do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
09 lipca
2019

Dofinansowanie projektu dla rodzin i niepełnosprawnych

 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbyło się podpisanie umowy w sprawie dofinansowania projektu „Centrum Usług - Wspólne działania na rzecz społeczności lokalnej".

Podczas podpisania obecni byli członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Anna Florczyk-Bielna, a także - ze strony samorządu województwa - marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik.

 Wartość dofinansowania w ramach RPOWŚ 2014-2020 poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty pozakonkursowe) to 5 mln 550 tys. zł.  Przygotowane w ramach projektu działania skierowane są do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, osób niesamodzielnych, rodzin mających trudności życiowe, rodziców i dzieci pieczy zastępczej.  Wsparciem zostanie objętych 515 osóbzagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym 277 kobiet i 238 mężczyzn. 

 W ramach projektu planowanych jest wiele działań w tym  między innymi utworzenie w strukturach PCPR-u w Kielcach Centrum Usług - miejsca koordynacji wszystkich form wsparcia zaplanowanych w projekcie oraz organizacji indywidualnego i grupowego poradnictwa specjalistycznego. W miejscu tym wyznaczone będą dyżury specjalistów i innych pracowników. Dodatkowo będzie organizowane poradnictwo specjalistyczne w formie dyżurów zakresu pedagogiki, leczenia uzależnień, terapii rodzin, a także konsultacje i terapia logopedyczna oraz porady obywatelsko-prawne. Odbędą się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia dla dzieci. Będzie uruchomiony telefoniczne poradnictwo specjalistyczne.

 Projekt zakłada również aktywizację społeczną i zdrowotną osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych poprzez organizację usług opiekuńczych środowiskowych, organizację usług opiekuńczych i sąsiedzkich czy  zatrudnienie 10 Asystentów Osób Niepełnosprawnych.

Na terenie gminy Łopuszno będzie uruchomiona wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców partnerskich gmin. W gminie Daleszyce zostanie zakupiony samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, który będzie wykorzystywany do umożliwienia uczestnictwa w zajęciach projektowych. Nie zabraknie też zajęć rehabilitacyjnych i hipoterapii dla uczestników projektu.

W ramach wsparcia i rozwoju pieczy zastępczej zrealizowana zostanie kampania promująca rodzicielstwo zastępcze poprzez ulotki i media, a także organizację imprez i konkursu plastycznego o tematyce "Rodzina okiem dziecka". Projekt zakłada także powstanie grup wsparcia dla rodziców zastępczych, organizację szkoleń i warsztatów. Dla dzieci i młodzieży będą prowadzone prelekcje profilaktyczne i edukacja zawodowa, a także wyjazdy o charakterze kulturalnym połączone z edukacją zawodową.

Szereg działań skierowanych zostanie także dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej w szczególności tych, w których występują trudności opiekuńczo-wychowawcze. Planowane jest także wsparcie wolontarystyczne dla rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych realizowane przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach.

Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, a partnerem z sektora ekonomii społecznej – Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach.  W jego realizację włączone są również: MGOPS Nowa Słupia, GOPS Sitkówka Nowiny, MGOPS Pierzchnica, GOPS Mniów, GOPS Miedziana Góra, GOPS Łopuszno, GOPS Górno, GOPS Daleszyce, MGOPS Chęciny, MGOPS Bodzentyn, GOPS Bieliny.

 

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner