do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

25 sierpnia zapraszamy na Dożynki Powiatu Kieleckiego i Gminy Mniów. W sobotę, 24 sierpnia Starostwo Powiatowe w Kielcach będzie czynne w godz. 7.15-15.15. HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
13 marca
2019

Bezrobocie w powiecie wciąż maleje

 

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz o działaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach zdominowała posiedzenie komisji Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu.

W posiedzeniu komsji, ktore odbyło się 12 marca 2019 r. uczestniczył wicestarosta - Tomasz Pleban, skarbnik powiatu – Maria Klusek oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach Małgorzata Stanioch. Na początku obrad skarbnik powiatu przedstawiła radnym zmiany w Wieloletniej Prognozie Powiatu Kieleckiego na lata 2019-2028 oraz w budżecie powiatu na 2019 rok.

- Po zmianach, które wprowadzimy na zbliżającej się sesji, strona dochodowa będzie wynosiła 155 mln 42 tys. zł. Poprzednio wynosiła 154 728 tys. Strona wydatkowa z kwoty 160 mln 672 tys. wzrośnie do kwoty 163 mln 161 tys.

Następnie skarbnik powiatu wskazała kwoty, które zostaną dodane do tegorocznego budżetu, jak środki z promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.  Mówiła również o zmniejszeniu subwencji oświatowej o kwotę 1 mln 86 tys. 376 zł.

- Aktualnie trwają wyjaśnienia na ten temat. Okazuje się, że taka sytuacja wystąpiła w wielu jednostkach samorządu terytorialnego – mówiła Maria Klusek. Przewodnicząca komisji radna Anna Kosmala dopytywała, czy powiat będzie wyjaśniał przyczyny zmniejszenia subwencji z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

- Wystosowaliśmy pismo do Ministerstwa w tej sprawie. Dane do Systemu Informacji Oświatowej były wprowadzane na dzień 30 września 2018 r. Po przeliczeniu ostatecznych wielkości okazało się, że dofinansowanie nie zostało oszacowane na sześciu wychowanków Powiatowych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych – wyjaśnił wicestarosta.

Radni zatrzymali się nad kwestią udzielenia pomocy finansowej dla gmin na zakup drzew i krzewów miododajnych i ich nasadzenie na terenie powiatu kieleckiego. Radny Stefan Pacak dopytywał, dlaczego wśród gmin, które otrzymają środki na ten cel nie ma gminy Mniów. Wicestarosta wyjaśnił, że gmina Mniów nie składała w tym roku wniosku na dofinansowanie. Wszystkie gminy, które zgłosiły swój udział otrzymają po 2,5 tys. zł. Radny Andrzej Michalski dopytywał o program Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych. – Jest to projekt realizowany przez nasze trzy poradnie w partnerstwie z Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w ramach programu ERASMUS PLUS. W związku z tym, że pozostałe placówki oświatowe uczestniczą w tym programie od wielu lat, a poradnie nie miały do tej pory żadnych działań projektowych, powstał pomysł, by wspólnie napisać taki projekt i nawiązać kontakt z Portugalczykami, Grecją i Chorwacją. Chodzi o stworzenie takich mechanizmów, które będą wspierać uczniów ze specjalnymi potrzebami w szkołach na terenie 19 gmin powiatu kieleckiego. Projekt jest finansowany 100 procentach z funduszy europejskich – powiedział Tomasz Pleban.

Następnie dyrektor Małgorzata Stanioch przedstawiła Informację o stanie organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach na dzień 31 grudnia 2018 r. w tym sprawozdanie z działalności PUP za rok 2018 oraz informację o sytuacji na lokalnym rynku pracy w obszarze działania PUP.

- Misją PUP jest aktywizacja bezrobotnych będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych. Osoby młode stanowią największą liczbę  wśród bezrobotnych – mówiła dyrektor.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym urzędzie Pracy w Kielcach wynosiła  7 tys. 957 osób. W porównaniu z końcem grudnia 2018 do roku 2017 nastąpił spadek o 251 osób, zaś w porównaniu z końcem 2016 r. spadek wyniósł 1 tys. 968 osób.

- Spadek bezrobocia nie jest już tak dynamiczny jak w poprzednich dwóch trzech, latach i są duże wahania, bo tylko w styczniu tego roku zarejestrowano więcej o prawie tysiąc osób niż na koniec grudnia i ich liczba wyniosła już 8 tys.744 osoby . W ciągu jednego miesiąc stopa bezrobocia wzrosła więc o ponad 1 proc. Początek roku jest czasem gdy jest najwięcej rejestracji, a spadek następuje wraz z uruchamianiem środków na aktywizację zawodową - dodała.

Stopa bezrobocia  w powiecie kieleckim na koniec grudnia 2018 r. wynosiła 10,9 proc. i była mniejsza w stosunku do roku ubiegłego o 0,5 punktu procentowego. Jak zaznaczyła dyrektor dysproporcje z innymi regionami niemal się wyrównały, jednak nadal odbiega ono od stopy bezrobocia na poziomie kraju – 5,8 proc. W ubiegłym roku największy wzrost bezrobocia zanotowano w gminie Bodzentyn – o 84 osoby, następnie w gminie Łopuszno – 19 osób, Strawczyn – 0 13 osób. We wszystkich pozostałych gminach powiatu kieleckiego odnotowano spadek bezrobocia. Największy spadek liczby bezrobotnych zanotowano w gminach Daleszyce - spadek o 52 osoby, Nowa Słupia – 45 osób i Zagnańsk – 44 osoby.

Jeśli chodzi o aktywizację zawodową to w 2018 r. PUP miedzy innymi rozpatrzył 492 wnioski w sprawie przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej i sporządził 290 umów w sprawie przyznania środków. Wpłynęło 2 tys. 723 wniosków w sprawie zorganizowania stażu. Oferowano także osobom, które znalazły pracę z dala od miejsca zamieszkania, bony na zasiedlenie, które przyznano w 106 przypadkach.

 Radny Krzysztof Soboń dopytywał o wnioski na podjęcie działalności gospodarczej oraz o przyczyny wzrostu bezrobocia w gminie Bodzentyn, zaś Andrzej Michalski poprosił o informację na temat działań PUP na rzecz niepełnosprawnych. Na zakończenie radni pozytywnie zaopiniowali informację przedstawioną przez dyrektor PUP oraz pozostałe projekty uchwał na sesję, która odbędzie się we wtorek, 19 marca. 

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner