do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę / Rejestracja pojazdówTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?
23 września
2020

Kolejny projekt. Kolejny sukces Powiatowego Urzędu Pracy

 Logo Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach

Od 1 października 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach rozpocznie realizację projektu „Integracja szansą na zatrudnienie” w partnerstwie z międzynarodową firmą doradczą i szkoleniową FORMAC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA.

Projekt będzie realizowany w ramach Działania 9.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, a jego celem jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 50 osób bezrobotnych z gmin: Chęciny, Masłów, Piekoszów, Sitkówka - Nowiny, Miedziana Góra, Morawica, Nowa Słupia.

Okres realizacji projektu: 01.10.2020r. – 31.03.2022r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W:

 • diagnozie potrzeb i treningu umiejętności społeczno-zawodowych uczestnika;
 • grupowych szkoleniach zawodowych (40 osób):
 • rejestratorka medyczna;
 • opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym;
 • spawacz MAG+TIG+cięcie termiczne, tlenowe i plazmowe;
 • operator obrabiarek sterowanych numerycznie;
 • indywidualnych szkoleniach zawodowych dedykowanych 10 nauczycielom pozostającym bez pracy (diagnoza potrzeb szkoleniowych i potencjału uczestnika zostanie przeprowadzona przez firmę FORMAC Sp. z o.o. SKA);
 • stażu zawodowym (40 osób).

ZAPEWNIAMY:

 • zwrot kosztów przejazdu;
 • ciepły posiłek podczas szkoleń i treningu umiejętności;
 • stypendium szkoleniowe;
 • stypendium stażowe.

PROFIL UCZESTNIKA PROJEKTU:

 • status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach;
 • miejsce zamieszkania w jednej z gmin: Chęciny, Masłów, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Miedziana Góra, Morawica, Nowa Słupia;

Kryteria premiujące:

 • powrót na rynek pracy po odbyciu kary pozbawienia wolności , zadłużenie alimentacyjne, wielodzietność, bezdomność, niepełnosprawność (w szczególności umiarkowany
  i znaczny stopień niepełnosprawności), status uchodźcy;
 • niskie kwalifikacje;
 • długotrwałe bezrobocie;
 • korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020;
 • zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczanie wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek.

Rekrutacja o charakterze otwartym odbędzie się
od października 2020 r. do grudnia 12.2020 r.

 Osoba do kontaktu: Koordynator projektu PUP –  Pani Adriana Kasza     tel. 41-367-16-91

 

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner