do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę / Rejestracja pojazdówTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?

„Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”

Okres realizacji projektu – 01.10.2019 r. – 30.09.2021 r.
Wartość projektu – 2 834 102,00 PLN,  w tym dofinansowanie: 2 629 412,00 PLN
Beneficjent: Powiat Kielecki
Partner: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Cele i założenia projektu:

 • Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat kielecki poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych i umiejętności uniwersalnych 146 uczniów/wychowanków Powiatowych Zespołów Szkół w: Chęcinach, Chmielniku
  i Łopusznie oraz Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu.
 • Doskonalenie umiejętności 55 nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 • Doposażenie szkół i placówek w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Uczestnicy:

 • nauczyciele, w tym nauczyciele zawodu i instruktorzy praktycznej nauki zawodu czterech szkół/ placówek prowadzonych przez powiat kielecki – Powiatowego Zespołu Szkół
  w Chęcinach, Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku, Powiatowego Zespołu Szkół
  w Łopusznie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu;
 • uczniowie/ wychowankowie kształcący się w zawodach: technik informatyk
  w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik informatyk w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku, technik informatyk, technik usług fryzjerskich, technik ekonomista technik budownictwa oraz kierowca mechanik w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie, kucharz w Branżowej Szkole I Stopnia w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
  w Podzamczu.

Formy wsparcia:

Wsparcie kierowane do nauczycieli w ramach Projektu obejmuje kursy doskonalące i studia podyplomowe.
Wsparcie kierowane do uczniów w ramach Projektu obejmuje:

 • przeprowadzenie zajęć dodatkowych;
 • organizację kursów i szkoleń specjalistycznych podnoszących kompetencje zawodowe;
 • organizację kursów zwiększających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne;
 • organizację miesięcznych staży realizowanych u Pracodawcy.

 Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

banery

poprzedni baner
 • o93_WU8FybVc0fgjieQP9QlfiJTRQUr2hHGdNpaJUIcy-snwe9xC8b2MjlMzpNj8ay80JrK09yMMsZtWClI-HtG_if7AyHYskfWeEo64A_-ClRUfk097rIA5zxL9BLaL

 • cGQFKJylHkDlSbSMXXEJwtoCvOMlgA0dhmX-ySGqVIwy-snwe9xC8b2MjlMzpNj8ay80JrK09yMMsZtWClI-HtG_if7AyHYskfWeEo64A_-ClRUfk097rIA5zxL9BLaL

 • hmie5nj5WA5BQsqiKsVl6nUBo0vqqDEaoeqVePsOt9oy-snwe9xC8b2MjlMzpNj8ay80JrK09yMMsZtWClI-HtG_if7AyHYskfWeEo64A_-ClRUfk097rIA5zxL9BLaL

 • YvEf9rjRhlBAUB9H_merI9L3u2aoUuy0eXPvclyAYjoy-snwe9xC8b2MjlMzpNj8ay80JrK09yMMsZtWClI-HtG_if7AyHYskfWeEo64A_-ClRUfk097rIA5zxL9BLaL

 • FFWttbPvJ6O9oaRtQ_oEuCsb4wnTgLpAYLxRGrYyOagy-snwe9xC8b2MjlMzpNj8ay80JrK09yMMsZtWClI-HtG_if7AyHYskfWeEo64A_-ClRUfk097rIA5zxL9BLaL

 • Gt641HOnfN28uHD2EipMwBlRgylOBSfWpgdWPtx5vsQy-snwe9xC8b2MjlMzpNj8ay80JrK09yMMsZtWClI-HtG_if7AyHYskfWeEo64A_-ClRUfk097rIA5zxL9BLaL

 • oLHR4n5HILxeG6aeD7Ku3wfjCbobp8jUKe5OS41eY50y-snwe9xC8b2MjlMzpNj8ay80JrK09yMMsZtWClI-HtG_if7AyHYskfWeEo64A_-ClRUfk097rIA5zxL9BLaL

 • bB9K3pgCNwMoRPGwxyMp-Hovb3dy1TFOfMyiRXA5AaIy-snwe9xC8b2MjlMzpNj8ay80JrK09yMMsZtWClI-HtG_if7AyHYskfWeEo64A_-ClRUfk097rIA5zxL9BLaL

 • 42F5y07bMkqcHFlz8LtbDIh0TVirKvupJZB7wrz0pxEy-snwe9xC8b2MjlMzpNj8ay80JrK09yMMsZtWClI-HtG_if7AyHYskfWeEo64A_-ClRUfk097rIA5zxL9BLaL

 • ERMnQg-XD7JQ-pW2AOJR7WWD6avMRCnO1bsLVxZR4_mZfnKuv9G_4-K8iHLuNPMHetoMIF-L3cAEOF-fKlon2I6WgP6pa7pft-dlESXEri9pV5lVgnPQhbR_N9kuMh_s

 • tQo9PvlJxD9tfaZLE_BQ-MiuVHbFs7YAokx2jng5szmZfnKuv9G_4-K8iHLuNPMHetoMIF-L3cAEOF-fKlon2I6WgP6pa7pft-dlESXEri9pV5lVgnPQhbR_N9kuMh_s

 • QFVHd0PjU4ohCAMRHYpNz9yozLmx4vLCho0WSrK4yS6ZfnKuv9G_4-K8iHLuNPMHetoMIF-L3cAEOF-fKlon2I6WgP6pa7pft-dlESXEri9pV5lVgnPQhbR_N9kuMh_s

 • BoEEYruV864bMxTNhA12dV-0QkYxiwNPmEOh0e39kIqZfnKuv9G_4-K8iHLuNPMHetoMIF-L3cAEOF-fKlon2I6WgP6pa7pft-dlESXEri9pV5lVgnPQhbR_N9kuMh_s

 • 7PRnSuY07PXNLwx4ZiZr9MowUnBPZULtzDvNVwqy0f6ZfnKuv9G_4-K8iHLuNPMHetoMIF-L3cAEOF-fKlon2I6WgP6pa7pft-dlESXEri9pV5lVgnPQhbR_N9kuMh_s

 • RNQI4IncVTsSmQwOXG7tbEL7W3_U3OAhx7BTpOvePB2ZfnKuv9G_4-K8iHLuNPMHetoMIF-L3cAEOF-fKlon2I6WgP6pa7pft-dlESXEri9pV5lVgnPQhbR_N9kuMh_s

następny baner