Kadra dowódcza 1. Dywizji Piechoty Legionów w starostwie

5 Czerwca 2024

Kilkunastoosobowa grupa oficerów z 1. Dywizji Piechoty Legionów szkoliła się dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Kielcach. Kadra dowódcza jednej z najnowszych jednostek Wojska Polskiego zapoznawała się z zagadnieniami związanymi z zarządzaniem kryzysowym i współpracą z administracją publiczną. Żołnierze omawiali również kwestie regulacji prawnych, dotyczących współdziałania z urzędnikami, w sytuacjach zagrożenia. 1. Dywizja Piechoty Legionów

Starosta Kielecki Tomasz Pleban zwracał uwagę, że obecna sytuacja za wschodnią granicą Polski zmusza zarówno administrację cywilną, jak i wojsko do zacieśnienia współpracy. - Trzeba podjąć pilne działania, po to by zabezpieczyć ludność cywilną, w wypadku zagrożenia ze strony Rosji. - mówił starosta. Podkreślał przy tym, że w sytuacjach kryzysowych zawsze można liczyć na polskich żołnierzy. - Wojsko wielokrotnie udowadniało, że jest gotowe nieść pomoc mieszkańcom. Teraz po raz kolejny przekonujemy się, że mamy zbieżne cele - podkreślał starosta.

Płk Stanisław Goździk z dowództwa 1. Dywizji Piechoty Legionów wyjaśniał, że wraz z grupą oficerów bierze udział w kursie współpracy cywilno- wojskowej CIMIC,  w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Wizyta w Starostwie Powiatowym w Kielcach była jednym z elementów tego szkolenia. - Dzięki uprzejmości starostwa i CPdMZ podnosimy zdolności naszej kadry dowódczej w dziedzinie współpracy z administracją cywilną - mówił. Jak dodawał, 1. Dywizja jest jednostką, która dopiero się formuje, dlatego niezwykle ważne jest, aby kadra dowódcza mogła w pełni odpowiedzialnie zarządzać związkiem taktycznym, stąd właśnie potrzeba takich szkoleń.

Formowanie 1 Dywizji Piechoty Legionów zapoczątkowano we wrześniu 2022 r. Docelowo w skład 1 DPLeg wchodzić będzie 12 jednostek wojskowych, w tym 4 brygady ogólnowojskowe, brygada artylerii, 4 pułki rodzajów wojsk oraz 3 bataliony specjalistyczne rozlokowane w garnizonach na terenie 4 województw: podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Dywizja finalnie ma liczyć ponad 30 tys. żołnierzy i będzie wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt m.in. czołgi K2, Abramsy, armatohaubice K9, Kraby oraz systemy bezzałogowe Gladius.

do góry
Specjalne programy zmniejszają bezrobocie Święto 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej Muzyka ludowa zabrzmi w niedzielę w Jaworzni Kadra dowódcza 1. Dywizji Piechoty Legionów w starostwie Na zalewie w Cedzynie ma być bezpieczniej Starostwo Powiatowe w poniedziałki pracuje dłużej Szpital przy Prostej wykonuje badania prenatalne Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów