Nieodpłatna pomoc prawna

Pomoc prawna

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według  kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu:

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie działającym stacjonarnie:

  1. osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
  2. osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku  

W przypadku, gdy nieodpłatna pomoc jest udzielana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, osoba uprawniona nie ma obowiązku składania oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  

 

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ,NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ NIEODPŁATNEJ MEDIACJINA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO W 2022 ROKU

PUNKT NR 1 - prowadzony przez adwokatów i radców prawnych,
SIEDZIBA PUNKTU - Starostwo Powiatowe w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce,
CZAS PRACY PUNKTU - poniedziałek - piątek: 7:00 - 11:00,
RODZAJ PUNKTU - Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji
 
PUNKT NR 2 - prowadzony przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA,
SIEDZIBA PUNKTU - Starostwo Powiatowe w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce,
CZAS PRACY PUNKTU - poniedziałek - piątek: 11:15 - 15:15,
RODZAJ PUNKTU - Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Nieodpłatnej Mediacji
 
PUNKT NR 3 - prowadzony przez adwokatów i radców prawnych,
SIEDZIBA PUNKTU - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik,
CZAS PRACY PUNKTU - poniedziałek: 11:00 - 15:00, wtorek - piątek: 9:00 - 13:00,
RODZAJ PUNKTU - Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji
 
PUNKT NR 4 - prowadzony przez adwokatów i radców prawnych,
SIEDZIBA PUNKTU - Urząd Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów,
CZAS PRACY PUNKTU - poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 12:00, wtorek i czwartek: 12:00 - 16:00,
RODZAJ PUNKTU - Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji
 
PUNKT NR 5 - prowadzony przez adwokatów i radców prawnych,
SIEDZIBA PUNKTU - Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny,
CZAS PRACY PUNKTU - poniedziałek - piątek: 7:30 - 11:30,
RODZAJ PUNKTU - Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji
 
PUNKT NR 6 - prowadzony przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA,
SIEDZIBA PUNKTU - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce,
CZAS PRACY PUNKTU - poniedziałek - piątek: 8:00 - 12:00
RODZAJ PUNKTU - Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji
 
PUNKT NR 7 - prowadzony przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA,
SIEDZIBA PUNKTU - Urząd Miasta i Gminy w Łagowie, ul Rynek 62, 26-025 Łagów,
CZAS PRACY PUNKTU - poniedziałek: 12:00 - 16:00, wtorek - piątek: 8:00 - 12:00,
RODZAJ PUNKTU - Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji
 
PUNKT NR 8 - prowadzony przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA,
SIEDZIBA PUNKTU - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie, ul. Jana Pawła II 5, 26-001 Masłów,
CZAS PRACY PUNKTU - poniedziałek, środa: 11:00 - 15:00, wtorek, czwartek: 9:00 - 13:00, piątek: 8:00 - 12:00,
RODZAJ PUNKTU - Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji

 

Znaleziono wiadomości: 12.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 17.03 2021

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Harmonogram działania punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 roku 7.01 2021

Harmonogram działania punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 roku

(podmiot prowadzący Stowarzyszenie „SURSUM CORDA)

Harmonogram działania punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz mediacji na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 roku 7.01 2021

Harmonogram działania punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz mediacji na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 roku

(podmiot prowadzący Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach)

Wyniki konkursu na nieodpłatną pomoc prawną 1.12 2020

Wyniki konkursu na nieodpłatną pomoc prawną

Wyniki konkursu na nieodpłatną pomoc prawną

Konkurs na nieodpłatną pomoc prawną 4.11 2020

Konkurs na nieodpłatną pomoc prawną

Konkurs na nieodpłatną pomoc prawną

Edukacja prawna realizowana w ramach zadania powierzonego organizacji pozarządowej przez Powiat Kielecki 22.10 2020

Edukacja prawna realizowana w ramach zadania powierzonego organizacji pozarządowej przez Powiat Kielecki

Edukacja prawna realizowana w ramach zadania powierzonego organizacji pozarządowej przez Powiat Kielecki

Ogłoszenie 19.10 2020

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Pomoc prawna dla firm 18.09 2020

Pomoc prawna dla firm

Pomoc prawna dla firm

Instrukcja nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą 7.08 2020

Instrukcja nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą

Instrukcja nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą

Wniosek o udzielenie porady na odległość 26.05 2020

Wniosek o udzielenie porady na odległość

Wniosek o udzielenie porady na odległość

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów