do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji i Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

W dniu 29 grudnia 2018 r. (sobota) Starostwo Powiatowe w Kielcach będzie czynne w godz. 7.00-15.15.Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r. Starostwo Powiatowe w Kielcach będzie nieczynne. Powiatowy Rzecznik Konsumentów 10 grudnia nie będzie przyjmował interesantów. W sprawach rejestracji pojazdów i praw jazdy zapraszamy do Wydziału Komunikacji i Transportu w poniedziałki 7.15-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.15 - 14.00. Czas pracy Starostwa Powiatowego w Kielcach - w każdy poniedziałek urząd będzie czynny w godzinach od 7 do 17.15. Od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15. HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz

Sekretarz Barbara Piwnik

 • Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, warunki jego działania i w tym zakresie koordynuje i nadzoruje działalność wszystkich komórek organizacyjnych Starostwa.
  Sekretarz Powiatu Barbara Piwnik

 Do zadań Sekretarza Powiatu należy w szczególności:

 • Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań w Starostwie.
 • Koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek organizacyjnych.
 • Nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu.
 • Koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd.
 • Zapewnianie warunków materialno-technicznych dla działalności Starostwa.
 • Konsultowanie spraw z zakresu spraw osobowych.
 • Nadzorowanie procesu informatycznego, zakupów środków trwałych, prowadzonych remontów oraz gospodarki pomieszczeniami wchodzącymi w skład siedziby Starostwa.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę.

banery

poprzedni baner
 • LW_UB2Aads4a5PDYQtdd0J5bBzDlZOLjoYTKK2cC3mVHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • LquENRX0RrFZboJUXdVQeN4PXzwCrxs_iv08sTC8WgVHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • my5OYrBEvFq2OgHnG6DB5EqzMY03PZaPVLtHd984cUxHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • XyaeMoZxfMH2WplAzV_hsp_qlgwtjPx5oWWoMYpwFYJHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • clplvzxVlnFbgurkqgHE6WlInFa0qjEfNdODO0gvyuNHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • gYbspfKNMz8oCry9c2zKNsciUUWq4KY93k0eY2xeXaVHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • _Ar2VNFcRIuNX6jRAKlBnbbOaAZsoAbAbl5hBhMtdadHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • -ZpbpqOmMy6kI-TF3zY6S7U0RTFkmQG_4jKAIezNVYtHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • NZ4niwIOXHvWvNIIWueSLZi9ZrU75AqdmYrPEf9cqIlHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • YawkrsZnv79YyM-onNzxzfVQo8B1RAjk5YFjAm20uxOBt-tH97GpVIsigeOhXbhX6CwcoCEk0CvpDHYKlqs93g

 • 2BWlt07L6QVuGJ8u5VYbopmiFEdqFtpmiZZFQuvhmJ-Bt-tH97GpVIsigeOhXbhX6CwcoCEk0CvpDHYKlqs93g

 • XV5f1jEo_d8NOOQkEnXvtkkPCi1O8QHnHnJUSmr-az2Bt-tH97GpVIsigeOhXbhX6CwcoCEk0CvpDHYKlqs93g

 • k3VylPsnroowWrm5W9oqaFhoxo0W5-chzTHuj_zqt06Bt-tH97GpVIsigeOhXbhX6CwcoCEk0CvpDHYKlqs93g

 • oKFu4uiwSl7UYvY_wkFO9Lb-H0LzPkmJppusPkgATTOBt-tH97GpVIsigeOhXbhX6CwcoCEk0CvpDHYKlqs93g

 • semLGlmspRJ824FWUTyRqY_ndjLGESdd6zemPmdldumBt-tH97GpVIsigeOhXbhX6CwcoCEk0CvpDHYKlqs93g

następny baner