do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji i Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

W dniu 29 grudnia 2018 r. (sobota) Starostwo Powiatowe w Kielcach będzie czynne w godz. 7.00-15.15.Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r. Starostwo Powiatowe w Kielcach będzie nieczynne. Powiatowy Rzecznik Konsumentów 10 grudnia nie będzie przyjmował interesantów. W sprawach rejestracji pojazdów i praw jazdy zapraszamy do Wydziału Komunikacji i Transportu w poniedziałki 7.15-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.15 - 14.00. Czas pracy Starostwa Powiatowego w Kielcach - w każdy poniedziałek urząd będzie czynny w godzinach od 7 do 17.15. Od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15. HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
10 listopada
2017

11 Listopada - Święto Niepodległości

 

11 listopada 1918 rok – to data znana przez każdego Polska, to data symbolizująca odzyskanie wolność po ponad 120 latach niewoli.

Kiedy I wojna światowa zbliżała się ku końcowi, w Rosji szalała rewolucja, okupujące Polskę - Niemcy i Austria były bliskie przegranej. Już w styczniu 1918 roku rząd radziecki anulował wszystkie układy rozbiorowe Polski przez Rosję, a  prezydent Stanów Zjednoczonych - Thomas Woodrow Wilson, przedstawił  14-punktowy program powojennego ładu w Europie, w którym postulował także utworzenie państwa Polskiego z dostępem do morza.  Państwa Ententy - Wielka Brytania, Francja i Włochy - opowiedziały się na konferencji  w Wersalu w czerwcu 1918 roku za utworzeniem niepodległego państwa polskiego.

Depesza generała Tadeusza Rozwadowskiego z 1 listopada 1918 roku, odegrała  znaczącą rolę. Sygnalizowała ona, że w każdej miejscowości pod okupacją austriacką najstarszy oficer Polak obejmie natychmiast komendę nad wszystkim oddziałami żołnierzy Polaków. Ponadto nakazywała wszystkie odznaki zastąpić polskimi  i zachować bezwzględny spokój i porządek.

Informacja ta wywołała wielkie poruszenie w Kielcach. Mieszkańcy dekorowali swoje domy flagami, a tłum publiczności zebrał się na Placu Panny Marii by zobaczyć przysięgę składaną przed majorem Dziekanowskim przez oficerów i żołnierzy.

To wydarzenie relacjonowała „Gazeta Kielecka”  w wydaniu z 2 listopada 1918 roku. Możemy przeczytać, że „moment ten, jak w ogóle cała uroczystość, zrobił na wszystkich olbrzymie wrażenie. Wszyscy byli głęboko wzruszeni. Płynęły łzy radości, że Opatrzność pozwoliła dożyć chwili, w której marzenia dziadów i ojców stały się rzeczywistością. Przy dźwiękach orkiestry strażackiej odmaszerowały oddziały żołnierzy, tym razem już polskich, do koszar, witane przez całą drogę entuzjastycznymi okrzykami: Niech żyje armia Polska!".

W pomoc dla powstającego polskiego wojska zaangażowały się Kielczanki, pomagając w organizowaniu aprowizację i szyciu bielizny. Władze zaapelowały o oddawanie broni.

Chociaż miasto było wyniszczone wojną, to w roku 1919 decyzją władz państwowych Kielce stały się stolicą dużego województwa. 

                                                                       Kalendarium – droga do niepodległości

28 lipca 1914 -  Austro-Węgry wypowiadają wojnę Serbii.

5-6 sierpnia 1914 - utworzona kompania kadrowa pod dowództwem Józefa Piłsudskiego wyrusza z Oleandrów pod Krakowem

16 sierpnia 1914 – w  Krakowie powstaje Naczelny Komitet Narodowy z Juliuszem Leo na czele. Pierwszą inicjatywą Komitetu jest stworzenie Legionów Polskich u boku armii austro-węgierskiej.

wrzesień 1914 - Józef Piłsudski tworzy na terenie Królestwa Polskiego konspiracyjną Polską Organizację Wojskową. Miała ona prowadzić na terenie Kongresówki akcję dywersyjną i wywiadowczą.

5 listopada 1916 - na konferencji cesarza niemieckiego i austro-węgierskiego w Pszczynie ogłoszono akt, który zapowiadał utworzenie z ziem Królestwa Polskiego „państwa samodzielnego z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym ustrojem”.

grudzień 1916 - w parlamencie włoskim  rozpoczyna się dyskusja na temat wniosku o wskrzeszenie Polski po zakończeniu działań wojennych.

22 stycznia 1917 - w orędziu noworocznym, prezydent USA stwierdził, że jednym z warunków przyszłego, powojennego ładu na świecie, powinno być stworzenie Polski „zjednoczonej, suwerennej i samoistnej”.

marzec 1917 - Roman Dmowski składa na ręce rządów państw Ententy memoriał, w którym domaga się utworzenia niepodległej Polski z terenów Królestwa Polskiego i Wielkopolski, Galicji, Śląska Cieszyńskiego, Wileńszczyzny, Kowieńszczyzny, Wołynia, guberni mińskiej, Śląskiem Opolskim, Pomorzem Gdańskim i częścią Mazur.

29 marca 1917 - Rosyjski Rząd Tymczasowy ogłasza, iż powinno powstać niepodległe państwo polskie, złączone z Rosją sojuszem wojskowym. Deklaracja Rządu Tymczasowego, spowodowała, że sprawą polską zaczął interesować się Zachód, do tej pory uznający problem Polski za wewnętrzną sprawę Imperium Rosyjskiego.

4 czerwca 1917 - decyzja prezydenta Francji o utworzeniu armii polskiej.

5 stycznia 1918 - premier Wielkiej Brytanii oświadczył, że niepodległa Polska jest koniecznym warunkiem spokoju w Europie.

luty 1918 - w zaborze pruskim powstaje Polska Organizacja Wojskowa.

3 czerwca 1918 - państwa Ententy ponownie opowiadają się za pełną niepodległością Państwa Polskiego.

7 października 1918 - wobec słabnącej pozycji Niemiec w wojnie z Ententą, Rada Regencyjna wydała manifest proklamujący odbudowę Państwa Polskiego na podstawie 13. punktu orędzia Wilsona.

Od 19 października 1918 r. w Cieszynie już działała i sprawowała funkcje rządowe Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego pod  przewodnictwem księdza Józefa Londzina.

28 października 1918 r. w Krakowie posłowie polscy do parlamentu austriackiego powołali Polską Komisję Likwidacyjną, która dwa dni później przejęła władzę w Galicji. Na jej czele stanął Wincenty Witos, przywódca PSL „Piast”. Rozpoczyna się rozbrajanie załóg austriackich i przejmowanie władzy przez administrację polską na terenie Galicji.

31 października 1918 r. rozpoczęto przejmowanie władzy w okupowanej przez Austro-Węgry części Królestwa. W nocy z 6 na 7 listopada w zajętym kilka dni wcześniej Lublinie powołano Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, którego premierem został Ignacy Daszyński, przywódca galicyjskich socjalistów.

9 listopada 1918 - na terenach okupowanych przez Niemców rozpoczyna się ich rozbrajanie.

10 listopada 1918 - Józef Piłsudski wraca z Magdeburga. W Wielkopolsce powstaje Naczelna Rada Ludowa.

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna „wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla ujednolicenia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju” przekazała władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich, jej podległych, brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu.
Marszałek przyjął jednocześnie propozycję utworzenia rządu narodowego. Na froncie zachodnim podpisano zawieszenie broni.

14 listopada 1918 - Rada Regencyjna przekazuje Józefowi Piłsudskiemu pełnię władzy cywilnej. Bez względu na te komentarze Józef Piłsudski stał się rzeczywistym przywódcą tworzącego się państwa polskiego. Rząd lubelski rozwiązał się, Rada Regencyjna ustąpiła, a Polska Komisja Likwidacyjna zaakceptowała istniejącą sytuację.

16 listopada 1918 - do państw zachodnich wysłana zostaje oficjalna notyfikacja ogłaszająca powstanie Państwa Polskiego.

 

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner