do góry
 • Czas pracy: poniedziałek 7.00-17.15, wtorek-piątek 7.15-15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny System Centralnej Ewidencji Pojazdów CEP wciąż nie działa poprawnie, niezależnie od Starostwa. O ustaniu tej awarii niezwłocznie poinformujemy.Nowy czas pracy Starostwa Powiatowego w Kielcach. W każdy poniedziałek urząd będzie czynny w godzinach od 7 do 17.15. Od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15. HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
Strona główna Władze Powiatu

Zarząd Powiatu

Członkowie Zarządu wykonując zadania określone w Statucie Powiatu, zapewniają kompleksowe rozwiązywanie problemów powiatu a zwłaszcza w zakresie spraw załatwianych przez podporządkowane imiennie komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne powiatu.
Współdziałają z kierownikami powiatowych służb, inspekcji i straży w zakresie ustalonym przez Starostę zarządzeniem wewnętrznym.

 • Organizują i prowadzą negocjacje w zakresie porozumień zawieranych przez powiat
  z gminami, organami administracji rządowej i innymi jednostkami organizacyjnymi.
 • Współdziałają z organizacjami pozarządowymi.
 • Organizują czynności w zakresie tworzenia, przekształceń i likwidacji powiatowych jednostek organizacyjnych.
 • Członkowie Zarządu będący pracownikami Starostwa Powiatowego, wykonujący zadania
  i czynności w ramach stosunku pracy ponoszą przed Starostą odpowiedzialność służbową na zasadach ogólnych.

 

banery

poprzedni baner
 • 9rIhBoaPWnoQPFSFgfj6mzF1nMCgDQi3hiO3d4a5j-I

 • 0DeLjNM0zycZGplWTqXPgrhJimBavhneaVd45vqacP0

 • ME9s-7YdqIu1idWXUlOknXBotV2KuadmNZOtoS8AuWQ

 • LFvYqajS6S5hlq5w-gzJv2MNP8mw2efPbFownB3OTTQ

 • OOZqSc3cd717Hft9oiuFQWeolGCP7ef6ADeKJ-vdYBA

 • UNpXRPUwy-rHgy6iaMp7stmyE5rJMru5AkpvO8YOc0s

 • AFjYemo9yMU6257uFqGpm0AU2KnoYHNFUaI5zpaik5g

 • B6KCXl_NmZm-lan4drlaPQ_SyiPN6XHV4kfHmOlXniU

 • 6fD2Fwh1yMUVyn2nJMzfQ5VzAEF1Lp5YTItfGBMd8Jg

 • 6LyXQO1-MjIClO_FsdPoHCWVPVgg8nZIQ8HfZmeqZcs

 • NsFYwVlEIlyIJN9qFOvEkHI-UujeuNhaBH3Dywy3B-g

 • 9pOxpapXdaASX2JIIWS24E-i8493XusUbT_IEjFradQ

 • bwz1GyhD7PYwhAoJX3tY86_n5Mgryb9bC4pWNsC9YaU

 • EzOkWXPNBMUuDr1puvvKuikbq7FqhqOg8l1HvReQvaM

 • TZfyXZ46sTJ5mdx8Qn-JBjEOZkPzYM6HkW8zJhwDCqs

następny baner