do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
08 listopada
2019

Koniec kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy

 

Zakończyła się czteroletnia kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy. Z tej okazji starosta Mirosław Gębski, wicestarosta Tomasz Pleban wspólnie z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy Grzegorzem Piwkiem wręczyli członkom podziękowania.

W siedzibie kieleckiego starostwa odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, które poprowadziła przewodnicząca Rady Alina Siwonia.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Grzegorz Piwko przedstawił informację o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie, sytuację finansową Powiatowego Urzędu Pracy za 9 miesięcy 2019 roku oraz zdradził plany działania na najbliższy czas. W swojej obszernej informacji dyrektor poinformował, że sytuacja na rynku pracy z miesiąca na miesiąc ulega poprawie.

- Na koniec września 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 7639 bezrobotnych. I jest to o 189 osób mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Stopa bezrobocia w powiecie na koniec sierpnia 2019 roku wyniosła 10,5%. Będę dążył do tego, abyśmy spadli poniżej tych dziesięć procent – zadeklarował dyrektor.

W kilku gminach przybyło bezrobotnych - w Bodzentynie 63 osób, Daleszycach 20 osób, Mniowie 35 osób, Nowej Słupi 8 osób, Pierzchnicy 4 osoby, Strawczynie 3 osoby, Łopusznie o jedną osobę. 

Do końca września 2019 roku PUP dysponował 3176 ofertami pracy. Najwięcej dotyczyło zawodów „rzemieślniczych” związanych z budownictwem, osób zajmujących się obsługą biur, pracowników kancelaryjnych, ale także kucharzy, kelnerów, archiwistów czy salowych.

W powiecie w ostatnim czasie było realizowanych szereg programów zmierzających do aktywizacji osób bezrobotnych. Na różne formy aktywnego wspierania bezrobotnych i przeciwdziałaniu bezrobociu przeznaczono ponad 13 milionów złotych.

O planach i projektach już realizowanych opowiadał dyrektor PUP. Zaznaczył, że jego celem, jako dyrektora jest zmiana nieco archaicznej budowy PUP. - Od października nasi pracownicy wyszli w teren i zajęli się poszukiwaniem nowych ofert pracy dla bezrobotnych. I jak się okazało po trzech tygodniach, szans na zatrudnienie bezrobotnego jest naprawdę wiele. Odwiedzając 43 pracodawców otrzymaliśmy 65 ofert pracy. Jak dodał, PUP zamierza razem z gminami, przedsiębiorcami składać wspólne projekty dofinansowane z funduszu pracy czy z funduszy europejskich.

Członek Rady - Marek Banasik docenił pomysł dyrektora i uznał go za niezwykle trafionym.  

Na zakończenie spotkania, starosta kielecki w imieniu Zarządu Powiatu złożył wszystkim członkom Rady serdeczne podziękowania za aktywną pracę przez cały okres trwania kadencji Rady i za zaangażowanie oraz współpracę  w realizowaniu przez samorząd powiatu zadań w zakresie polityki rynku pracy.

– Dziękuję, że przez te lata swoją pracą i zaangażowaniem wspieraliście samorząd oraz mieszkańców powiatu – powiedział starosta Mirosław Gębski.

Również Alina Siwonia, która również podziękowała wszystkim członkom za sumienną pracę.

 Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy:

Mariusz Adamczyk, przedstawiciel samorządu terytorialnego, Marek Banasik, przedstawiciel organizacji pracodawców, Andrzej Borowski, przedstawiciel organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo rynkiem pracy, Elżbieta Drogosz, przedstawiciel związków zawodowych, Stanisław Jabłoński, przedstawiciel związków zawodowych rolników indywidualnych, Zenon Janus, przedstawiciel samorządu terytorialnego, Cecylia Jasińska, przedstawiciel związków zawodowych rolników indywidualnych, Izabela Kowalczyk, przedstawiciel organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo rynkiem pracy, Stefan Pacak, przedstawiciel Izby Rolniczej, Andrzej Pawlik, przedstawiciel związków zawodowych, Edyta Piechnik, przedstawiciel organizacji pracodawców, Bożena Staniak, przedstawiciel organizacji pracodawców, Józef Telecki, przedstawiciel organizacji pracodawców, Dariusz Wątroba, przedstawiciel organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo rynkiem pracy, Rafał Marian Zakrzewski, przedstawiciel organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo rynkiem pracy, Beata Zawada, przedstawiciel organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo rynkiem pracy, Bogdan Żerniak, przedstawiciel społeczno-zawodowych organizacji rolników oraz Alina Siwonia, przedstawiciel samorządu terytorialnego,

Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy. Do zakresu działania Powiatowej Rady należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do zatrudnienia w powiecie, ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy, opiniowanie projektu powiatowego planu działań oraz sprawozdań z jego realizacji, opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia tych środków i sprawozdań z ich wykorzystania.

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner