Na rehabilitację i wsparcie psychologa

6 Maja 2021

Samorząd powiatu kieleckiego w związku z pandemią Covid-19  pozyskał dodatkowe środki na wsparcie niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kieleckiego. Starosta kielecki Mirosław Gębski, członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk, dyr. Świętokrzyskiego Oddziału PFRON Andrzej Michalski

Starosta kielecki Mirosław Gębski i członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk podpisali z dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Andrzejem Michalskim umowę na przyznanie pomocy finansowej w  ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.  W podpisaniu umowy uczestniczył senator RP Krzysztof Słoń.

- Rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa i wprowadzone w związku z tym obostrzenia dotykają także osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Pozyskane pieniądze przeznaczymy na dodatkowe wsparcie psychologiczne oraz zajęcia usprawniająco-rehabilitację dla osób niepełnosprawnych - mówi starosta Mirosław Gębski.   

Od 1 czerwca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ruszy dodatkowe wsparcie psychologiczne oraz interwenta kryzysowego. Z pomocy specjalistów będą mogły skorzystać osoby dorosłe, młodzież i dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny.

 - Pomoc będzie polegała na interwencyjnym działaniu psychologa dla osób niepełnosprawnych oraz ich bliskich, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej w czasie epidemii Covid-19 - tłumaczy członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk. Wsparciem psychologa lub interwenta kryzysowego zostanie objętych 200 osób niepełnosprawnych oraz 100 osób z ich otoczenia.  

Pozyskane z PFRON pieniądze zostaną również przeznaczone na usugi wspomagająco-rehabilitacyjny.  Pomoc ta będzie skierowana do osób z orzeczeniem o stopniu znacznym lub umiarkowanym, które ze względu na trwającą epidemię mają znacznie ograniczony dostęp do usług z zakresu rehabilitacyjno-usprawniających.

- Warto zaznaczyć, że rehabilitacja wspomagająca będzie prowadzona w warunkach domowych z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych. Zależy nam na przywróceniu sprawności psychofizycznej osób niepełnosprawnych. Ma ona duży wpływ na życie codzienne - dodaje członek Zarządu Powiatu.

 Zajęcia obejmować będą m.in. ćwiczenia metodą Frenkla mające na celu kształtowanie równowagi oraz koordynacji, masaż, gimnastykę leczniczą, terapię według metody PNF, ćwiczenia poprawiające kondycję fizyczną i usprawniające narządy mowy. To wsparcie będzie realizowane od 1 czerwca przez PCPR w Kielcach. Z rehabilitacji będzie mogło skorzystać 21 osób niepełnosprawnych.

Powiat kielecki ze środków PFRON na pomoc psychologiczną i rehabilitację otrzymał prawie 100 tys. zł.

 

 

Na rehabilitację i wsparcie psychologa (1) Na rehabilitację i wsparcie psychologa (1)
7

Na rehabilitację i wsparcie psychologa

do góry
Specjalne programy zmniejszają bezrobocie Święto 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej Muzyka ludowa zabrzmi w niedzielę w Jaworzni Kadra dowódcza 1. Dywizji Piechoty Legionów w starostwie Na zalewie w Cedzynie ma być bezpieczniej Starostwo Powiatowe w poniedziałki pracuje dłużej Szpital przy Prostej wykonuje badania prenatalne Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów