do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz

Sekretarz PowiatuGrzegorz Wnuk

 • Sekretarz Powiatu zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, warunki jego działania i w tym zakresie koordynuje działalność wszystkich komórek organizacyjnych Starostwa i może na podstawie zarządzenia Starosty wykonywać czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty.
   

 Do zadań Sekretarza Powiatu należy w szczególności:

 1. Bieżące nadzorowanie działalności Wydziału Organizacyjnego z uwzględnieniem koordynacji działań komórek organizacyjnych;
 2. Koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek organizacyjnych;
 3. Przygotowywanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi oraz monitorowanie stanu jej realizacji;
 4. Zapewnianie warunków materialno-technicznych dla działalności Starostwa;
 5. Koordynowanie systemu kontroli zarządczej;
 6. Nadzorowanie procedury załatwiania skarg i wniosków wpływających do Starostwa;
 7. Nadzorowanie realizacji zadań związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem wyborów i referendów;
 8. Koordynacja zadań obronnych wykonywanych przez urząd, wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także innych ustaw szczególnych;
 9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę.

Sekretarzowi Powiatu podporządkowany jest:

 • Wydział Organizacyjny.

banery

poprzedni baner
 • LW_UB2Aads4a5PDYQtdd0J5bBzDlZOLjoYTKK2cC3mVHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • LquENRX0RrFZboJUXdVQeN4PXzwCrxs_iv08sTC8WgVHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • my5OYrBEvFq2OgHnG6DB5EqzMY03PZaPVLtHd984cUxHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • XyaeMoZxfMH2WplAzV_hsp_qlgwtjPx5oWWoMYpwFYJHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • clplvzxVlnFbgurkqgHE6WlInFa0qjEfNdODO0gvyuNHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • gYbspfKNMz8oCry9c2zKNsciUUWq4KY93k0eY2xeXaVHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • _Ar2VNFcRIuNX6jRAKlBnbbOaAZsoAbAbl5hBhMtdadHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • -ZpbpqOmMy6kI-TF3zY6S7U0RTFkmQG_4jKAIezNVYtHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • NZ4niwIOXHvWvNIIWueSLZi9ZrU75AqdmYrPEf9cqIlHQo5OYDjSsVaKdvwDyfgMIbTGaNIKNURgJ4meGW0Eow

 • YawkrsZnv79YyM-onNzxzfVQo8B1RAjk5YFjAm20uxOBt-tH97GpVIsigeOhXbhX6CwcoCEk0CvpDHYKlqs93g

 • 2BWlt07L6QVuGJ8u5VYbopmiFEdqFtpmiZZFQuvhmJ-Bt-tH97GpVIsigeOhXbhX6CwcoCEk0CvpDHYKlqs93g

 • XV5f1jEo_d8NOOQkEnXvtkkPCi1O8QHnHnJUSmr-az2Bt-tH97GpVIsigeOhXbhX6CwcoCEk0CvpDHYKlqs93g

 • k3VylPsnroowWrm5W9oqaFhoxo0W5-chzTHuj_zqt06Bt-tH97GpVIsigeOhXbhX6CwcoCEk0CvpDHYKlqs93g

 • oKFu4uiwSl7UYvY_wkFO9Lb-H0LzPkmJppusPkgATTOBt-tH97GpVIsigeOhXbhX6CwcoCEk0CvpDHYKlqs93g

 • semLGlmspRJ824FWUTyRqY_ndjLGESdd6zemPmdldumBt-tH97GpVIsigeOhXbhX6CwcoCEk0CvpDHYKlqs93g

następny baner