Nie było zagrożeń ASF

21 Maja 2020
foto: px

Powiat kielecki w ubiegłym roku był  wolny  od  najgroźniejszej  obecnie  choroby  zwierząt, czyli  Afrykańskiego  Pomoru  Świń (African Swine Fever - ASF). Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach podsumował 2019 rok.

Inspekcja prowadziła monitoring chorób zakaźnych wśród zwierząt. Na terenie powiatu kieleckiego stwierdzono  trzy  ogniska zgnilca złośliwego  pszczół, problemem były również  salmonellozy u drobiu. 

 - Rok  2019  był  kolejnym  rokiem, w którym  powiat  kielecki  był  wolny  od  najgroźniejszej  obecnie  choroby  zwierząt, czyli  Afrykańskiego Pomoru Świń. We współpracy z myśliwymi prowadzony był odstrzał dzików, w  tym odstrzał sanitarny. Miał on na celu  zmniejszenie liczebności dzików, które są podstawowym wektorem przenoszenia tej groźnej choroby – informuje Jarosław  Sułek, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach.

Nadzór w zakresie ochrony zwierząt dotyczył kontroli na targowiskach oraz w gospodarstwach. - Zaobserwowaliśmy zmniejszenie się liczby gospodarstw utrzymujących świnie, co wynika z  zagrożenia chorobą ASF. Do najczęstszych błędów można zaliczyć brak środków dezynfekcyjnych w  gospodarstwach, uchybienia w dokumentacji ewidencji zwierząt. Łącznie przeprowadziliśmy 778 kontroli – dodaje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach.

Ponadto inspektorzy skontrolowali pojazdy przewożące zwierzęta. Łącznie było ich 4451. - Stan  techniczny  i  sanitarny  samochodów  z  roku  na  rok  ulega  poprawie. Do  najczęstszych  uchybień  należały wiązanie  zwierząt  za  rogi, nierozdzielenie  zwierząt  ze względu  na  płeć, wiek  oraz  braki  w  dokumentacji. W związku z tym wszczynano postępowania administracyjne  w stosunku do osób odpowiedzialnych za te niezgodności – mówi Jarosław Sułek.

W  zakresie  nadzoru  nad  bezpieczeństwem  żywności zwierzęcego pochodzenia, inspektorzy koncentrowali się nad  przestrzeganiem dobrostanu zwierząt przed i w czasie uboju oraz właściwej higieny w zakładach przetwarzających żywność. Pobierali również próbki żywności do badań laboratoryjnych. W  2019 roku wzrosła ilość rejestracji rolniczego handlu detalicznego, głównie miodu.

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów Zasady obsługi interesantów