do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz

 

Skarbnik PowiatuMaria Klusek

 • Wykonuje prawa i obowiązki wynikające z przepisów szczególnych.
  Skarbnik Powiatu Maria Klusek

 Do zadań Skarbnika Powiatu należy wykonywanie praw i obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, w szczególności:

 1. zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu;
 2. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
 3. nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania;
 4. zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej;
 5. kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do wykonywania kontrasygnaty;
 6. sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo - księgowymi Starostwa;
 7. ustalanie zasad oraz organizowanie kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdzielaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem w jednostkach organizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych;
 8. prowadzenie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 9. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz czuwanie nad jej przestrzeganiem przez wszystkich pracowników Starostwa, dyrektorów / kierowników jednostek organizacyjnych, a także osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi przekazywanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych;
 10.  ustalenie zakresu kompetencji i odpowiedzialności dla Głównego Księgowego Starostwa.

banery

poprzedni baner
 • HUi91Kr9rrWmLqsIeIA9rVhuUyUCCaXA7ONhWa2uBnf1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • 8Ll9p9Rz3aVeI5lxgA_2170hDv7M421lpwDAzdybrCX1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • ocELW-UZSSFaHoxnOQBOGT6YU2ilh1WO6OZpVuJl36n1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • U-LzG-XF2McrYTAo1mmUeO6eRRhG0fAKGZFG4AgxlTz1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • f_YyHKa1dF8dplfUktLknTtq9MO-bcviFLSalsqkNFT1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • PdPUZn60jb8nP6b9SPSh8fwEl4qaxPHa-WlgG51fIwD1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • 5zCgahZugOV5SRizPzlDrbNLY1JjlJAh2FOfWelehJL1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • -501PR_ATVr0sjq6NrUi3ojMyoSPoBDJW_i0EqIVkWL1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • 3ypphlbxXfcgEAmdnkNg_nhFc4lrUraNupclqCKAW2_1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • 4lkXd_nniRwIjvJVl1puiIBnIAY1cGd-pqFEzaCJHIRHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • uUPoQczPIGeiVWlkk3By_pSdxTE_Qn2mctK8nfibTxFHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • VW0cFZdWW6qW4S6ku47yS36yUQOaOmhVUaeGuC2k8D5HQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • vzUpzPwetI-N4_wZsoUJNx6D2burW8_EbaZwq4Ryv9pHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • nx0CpuuUnGJUcOvRZXS7cYa_F-q_iKep4THki-WsbchHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • Q_4Lp6qSDDmc2k14UnI4r8DSygXChl-Tugt7Ebl8XxdHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

następny baner