do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę / Rejestracja pojazdówTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?

 

Skarbnik PowiatuMaria Klusek

 • Wykonuje prawa i obowiązki wynikające z przepisów szczególnych.
  Skarbnik Powiatu Maria Klusek

 Zadania i kompetencje
1) zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu;
2) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
3) nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania;
4) zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej;
5) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do wykonywania kontrasygnaty;
6) sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo - księgowymi Starostwa;
7) ustalanie zasad oraz organizowanie kontroli procesów związanych z gromadzeniem
  i rozdzielaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem w jednostkach
organizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych;
8) prowadzenie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
9) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz czuwanie nad jej przestrzeganiem przez wszystkich pracowników Starostwa, dyrektorów / kierowników jednostek organizacyjnych, a także osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi przekazywanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych;
10) ustalenie zakresu kompetencji i odpowiedzialności dla Głównego Księgowego Starostwa.

Sprawuje nadzór nad:
   Komórką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Kielcach:
1) Wydziałem Budżetu i Finansów

banery

poprzedni baner
 • HUi91Kr9rrWmLqsIeIA9rVhuUyUCCaXA7ONhWa2uBnf1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • 8Ll9p9Rz3aVeI5lxgA_2170hDv7M421lpwDAzdybrCX1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • ocELW-UZSSFaHoxnOQBOGT6YU2ilh1WO6OZpVuJl36n1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • U-LzG-XF2McrYTAo1mmUeO6eRRhG0fAKGZFG4AgxlTz1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • f_YyHKa1dF8dplfUktLknTtq9MO-bcviFLSalsqkNFT1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • PdPUZn60jb8nP6b9SPSh8fwEl4qaxPHa-WlgG51fIwD1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • 5zCgahZugOV5SRizPzlDrbNLY1JjlJAh2FOfWelehJL1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • -501PR_ATVr0sjq6NrUi3ojMyoSPoBDJW_i0EqIVkWL1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • 3ypphlbxXfcgEAmdnkNg_nhFc4lrUraNupclqCKAW2_1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • 4lkXd_nniRwIjvJVl1puiIBnIAY1cGd-pqFEzaCJHIRHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • uUPoQczPIGeiVWlkk3By_pSdxTE_Qn2mctK8nfibTxFHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • VW0cFZdWW6qW4S6ku47yS36yUQOaOmhVUaeGuC2k8D5HQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • vzUpzPwetI-N4_wZsoUJNx6D2burW8_EbaZwq4Ryv9pHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • nx0CpuuUnGJUcOvRZXS7cYa_F-q_iKep4THki-WsbchHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • Q_4Lp6qSDDmc2k14UnI4r8DSygXChl-Tugt7Ebl8XxdHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

następny baner