do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji i Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

W dniu 29 grudnia 2018 r. (sobota) Starostwo Powiatowe w Kielcach będzie czynne w godz. 7.00-15.15.Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r. Starostwo Powiatowe w Kielcach będzie nieczynne. Powiatowy Rzecznik Konsumentów 10 grudnia nie będzie przyjmował interesantów. W sprawach rejestracji pojazdów i praw jazdy zapraszamy do Wydziału Komunikacji i Transportu w poniedziałki 7.15-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.15 - 14.00. Czas pracy Starostwa Powiatowego w Kielcach - w każdy poniedziałek urząd będzie czynny w godzinach od 7 do 17.15. Od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15. HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
08 marca
2018

Bliżej ucznia i jego problemów

 

Blisko 130 nauczycieli szkół ponadpodstawowych z całego województwa świętokrzyskiego wzięło udział w konferencji „Dyskalkulia-specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności matematycznych w kontekście egzaminu maturalnego”, zorganizowanej w siedzibie kieleckiego starostwa.

Gości konferencji powitali organizatorzy spotkania- starosta kielecki Michał Godowski oraz nauczyciel matematyki i koordynator pomocniczy egzaminu maturalnego z matematyki w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi Danuta Pyrek.

- Nauczyciele matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych coraz częściej spotykają się
 z uczniami z dyskalkulią. Dysfunkcja ta nie jest tak częsta jak inne dysfunkcje, np. dysleksja, nie mniej jednak uczniowie z tą dysfunkcją wymagają indywidualnego traktowania. Nauczyciele matematyki stają przed problemem indywidualizacji procesu edukacyjnego dla uczniów z tą dysfunkcją. Właśnie dlatego zostało zorganizowane to spotkanie. Jego celem jest zapoznanie nauczycieli ze sposobami pracy z uczniami dotkniętymi taką dysfunkcją oraz z aktualnym stanem procedur egzaminu maturalnego, dotyczących maturzystów w maju 2018 roku, których dotyka problem dyskalkulii – powiedział starosta kielecki. Rola nauczyciela w pracy z dzieckiem ze zdiagnozowaną dyskalkulią powinna polegać na takim dostosowaniu metod nauczania i form sprawdzania wiedzy, aby pozwoliły dziecku wykazać się swoimi umiejętnościami i wkładem pracy.

- Wiele dzieci ma trudności w nauce matematyki. Większość z tych trudności nie wynika z dyskalkulii, często jest efektem zwykłych zaniedbań edukacyjnych, czyli nieopanowania przez ucznia określonych umiejętności we właściwym momencie jego edukacji. Celem naszego spotkania jest zarówno poszerzenie wiedzy teoretycznej na temat mechanizmów neuropsychologicznych leżących u podłoża trudności z matematyką, jak i przekazanie praktycznych wskazówek co do diagnozy i terapii dzieci z dyskalkulią - dodała Danuta Pyrek.

Prelegentami konferencji byli: Henryk Dąbrowski, ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi oraz Dorota Kochańska, terapeuta i jednocześnie nauczyciel matematyki.

- Dyskalkulia zaczęła być badana dopiero w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku i do tej pory nie ma twardej definicji tej dysfunkcji. Mało tego, do dzisiaj w wielu przypadkach trudno jest stwierdzić z całą pewnością, czy ktoś ma dyskalkulię. To bardzo specyficzne zaburzenia zdolności matematycznych – powiedział Henryk Dąbrowski.

Jak twierdzą eksperci, głośno o dyskalkulii zaczęło się mówić w 2010 roku, kiedy matematyka stała się obowiązkowym przedmiotem na egzaminie maturalnym. Zaczęły zgłaszać się osoby, które stwierdziły, że nie są w stanie zdać tego przedmiotu. Warto dodać, iż dyskalkulicy, to osoby o co najmniej średnim poziomie inteligencji, często są to osoby przejawiające zdolności humanistyczne, językowe, czy artystyczne.

- Zaburzenie to jest bardzo rzadko diagnozowane. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej musi być wcześniej konsultowana przez radę pedagogiczną oraz dyrektora szkoły. Dopiero opinia poradni pedagogiczno – psychologicznej, z której jednoznacznie wynika, że uczeń ma dyskalkulię, pozwala uruchomić procedury egzaminacyjne, których efektem jest dostosowanie warunków egzaminu maturalnego z matematyki, czyli dostosowanie kryteriów oceniania zadań otwartych na poziomie podstawowym. W ubiegłym roku szkolnym odnotowano w skali kraju nieco poniżej pół tysiąca prac maturzystów z dyskalkulią.

- Obecnie, prace maturalne osób z dyskalkulią są sprawdzane przez specjalny zespół odpowiednio przeszkolonych egzaminatorów, w którym uczestniczą, oprócz ekspertów CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych, także specjaliści zajmujący się diagnozą oraz terapią tej dysfunkcji – dodaje Henryk Dąbrowski.

- Konferencja dedykowana jest w szczególności osobom pracującym z dziećmi z dyskalkulią: psychologom, pedagogom, nauczycielom matematyki, jak również wszystkim osobom zainteresowanym problematyką dyskalkulii. Chcemy pokazać, w jaki sposób możemy zdiagnozować ten problem, pokazać też, jak powinna wyglądać terapia i wsparcie edukacyjne - powiedziała Dorota Kochańska.

Terapeutka zachęcała nauczycieli do stosowania zindywidualizowanego podejścia do ucznia z dyskalkulią, podała wiele przykładów skutecznych sposobów wprowadzania i utrwalania tych pojęć matematycznych, z zapamiętaniem i stosowaniem których dyskalkulicy mają szczególne problemy.
 

02 mar
2018

Konferencja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner