do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę / Rejestracja pojazdówTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?

Starosta Kielecki Mirosław Gębski

 • Klub Radnych
  Prawo i Sprawiedliwość
  Funkcje
  Starosta Kielecki
  Okręg Wyborczy
  Zagnańsk, Masłów, Miedziana Góra
  Mirosław Gębski
 • Urodzony
  1970 r.
  Wykształcenie
  wyższe - magister politologii, Akademia Świętokrzyska, specjalność społeczno-samorządowa
  Praca zawodowa
  zastępca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, prezes spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy, zastępca dyrektora PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Kielce.
  Praca społeczna
  pełnił funkcję radnego powiatowego w minionych czterech kadencjach od 1998 r. Przewodniczący PiS w powiecie kieleckim. W 2019 roku odznaczony odznaką "Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych". Był nominowany przez samorząd województwa w kategorii osobowość nagrody Świętokrzyska Victoria.
  Zainteresowania
  polityka, historia, geografia, sport, książka, film, muzyka, podróże.

Zadania i kompetencje
1) organizowanie pracy Zarządu i Starostwa;
2) kierowanie bieżącymi sprawami Powiatu;
3) reprezentowanie Powiatu na zewnątrz;
4) udzielanie pełnomocnictw procesowych oraz upoważnianie pracowników Starostwa
do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
5) wykonywanie wobec członków Zarządu, pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych zadań z zakresu prawa pracy, realizacja polityki personalnej Starostwa;
6) wykonywanie uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa
i kierowników jednostek organizacyjnych oraz zwierzchnika powiatowych służb, inspekcji i straży;
7) wydawanie zarządzeń i dyspozycji;
8) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań obronnych;
9) pełnienie funkcji Szefa obrony cywilnej powiatu i Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
10) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Starostwa;
11) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami;
12) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty uchwałami Rady i Zarządu
oraz wynikającymi z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.

Sprawuje nadzór nad:
       Komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Kielcach:
1)    Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
2)    Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
3)    Geodeta Powiatowy,
4)    Zespół kontroli,
5)    Zespół radców prawnych,
6)    Audytor wewnętrzny,
7)    Zespół informacji i promocji,
8)    Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
9)    Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością,
10)    Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
11)    Biuro Zarządzania  Kryzysowego,
12)    Stanowisko ds. BHP,
13)    Inspektor Ochrony Danych,
14)    Geolog Powiatowy.

banery

poprzedni baner
 • tYDxhNMy4dDkLA8XQeiyn-AEF0GSyqKzuIijunOLfJv1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • kyO2gPXoXXGYbgNDtIDQZreroSUgVXT80QKE5dVci7_1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • c44yvaVVMRtCCkHtnieP6oaUbHXf74ofGf259_RPqOX1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • 0Rr3OIVW2_b_Pbgd_os6iXH96mTAUp9ATHNUzJEVBkP1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • CFadLeOZP5YBuS4tF3cXa_KWzIrdkCaLLAvp1TEfVKv1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • fXjRGxPRIinmfdyZD5ex-JtxH3DNrVPd5EaNgzj2L_L1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • Pj4Y-7w7ZW-CBu695vB-Y0fWJ3T3wDXUN_pWNO173zL1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • PGoFPfbeciQulugs7SYTXXkVRZlqHnNtzUMy_y_CFCz1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • EEGlsdvjaE7Xq-aYMmmh_Ien_tdkh8nMrTE3dadsV-T1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • LudMN-UbhgykgSIHzFQvBoGM1REpxw9IDKstiHPUtRpHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • ZUEyrbnGnIadMcPyjzVMamDOBcLjpcBbLkoHykw9mLtHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • v55cJ3bNauClD1wUGsfHmpRG9gdEe6oYZHp60hFwN2xHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • U74ELCbIUPtrqpiylKuJc-S4ntSWRuBFErYF-q2IvgBHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • ERfho4GTFDp20kYnxmHi3MOUweJ7oLrLECfjnxnHYXpHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • NmL0PyHWAN13asYcjNWL6iXeHeIE62iSk2rdsbBDfytHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

następny baner