do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę / Rejestracja pojazdówTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?

 

W dniu 1 października 2019 roku Powiat Kielecki rozpoczął realizację projektu partnerskiego z Programu EUROPA DLA OBYWATELI, KOMPONENT 1: PAMIĘĆ O PRZESZŁOŚCI EUROPY pod tytułem:

„Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej”. Akronim: shareEU.


(609162-CITIZ-1-2019-1-PL-CITIZ-REMEM)

Uczestnicy projektu

 1. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska – koordynator główny
 2. Universita Degli Studi Dell’Aquila, L’Aquila, Włochy – partner
 3. Univerzita Mateja Bela, Bańska Bystrzyca, Słowacja – partner
 4. Powiat Kielecki, Kielce, Polska – partner
 5. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Kielce, Polska – partner

Czas trwania: 18 miesięcy: 1 października 2019 roku – 31 marca 2021 roku.

Cele

 • Przyczynianie się do zrozumienia przez obywateli Unii jej historii i różnorodności.
 • Podnoszenie świadomości na temat pamięci, wspólnej historii i wartości oraz celu Unii, jakim jest promowanie pokoju, jego wartości i dobrobytu narodów poprzez stymulowanie debaty, refleksji i rozwoju sieci.
 • Upamiętnienie głównych historycznych punktów zwrotnych w najnowszej historii Europy – 2004.
 • 15 lat rozszerzenia Unii Europejskiej na Europę Środkową i Wschodnią.
 • Społeczeństwo obywatelskie i uczestnictwo obywatelskie w reżimach totalitarnych.

Projekt powinien przyczynić się do lepszego zrozumienia demokratycznych procesów społecznych zachodzących w Unii Europejskiej, zarówno w wymiarze historycznym, jak i współczesnym. Jego głównym celem jest stworzenie ponadnarodowej debaty i refleksji na temat:

 • działań edukacyjnych i społecznych związanych z kształtowaniem obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych,
 • pamięci historycznej,
 • dziedzictwa kulturowego i wspólnych wartości europejskich,
 • demonstrowanie różnych podejść do wspólnych wydarzeń historycznych i ich skutków.

Hasła kluczowe

 • Obywatelstwo europejskie.
 • Społeczeństwo posttotalitarne.
 • Pamięć historyczna.
 • Wartości europejskie.
 • Przemiany edukacyjne, społeczne i kulturowe.

Główne zadania

 • Badania wstępne – analiza literatury, wywiady, ankiety, dokumentacja fotograficzna, analiza przekazów medialnych (P1- P5).
 • Opracowanie raportów krajowych z badań oraz raportu międzynarodowego (P1-P2-P3).
 • Analiza treści podręczników szkolnych (P1-P5).
 • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń: wewnętrznych dla staffu i szkolenie ankieterów (kaskada 1), wewnętrznych dla innych uczestników i nauczycieli (kaskada 2), zewnętrznych w lokalnym środowisku wśród dorosłych i uczniów (kaskada 3) (P1-P5).
 • Seminaria naukowe dla studentów, lekcje dla uczniów, debaty i spotkania otwarte (Kaskada 3 - P1-P5).
 • Opracowanie materiałów dydaktycznych – scenariuszy zajęć, prezentacji i innych (P4 + reszta partnerów).
 • Naukowa publikacja końcowa (P1).
 • Kick-of-meeting ( PL-P1).
 • Międzynarodowa gra miejska (P2-IT).
 • Międzynarodowa debata akademicka (P3-SK).
 • Konferencja finałowa (P4,P5-PL).

Tematy szkoleń i wydarzeń

(P1,P2,P3) Transformacje w społeczeństwach posttotalitarnych – aktywizacja dla budowania społeczeństwa obywatelskiego. Doświadczenia 15 lat integracji.

(P4, P5) Zyski i straty - 15 lat integracji europejskiej. Ślady integracji w lokalnym środowisku – zmiany społeczne, polityczne i ekonomiczne. Edukacja dla obywatelstwa europejskiego.

(P2) Miasto – ślady pamięci historii europejskiej.

(P3) Dziedzictwo kulturowe w regionie. O czym chcemy pamiętać, a co chcemy zapomnieć?

 

banery

poprzedni baner
 • o93_WU8FybVc0fgjieQP9QlfiJTRQUr2hHGdNpaJUIdjFgJ538WBblWpi_6QjOOBaBDDz3i8BYxy85onfPSAjA

 • cGQFKJylHkDlSbSMXXEJwtoCvOMlgA0dhmX-ySGqVIxjFgJ538WBblWpi_6QjOOBaBDDz3i8BYxy85onfPSAjA

 • hmie5nj5WA5BQsqiKsVl6nUBo0vqqDEaoeqVePsOt9pjFgJ538WBblWpi_6QjOOBaBDDz3i8BYxy85onfPSAjA

 • YvEf9rjRhlBAUB9H_merI9L3u2aoUuy0eXPvclyAYjpjFgJ538WBblWpi_6QjOOBaBDDz3i8BYxy85onfPSAjA

 • FFWttbPvJ6O9oaRtQ_oEuCsb4wnTgLpAYLxRGrYyOahjFgJ538WBblWpi_6QjOOBaBDDz3i8BYxy85onfPSAjA

 • Gt641HOnfN28uHD2EipMwBlRgylOBSfWpgdWPtx5vsRjFgJ538WBblWpi_6QjOOBaBDDz3i8BYxy85onfPSAjA

 • oLHR4n5HILxeG6aeD7Ku3wfjCbobp8jUKe5OS41eY51jFgJ538WBblWpi_6QjOOBaBDDz3i8BYxy85onfPSAjA

 • bB9K3pgCNwMoRPGwxyMp-Hovb3dy1TFOfMyiRXA5AaJjFgJ538WBblWpi_6QjOOBaBDDz3i8BYxy85onfPSAjA

 • 42F5y07bMkqcHFlz8LtbDIh0TVirKvupJZB7wrz0pxFjFgJ538WBblWpi_6QjOOBaBDDz3i8BYxy85onfPSAjA

 • ERMnQg-XD7JQ-pW2AOJR7WWD6avMRCnO1bsLVxZR4_lPao7Sc2sUwYc7ICeqdP2OdR1RTlV-Lkwj4z4avAJ7og

 • tQo9PvlJxD9tfaZLE_BQ-MiuVHbFs7YAokx2jng5szlPao7Sc2sUwYc7ICeqdP2OdR1RTlV-Lkwj4z4avAJ7og

 • QFVHd0PjU4ohCAMRHYpNz9yozLmx4vLCho0WSrK4yS5Pao7Sc2sUwYc7ICeqdP2OdR1RTlV-Lkwj4z4avAJ7og

 • BoEEYruV864bMxTNhA12dV-0QkYxiwNPmEOh0e39kIpPao7Sc2sUwYc7ICeqdP2OdR1RTlV-Lkwj4z4avAJ7og

 • 7PRnSuY07PXNLwx4ZiZr9MowUnBPZULtzDvNVwqy0f5Pao7Sc2sUwYc7ICeqdP2OdR1RTlV-Lkwj4z4avAJ7og

 • RNQI4IncVTsSmQwOXG7tbEL7W3_U3OAhx7BTpOvePB1Pao7Sc2sUwYc7ICeqdP2OdR1RTlV-Lkwj4z4avAJ7og

następny baner