statutowej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.  Więcej informacji pod numerami telefonów: 41 367-16-46,  41 367-16-15 lub email: ,

Do 1 czerwca potrwa również nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników. Jednym z warunków otrzymania pomocy finansowej jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianych jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od spadku obrotów, o co najmniej 30 proc., 50 proc. lub 80 proc. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 3671612 lub pisząc na email: , .

Dokumenty można złożyć poprzez portal praca.gov.pl lub w formie papierowej do skrzyni podawczej ustawionej przy wejściu głównym budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach przy ul. Kolberga 4, w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie z napisem „Tarcza Antykryzysowa".

Ważne! Wnioski o dofinansowanie należy składać do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy przez pracownika w terminie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner