Dwie powiatowe drogi w gminie Daleszyce do przebudowy

2 Lipca 2024

Dwie drogi powiatowe w gminie Daleszyce przejdą remont, dzięki dofinansowaniu otrzymanemu przez Powiat Kielecki. Pieniądze pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Fundusze są przeznaczone na naprawę infrastruktury drogowej, która ucierpiała w wyniku nawalnych deszczy, które występowały pod koniec stycznia tego roku. Podpisanie umów

Ze strony Powiatu Kieleckiego, umowy z wojewodą świętokrzyskim, Józefem Brykiem podpisali: starosta Tomasz Pleban, członek Zarządu Powiatu Mariusz Ściana i główna księgowa powiatu, Agnieszka Trepka.

Starosta Tomasz Pleban informuje, że do powiatu trafi 3,2 mln złotych. Dzięki temu wyremontowane zostaną drogi: 1323T Daleszyce - Danków i trasa 1305T w Cisowie. Na pierwszą z tych inwestycji, wojewoda przekazał 1,9 mln zł, a na drogę w Cisowie 1,3 mln zł.

- Szczere podziękowanie dla pana Wojewody za to, że dostrzegł potrzeby mieszkańców i te pieniądze przyznał. Dzięki temu uda się rozwiązać problem z dwoma drogami zalewanymi podczas nawalnych deszczów - mówił Tomasz Pleban. Jak dodawał, 20 lat eksploatacji z zniszczenia spowodowane przez żywioł spowodowały pilną potrzebę naprawy tych dwóch odcinków.

Mariusz Ściana, członek Zarządu Powiatu informuje, że na obydwu drogach zostaną wymienione nawierzchnie i pobocza. Wykonana zostanie również konserwacja rowów odwadniających i przepustów. W Dankowie, dodatkowo wymieniona będzie część kostki brukowej na chodniku.

Wartość obydwu inwestycji, to ponad 4 miliony złotych, a dofinansowanie pokryje 80 procent kosztów. Resztę zapewni gmina Daleszyce, na której terenie przebiegają obydwie drogi. Kierujący Powiatowym Zarządem Dróg, Wojciech Żebrowski zapowiada, że przetarg na wykonawcę inwestycji zostanie ogłoszony w sierpniu, a remonty obydwu odcinków muszą zakończyć się jeszcze w tym roku.

Rządowe dotacje trafią również do gmin: Daleszyce i Sobków.

do góry
Ważna droga w Daleszycach do remontu Czekamy na zgłoszenia do nagrody Zapisy na rajd rozpoczęte Rada Seniorów na pierwszym posiedzeniu Bezpłatny autobus na Św. Krzyż Wakacyjne przerwy w pracy poradni Starostwo Powiatowe w poniedziałki pracuje dłużej Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów