do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę / Rejestracja pojazdówTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?
Strona główna Władze Powiatu

Zarząd Powiatu

 1.  Członkowie Zarządu wykonując zadania, zapewniają kompleksowe rozwiązywanie problemów powiatu, a zwłaszcza w zakresie spraw załatwianych przez podporządkowane im imiennie komórki organizacyjne Starostwa oraz jednostki organizacyjne. Szczegółowy wykaz komórek organizacyjnych Starostwa oraz jednostek organizacyjnych podporządkowanych imiennie poszczególnym członkom Zarządu – Starosta określa odrębnym zarządzeniem.
 2. Członkowie Zarządu współdziałają z kierownikami powiatowych służb, inspekcji i straży w zakresie ustalonym przez Starostę.
 3. Członkowie Zarządu organizują i prowadzą negocjacje w zakresie porozumień zawieranych przez powiat z gminami, organami administracji rządowej i innymi jednostkami organizacyjnymi.
 4. Członkowie Zarządu współdziałają z organizacjami pozarządowymi.
 5. Członkowie Zarządu organizują czynności w zakresie tworzenia, przekształceń i likwidacji jednostek organizacyjnych.
 6. Członkowie Zarządu będący pracownikami Starostwa, wykonujący zadania i czynności w ramach stosunku pracy ponoszą przed Starostą odpowiedzialność służbową na zasadach ogólnych.

 

banery

poprzedni baner
 • 9rIhBoaPWnoQPFSFgfj6mzF1nMCgDQi3hiO3d4a5j-I

 • 0DeLjNM0zycZGplWTqXPgrhJimBavhneaVd45vqacP0

 • ME9s-7YdqIu1idWXUlOknXBotV2KuadmNZOtoS8AuWQ

 • LFvYqajS6S5hlq5w-gzJv2MNP8mw2efPbFownB3OTTQ

 • OOZqSc3cd717Hft9oiuFQWeolGCP7ef6ADeKJ-vdYBA

 • UNpXRPUwy-rHgy6iaMp7stmyE5rJMru5AkpvO8YOc0s

 • AFjYemo9yMU6257uFqGpm0AU2KnoYHNFUaI5zpaik5g

 • B6KCXl_NmZm-lan4drlaPQ_SyiPN6XHV4kfHmOlXniU

 • 6fD2Fwh1yMUVyn2nJMzfQ5VzAEF1Lp5YTItfGBMd8Jg

 • 6LyXQO1-MjIClO_FsdPoHCWVPVgg8nZIQ8HfZmeqZcs

 • NsFYwVlEIlyIJN9qFOvEkHI-UujeuNhaBH3Dywy3B-g

 • 9pOxpapXdaASX2JIIWS24E-i8493XusUbT_IEjFradQ

 • bwz1GyhD7PYwhAoJX3tY86_n5Mgryb9bC4pWNsC9YaU

 • EzOkWXPNBMUuDr1puvvKuikbq7FqhqOg8l1HvReQvaM

 • TZfyXZ46sTJ5mdx8Qn-JBjEOZkPzYM6HkW8zJhwDCqs

następny baner