do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz

Starosta Kielecki Mirosław Gębski

 • Klub Radnych
  Prawo i Sprawiedliwość
  Funkcje
  Starosta Kielecki
  Okręg Wyborczy
  Zagnańsk, Masłów, Miedziana Góra
  Mirosław Gębski
 • Urodzony
  1970 r.
  Wykształcenie
  wyższe - magister politologii, Akademia Świętokrzyska, specjalność społeczno-samorządowa
  Praca zawodowa
  zastępca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, prezes spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy, zastępca dyrektora PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Kielce.
  Praca społeczna
  pełnił funkcję radnego powiatowego w minionych czterech kadencjach od 1998 r. Przewodniczący PiS w powiecie kieleckim. W 2019 roku odznaczony odznaką "Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych". Był nominowany przez samorząd województwa w kategorii osobowość nagrody Świętokrzyska Victoria.
  Zainteresowania
  polityka, historia, geografia, sport, książka, film, muzyka, podróże.
 1. Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako Kierownika Starostwa należy w szczególności:
  1) organizowanie pracy Zarządu i Starostwa;
  2) kierowanie bieżącymi sprawami Powiatu;
  3) reprezentowanie Powiatu na zewnątrz;
  4) udzielanie pełnomocnictw procesowych oraz upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
  5) wykonywanie wobec członków Zarządu, pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych zadań z zakresu prawa pracy, realizacja polityki personalnej Starostwa;
  6) wykonywanie uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych oraz zwierzchnika powiatowych służb, inspekcji i straży;
  7) wydawanie zarządzeń i dyspozycji;
  8) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań obronnych;
  9) pełnienie funkcji Szefa obrony cywilnej powiatu i Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
  10) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Starostwa;
  11) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami;
  12) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikającymi z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.
 2. W uzasadnionych przypadkach Starosta może w drodze zarządzenia powoływać innych pełnomocników, koordynatorów, zespoły zadaniowe oraz komisje do realizacji określonych zadań o szczególnym znaczeniu dla Powiatu.
 3. W czasie nieobecności Starosty zastępuje go Wicestarosta, który w ramach zastępstwa kieruje Starostwem poprzez wykonywanie związanych z tym zadań i kompetencji z wyłączeniem § 10 ust. 1 pkt. 4 i 11.
 4. W czasie nieobecności Wicestarosty lub jednego z członków Zarządu lub niemożności wykonywania przez nich funkcji, ich zadania lub część zadań wykonuje odpowiednio Wicestarosta lub upoważniony przez Starostę członek zarządu. 

banery

poprzedni baner
 • tYDxhNMy4dDkLA8XQeiyn-AEF0GSyqKzuIijunOLfJv1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • kyO2gPXoXXGYbgNDtIDQZreroSUgVXT80QKE5dVci7_1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • c44yvaVVMRtCCkHtnieP6oaUbHXf74ofGf259_RPqOX1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • 0Rr3OIVW2_b_Pbgd_os6iXH96mTAUp9ATHNUzJEVBkP1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • CFadLeOZP5YBuS4tF3cXa_KWzIrdkCaLLAvp1TEfVKv1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • fXjRGxPRIinmfdyZD5ex-JtxH3DNrVPd5EaNgzj2L_L1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • Pj4Y-7w7ZW-CBu695vB-Y0fWJ3T3wDXUN_pWNO173zL1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • PGoFPfbeciQulugs7SYTXXkVRZlqHnNtzUMy_y_CFCz1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • EEGlsdvjaE7Xq-aYMmmh_Ien_tdkh8nMrTE3dadsV-T1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • LudMN-UbhgykgSIHzFQvBoGM1REpxw9IDKstiHPUtRpHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • ZUEyrbnGnIadMcPyjzVMamDOBcLjpcBbLkoHykw9mLtHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • v55cJ3bNauClD1wUGsfHmpRG9gdEe6oYZHp60hFwN2xHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • U74ELCbIUPtrqpiylKuJc-S4ntSWRuBFErYF-q2IvgBHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • ERfho4GTFDp20kYnxmHi3MOUweJ7oLrLECfjnxnHYXpHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • NmL0PyHWAN13asYcjNWL6iXeHeIE62iSk2rdsbBDfytHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

następny baner