do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

W sprawach rejestracji pojazdów i praw jazdy zapraszamy do Wydziału Komunikacji i Transportu w poniedziałki 7.15-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.15 - 14.00. Czas pracy Starostwa Powiatowego w Kielcach - w każdy poniedziałek urząd będzie czynny w godzinach od 7 do 17.15. Od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15. HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
10 czerwca
2018

20-lecie w gronie przyjaciół

 

W gronie przyjaciół samorząd powiatu kieleckiego świętował 20 – lecie powstania.

 
Jubileusz 20-lecia istnienia powiatu kieleckiego rozpoczęto uroczystą mszą świętą w Bazylice Mniejszej na Świętym Krzyżu. Do wspólnego świętowania zaproszono radnych wszystkich pięciu kadencji Rady Powiatu w Kielcach, przewodniczących, wiceprzewodniczących, starostów i członków Zarządu, by podziękować im za lata pracy na rzecz społeczności.
Na uroczystość zaproszeni zostali również posłowie, dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych, służby mundurowe, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatowych oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Kielcach. We wspólnej modlitwie uczestniczyło 27 pocztów sztandarowych służb mundurowych, jednostek OSP oraz Powiatowych Zespołów Szkół w Chęcinach, Chmielniku, Łopusznej i Bodzentynie, którymi dowodził major Andrzej Szostak z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Jubileuszowe obchody na Św. Krzyżu uświetnił Chór Masłów na czele z dyrygentem Michałem Kopciem.
 
Wśród licznych gości naszego samorządu znaleźli się: poseł Adam Cyrański, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Piotr Żołądek, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Henryk Milcarz, Wojskowy Komendant Uzupełnień – ppłk Mirosław Smerdzyński, ppłk Paweł Polak z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Staży Pożarnej - Mariusz Góra.
 
                                                             Święto powiatu to święto samorządu
 
O rocznicy utworzenia powiatu i o ludziach pracujących na jego rzecz, pięknie mówił superior klasztoru oblatów na Św. Krzyżu o. Zygfryd Wiecha. - Dzisiaj samorząd powiatu dziękuje za 20 lat służby – powiedział superior. – 20 lat temu powstał samorząd, na czele którego stanęli ludzie, którzy podjęli szereg działań, po to by służyć ludziom. Powstał powiat, który zna swoją codzienność, ale także duchową moc, którą odnosi do symboli, które od samego początku towarzyszą tej wspólnocie – do herbu, czyli złotego podwójnego krzyża, zwanego karawaką, która od tysiąca lat jest znakiem Krzyża Chrystusowego.
 
Superior odniósł się także pomyślnej współpracy z powiatem. – Samorząd powiatu zawsze z wielkim zrozumieniem podchodzi do spraw Świętego Krzyża, wspomagając posługę w tym miejscu. Tej życzliwej współpracy, tak jak dziś, zawsze towarzyszyła modlitwa w bazylice na św. Krzyżu. Św. Krzyż wspiera powiat w różnych wydarzeniach duchowo i wizerunkowo - mówił o. Zygfryd Wiecha.
 
Starosta kielecki, Michał Godowski podkreślił, iż powiat wykonując ustawowe zadania, wpływa na codzienne życie mieszkańców. - Przez dwie dekady mogliśmy wypełniać ważną posługę w obszarze administracji na rzecz mieszkańców. Powiat kielecki to jedna wielka wspólnota samorządowa, licząca prawie 209 tysięcy mieszkańców, a jubileusz 20-lecia jest znakomitą okazją do podziękowania tym, z którymi w ciągu tych wszystkich lat przyszło nam współpracować – powiedział starosta.
W procesji z darami kwiaty przed ołtarz nieśli: członek Zarządu Powiatu w Kielcach Bogdan Gierada, radni: Irena Gmyr i Marek Partyka. Owoce nieśli: członek Zarządu Powiatu w Kielcach – Marek Kwiecień, radni: Krzysztof Smolarczyk i Zbigniew Zagdański. Dar od powiatu nieśli: starosta Michał Godowski, Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach - Jan Cedro, wiecestarosta Zenon Janus. Wodę i wino zanieśli wójtowie gmin: Łopuszna - Irena Marcisz, Nowej Słupi - Andrzej Gąsior i Bielin Sławomir Kopacz. Bochen chleba zanieśli – członek Zarządu Powiatu Józef Szczepańczyk, radni: Stefan Pacak i Andrzej Michalski. Hostie do konsekracji zanieśli wójt Rakowa Alina Siwonia, Mniowa - Mariusz Adamczyk oraz zastępca burmistrza Chmielnika – Mariusz Ściana.
 
                                                                                    Wyjątkowa sesja
 
Po mszy świętej, w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu w Kielcach, podczas której radni przyjęli uchwałę w sprawie upamiętnienia Jubileuszu 20-lecia Powiatu Kieleckiego.
Gości uroczystości powitali: przewodniczący Rady Powiatu – Jan Cedro oraz starosta – Michał Godowski.
- 20 rocznica powstania powiatu to nie tylko przyczynek do refleksji, ale też sentymentalnej podróży przez te dwadzieścia lat. Funkcjonując w samorządzie mamy świadomość ciężkiej pracy naszych wspaniałych poprzedników i odpowiedzialności, by ich działania godnie kontynuować – powiedział Jan Cedro. Tutaj przewodniczący podał garść statystyk. – W minionych 20-tu latach odbyło się 166 sesji, na których radni podjęli 1664 uchwały oraz przyjęli 20 stanowisk, 6 rezolucji i 5 apeli – wyliczał przewodniczący.  – Dziś po latach możemy z odpowiedzialnością stwierdzić, ze reforma samorządu terytorialnego była konieczna. Bez niej Polska rozwijałaby się inaczej. Istotą reformy byli ludzie, a władza miała być bliżej ludzi i słuchać ich i umieć realizować ich pomysły. Polski samorząd odrodził się dzięki ludziom z wyobraźnią, z wiedzą i pasją. Warto tu przywołać ludzi, którzy rozpoczynali trud tworzenia samorządu terytorialnego, Michała Kuleszę, który wiedzą i doświadczeniem służył nie tylko budowie i rozwojowi odrodzonego samorządu terytorialnego, ale też kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju. Drugim orędownikiem samorządności jest profesor Jerzy Regulski, który stanął na czele naukowców i polityków, którzy ideę samorządu terytorialnego przywrócili naszemu państwu.
Zaproszeni goście mieli także okazję przypomnieć sobie znane wypowiedzi profesorów, które mimo upływu lat są nadal aktualne – wypowiedzi i przesłania prof. Jerzego Regulskiego, prof. Michała Kuleszy, myśli Św. Jana Pawła II odczytane przez kieleckiego aktora Lecha Sulimierskiego.
W trakcie obrad podziękowano wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz samorządu. Doceniono także pracowników, którzy z samorządem powiatu związani są od 1999 roku. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych radnych: Zbigniewa Banaśkiewicza - radnego II, III i IV kadencji, starostę kieleckiego II kadencji, Aleksandrę Biskup - radną I kadencji, Józefa Chudego – radnego I kadencji, Dorotę Gębską – radną II kadencji, Władysława Kowalczyka – radnego I kadencji, Kazimierza Kumańskiego – radnego I kadencji, Stanisława Niewadzi – radnego I kadencji, Tadeusza Rylskiego – radnego I kadencji, Jadwigę Szczepanik – radną III kadencji, Czesława Zielińskiego – radnego I kadencji. Uczczono także pracowników starostwa.
Starosta podczas swojego wystąpienia nawiązał do dzieł Stefana Żeromskiego. – Pisarz ten nauczył nas marzyć, o lepszej przyszłości. Nauczył nas, że marzenia się spełniają.  Chcemy wyznaczać sobie ambitne cele, nie boimy się wyzwań. W działaniach nie ma dla nas ograniczeń. Naszych ważnych przedsięwzięć nie udałoby się zrealizować, gdyby nie zaangażowanie wielu ludzi. Mamy tu na myśli mieszkańców gmin powiatu kieleckiego, wszystkich samorządowców, radnych powiatu kieleckiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach. Ich wiedza, umiejętności decydowały i decydują o kształcę naszej małej ojczyzny. 
Jubileusz był także doskonałą okazją do spotkania w szerszym gronie, do wspomnień i podsumowania ostatnich lat funkcjonowania samorządu. Był to też czas na podziękowania i życzenia dla osób, które przyczyniły się do powstania i sprawnego funkcjonowania powiatu. 
Głos zabierali kolejno, poseł Adam Cyrański, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - Piotr Żołądek, gospodarz gminy Masłów - wójt Tomasz Lato oraz radny sejmiku - Henryk Milcarz.  
Poseł Adam Cyrański życzył dalszej wytrwałości i determinacji w działalności na rzecz samorządu. W swoim wystąpieniu Piotr Żołądek wiele mówił o rozwoju i osiągnięciach samorządów. Wspomniał, jak ważne jest ich utrzymanie.  - Te 20 lat, to jest długi okres, wiele się przez ten czas wydarzyło. Ale warto pamiętać, iż idea reformy sprowadzała się do tego, by to mieszkańcy gmin, powiatów czy samorządowych województw decydowali o swoich spawach – mówił. - Istotą samorządu jest od samego początku jest to, by być jak najbliżej obywatela. Bo nie ma wolności bez samorządności.  To obywatele i muszą decydować sobie. Któż lepiej wie jakie są najważniejsze problemy lokalnych społeczności? Jednym z założeń reformy administracyjnej kraju było przybliżenie urzędu do obywatela. I to się udało.  
O początkach powstawania powiatu kieleckiego, tworzeniu go od podstaw dwadzieścia lat temu opowiadali Henryk Milcarz i Tomasz Lato. Samorządowcy wspominali pierwszych starostów, radnych – ludzi którzy tworzyli powiat kielecki. – Powstawał nowy szczebel samorządu, a to wymagało od Rady Powiatu koniecznych dokumentów. Rada pracowała bardzo aktywnie – mówił Henryk Milcarz. 
- Powstawał samorząd bez podziałów, panowała jedność i zrozumienie, bo wszyscy pracowaliśmy na rzecz mieszkańców. Początki były bardzo trudne i naprawdę wielkie słowa wdzięczności należą się tym, którzy w tamtym okresie byli za powiat kielecki   – podziękował poprzednim włodarzom, zabierając głos Tomasz Lato. 
W części artystycznej uroczystości zaprezentowała się młodzież naszych powiatowych szkół. Utwór „Miejcie nadzieję” wykonała Justyna Kwiatkowska z Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku. Utwór: „Gdzie są kwiaty z tamtych lat” wykonała Urszula Stachura z Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie, 2.14. Utworem  „Cisza” w wykonaniu Dominiki Gorzelak z Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie zakończyliśmy część artystyczną. 
Na zakończenie obrad goście mogli posłuchać fragmentu utworu Stefana Żeromskiego oraz fragmentów z tomiku poezji Jana Gajzlera „Ta ziemia uroczna…”, które odczytał Lech Sulimierski.
 
 


 

10 cze
2018

Jubileusz z okazji 20 – lecia Powiatu Kieleckiego

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner