Innowacyjny model kształcenia

efs      unia

 „Innowacyjny model kształcenia - drogą do sukcesu zawodowego w powiecie kieleckim”

W dniu 24 maja 2018 r. Powiat Kielecki/Starostwo Powiatowe w Kielcach, podpisał umowę o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Innowacyjny model kształcenia - drogą do sukcesu zawodowego w powiecie kieleckim”. Umowa realizowana jest w ramach projektu grantowego pn. „Innowacyjna edukacja- nowe możliwości zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa  IV Innowacje społeczne i współpraca między narodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. 

Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. a wysokość powierzonego grantu wynosi 2 629 234,89 PLN.

Głównym celem projektu, jest wprowadzenie w trzech szkołach Powiatu Kieleckiego innowacyjnego modelu kształcenia, polegającego na przeniesieniu 40 % godzin zajęć praktycznej nauki zawodu do 11 przedsiębiorstw z terenu Powiatu Kieleckiego, biorących udział w projekcie. Poprzez modernizację oferty edukacyjnej szkół oraz dostosowanie do potrzeb regionalnego rynku pracy, nastąpi podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kieleckim.

Szkoły biorące udział w projekcie:

 • Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach - technikum mechaniki i mechatronik
 • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku - technikum mechaniczne
 • Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie - hotelarstwo i gastronomia

Przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie:

 • „Defro” sp. z o.o.,
 • „Tawol” PPHU sp. jawna,
 • Hotel Tęczowy Młyn,
 • Hotel Uroczysko,
 • Best Western Grand Hotel,
 • Binkowski Hotel,
 • Solo Holding sp. z o.o.,
 • PZM Kielce,
 • Autocentrum I.M Patecki - Autoryzowany Dealer Kia
 • PPUH CAR-BUD Hanna Juszczak,
 • PPUH

Informacje na temat projektu znajdują się również na stronie http://innowacyjnaedukacja.spinno.pl/

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów Zasady obsługi interesantów