do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
06 października
2019

Można zgłaszać się do udziału w konkursach ekologicznych

 

Rusza kolejna edycja Programu edukacji ekologicznej dla powiatu kieleckiego pn. „Dla Ziemi, dla siebie” w roku szkolnym 2019/2020.

Zapraszamy do udziału w następujących konkursach:

 1. „Zabawka z surowców wtórnych” – konkurs plastyczny adresowany do dzieci w wieku 5 i 6 lat, uczniów klas „0” oraz klas I – III ze szkół podstawowych z terenu powiatu kieleckiego. Poprzez konkurs chcemy podnieść świadomość ekologiczną dzieci, promować zachowania mające na celu ochronę przyrody i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za nią, jak również zwrócić uwagę na potrzebę segregacji odpadów i możliwość ich powtórnego wykorzystania – recykling. Podczas konkursu dzieci powinny poznać różne rodzaje opakowań i czas ich rozkładu, dowiedzieć się dlaczego codzienna segregacja śmieci jest tak ważna, po co pojemniki mają różne kolory i co ma się znajdować w każdym z nich oraz w jaki sposób można wykorzystywać odpady. Efektem końcowym będzie wykonanie (praca grupowa), zabawki z surowców wtórnych: plastikowych opakowań, folii, makulatury, puszek, kapsli, kartonów, skrawków materiałów itp. Zabawka może być zrobiona dowolnie wybraną techniką plastyczną i artystyczną, jednak jej wymiary przestrzenne nie mogą przekroczyć wielkości: 80 cm x 80 cx 80 cm.
 2. Segreguj razem z nami - butelki typu PET oraz papier” - konkurs kierowany do uczniów ze szkół podstawowych (klasy I-VIII), którzy tradycyjnie będą zbierać odpady pochodzenia komunalnego - papier i butelki typu PET. Celem konkursu jest dalsze kształtowanie właściwych nawyków proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za losy przyszłych pokoleń, włączenie się dzieci, młodzieży i dorosłych do działań zmierzających do zmniejszenia ilości odpadów oraz ich właściwego zagospodarowania, jak również uświadomienie, że nie najważniejsza jest ilość zebranych surowców, ale ciągła systematyczna ich zbiórka. Każdy uczestnik konkursu, w zależności od ilości zebranych odpadów, otrzyma przydział zeszytów z okładką promującą zbiórkę surowców wtórnych - planowane jest wydrukowanie 8000 sztuk zeszytów.
 3. „Przyroda powiatu kieleckiego zimą i wiosną w obiektywie” – uczestnikami konkursu fotograficznego będą uczniowie szkół podstawowych kl. VII-VIII, ponadpodstawowych oraz powiatowych młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu powiatu kieleckiego. Ponieważ ochrona przyrody to ochrona wszystkich jej elementów – zarówno tych rzadkich jak i pospolitych, a także ochrona krajobrazu i zieleni miejskiej, zadaniem konkursu jest zmobilizowanie uczniów do jeszcze bardziej aktywnego działania w celu zachowania piękna otaczającej nas przyrody i krajobrazu oraz do aktywności turystycznej i sportowej na terenie powiatu kieleckiego, związanej z bezpośrednim kontaktem z przyrodą. Chcemy, aby uczestnicy konkursu w najbliższym otoczeniu/regionie, poznali świat roślin, zwierząt, walory krajobrazowe, wartości historyczne i kulturowe, a tym samym pogłębili swoją wiedzę o powiecie kieleckim. Ważną ideą konkursu jest również rozwijanie wrażliwości emocjonalnej, rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań przyrodniczych i wyzwolenie chęci działania na rzecz ochrony środowiska. Na konkurs można nadesłać maksymalnie 2 zdjęcia - odbitki lub wydruki na papierze fotograficznym w formacie 210 mm x 297 mm (A4) i większych.

Zakładany koszt realizacji XVI edycji Programu edukacji ekologicznej to ok. 28 450,00 zł. Program realizowany będzie ze środków budżetu powiatu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Szczegółowe informacje na temat Programu oraz konkursów, dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach www.powiat.kielce.pl w zakładce: Dla Klienta/ Ekologia/ Konkursy ekologiczne/XVI edycja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner