Debata nad Raportem o stanie powiatu kieleckiego za 2021 rok

31 Maja 2022

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady powiatu.

Debata nad Raportem o stanie powiatu kieleckiego odbędzie się 24 czerwca br. podczas sesji Rady Powiatu Kieleckiego planowanej pod koniec czerwca w sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce. W debacie nad Raportem o stanie powiatu kieleckiego mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce,
lub przesłać pocztą na adres wyżej wskazany
(liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Kielcach)

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2022-05-31 Raport o stanie Powiatu Kieleckiego za rok 2021.pdf
ilość pobrań: 59
Raport o stanie Powiatu Kieleckiego za rok 2021.pdf 1.48MB zobacz
docx 2022-05-31 zgłoszenie do debaty.docx
ilość pobrań: 20
zgłoszenie do debaty.docx 36.19KB -

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów