do góry
 • Czas pracy: poniedziałek 7.00-17.15, wtorek-piątek 7.15-15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny System Centralnej Ewidencji Pojazdów CEP wciąż nie działa poprawnie, niezależnie od Starostwa. O ustaniu tej awarii niezwłocznie poinformujemy.Nowy czas pracy Starostwa Powiatowego w Kielcach. W każdy poniedziałek urząd będzie czynny w godzinach od 7 do 17.15. Od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15. HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz

 

Skarbnik Maria Klusek

 • Wykonuje prawa i obowiązki wynikające z przepisów szczególnych.
  Skarbnik Powiatu Maria Klusek

 Do zadań Skarbnika Powiatu należy:

 • Zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu.
 • Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
 • Nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania.
 • Zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej.
 • Kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do wykonywania kontrasygnaty.
 • Sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo-księgowymi Starostwa.

Skarbnikowi powiatu podporządkowany jest:

 • Wydział Budżetu i Finansów.

banery

poprzedni baner
 • HUi91Kr9rrWmLqsIeIA9rVhuUyUCCaXA7ONhWa2uBnf1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • 8Ll9p9Rz3aVeI5lxgA_2170hDv7M421lpwDAzdybrCX1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • ocELW-UZSSFaHoxnOQBOGT6YU2ilh1WO6OZpVuJl36n1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • U-LzG-XF2McrYTAo1mmUeO6eRRhG0fAKGZFG4AgxlTz1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • f_YyHKa1dF8dplfUktLknTtq9MO-bcviFLSalsqkNFT1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • PdPUZn60jb8nP6b9SPSh8fwEl4qaxPHa-WlgG51fIwD1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • 5zCgahZugOV5SRizPzlDrbNLY1JjlJAh2FOfWelehJL1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • -501PR_ATVr0sjq6NrUi3ojMyoSPoBDJW_i0EqIVkWL1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • 3ypphlbxXfcgEAmdnkNg_nhFc4lrUraNupclqCKAW2_1J6QLyvhE_WbBeuH5EzMbvFrUvRwzOIjAONb4P14O6Q

 • 4lkXd_nniRwIjvJVl1puiIBnIAY1cGd-pqFEzaCJHIRHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • uUPoQczPIGeiVWlkk3By_pSdxTE_Qn2mctK8nfibTxFHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • VW0cFZdWW6qW4S6ku47yS36yUQOaOmhVUaeGuC2k8D5HQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • vzUpzPwetI-N4_wZsoUJNx6D2burW8_EbaZwq4Ryv9pHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • nx0CpuuUnGJUcOvRZXS7cYa_F-q_iKep4THki-WsbchHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • Q_4Lp6qSDDmc2k14UnI4r8DSygXChl-Tugt7Ebl8XxdHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

następny baner