do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę / Rejestracja pojazdówTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?

Nazwa programu – ERASMUS + ; Akcja 2: „Partnerstwa strategiczne – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej”
Tytuł projektu – „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”;
Okres realizacji projektu – 01.09.2019 r. – 31.08.2022 r.
Wartość projektu – 207 386 EURO
Koordynator Projektu: Powiat Kielecki
Partnerzy:
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bodzentynie;
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chmielniku;
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piekoszowie;
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Stowarzyszenie Ruchów Europejskich (ATLME) – Portugalia;
Innovation Frontiers IKE – Grecja;
Średnia Szkoła Zawodowa Bedekovčina – Chorwacja
Cel główny projektu: Wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze SPE poprzez podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli/specjalistów/konsultantów  w zakresie włączających form i metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi ICT.
Cele szczegółowe projektu:
-        poznanie zagranicznych modeli diagnozy i wsparcia ucznia ze SPE;
-        wykorzystanie zagranicznych doświadczeń na gruncie własnej placówki;
-        poznanie zagranicznych rozwiązań w zakresie efektywnego i kreatywnego wykorzystania TIK w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów;
-        zapoznanie kadry kierowniczej poszczególnych placówek z systemami edukacyjnymi, modelami edukacji włączającej i metodami nauczania funkcjonującymi w kraju partnerskim w zakresie diagnozy i wsparcia ucznia ze SPE. 
Uczestnicy: Nauczyciele/specjaliści/konsultanci (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, osoby odpowiedzialne za jakość oświaty) z 4 krajów partnerskich. Będą to osoby pracujące z uczniem ze SPE,  udzielające wsparcia nauczycielom, zajmujące się szeroko pojętą edukacją oraz edukacją włączającą.
Działania:
-        zorganizowanie 4 międzynarodowych spotkań projektowych;
-        zorganizowanie 4 krótkoterminowych programów szkoleniowych dla Uczestnikówz 4 krajów: Polski, Portugalii Grecji i Chorwacji;
-        opracowanie poradnika dla nauczycieli;
-        opracowanie międzynarodowego kursu e-learningowego;
-        przeprowadzenie krajowych spotkań warsztatowych oraz konsultacji e-learningowych dla nauczycieli.
Oddziaływanie i korzyści długoterminowe:
-        zwiększenie efektywności wsparcia udzielanego nauczycielom pracującym z uczniem ze SPE;
-        zwiększenie u nauczycieli poziomu efektywnego i kreatywnego wykorzystania TIKw procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów ze SPE;
-        zwiększenie wiedzy nauczycieli w zakresie modeli edukacji włączającej i metod nauczania funkcjonujących w krajach partnerskich;
-        podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczestników projektuw zakresie wspierania uczniów o SPE;
-        zapewnienie dostępności do kursu e-learningowego dla szerokiej grupy nauczycieli;
-         podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych w zakresie diagnozyi wsparcia ucznia ze SPE;
-        zwiększenie jakości wsparcia udzielanego uczniom ze SPE i ich rodzicom w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych oraz edukacji włączającej.

banery

poprzedni baner
 • o93_WU8FybVc0fgjieQP9QlfiJTRQUr2hHGdNpaJUIdY3gEHe_G1XfWWCxRUA4PIAwhVseTtGQ6teaurYxVsAQ

 • cGQFKJylHkDlSbSMXXEJwtoCvOMlgA0dhmX-ySGqVIxY3gEHe_G1XfWWCxRUA4PIAwhVseTtGQ6teaurYxVsAQ

 • hmie5nj5WA5BQsqiKsVl6nUBo0vqqDEaoeqVePsOt9pY3gEHe_G1XfWWCxRUA4PIAwhVseTtGQ6teaurYxVsAQ

 • YvEf9rjRhlBAUB9H_merI9L3u2aoUuy0eXPvclyAYjpY3gEHe_G1XfWWCxRUA4PIAwhVseTtGQ6teaurYxVsAQ

 • FFWttbPvJ6O9oaRtQ_oEuCsb4wnTgLpAYLxRGrYyOahY3gEHe_G1XfWWCxRUA4PIAwhVseTtGQ6teaurYxVsAQ

 • Gt641HOnfN28uHD2EipMwBlRgylOBSfWpgdWPtx5vsRY3gEHe_G1XfWWCxRUA4PIAwhVseTtGQ6teaurYxVsAQ

 • oLHR4n5HILxeG6aeD7Ku3wfjCbobp8jUKe5OS41eY51Y3gEHe_G1XfWWCxRUA4PIAwhVseTtGQ6teaurYxVsAQ

 • bB9K3pgCNwMoRPGwxyMp-Hovb3dy1TFOfMyiRXA5AaJY3gEHe_G1XfWWCxRUA4PIAwhVseTtGQ6teaurYxVsAQ

 • 42F5y07bMkqcHFlz8LtbDIh0TVirKvupJZB7wrz0pxFY3gEHe_G1XfWWCxRUA4PIAwhVseTtGQ6teaurYxVsAQ

 • ERMnQg-XD7JQ-pW2AOJR7WWD6avMRCnO1bsLVxZR4_mKr3Z5YybEBTBMx8FGK3dlWQWvYKZNW6pFntnVXCffsw

 • tQo9PvlJxD9tfaZLE_BQ-MiuVHbFs7YAokx2jng5szmKr3Z5YybEBTBMx8FGK3dlWQWvYKZNW6pFntnVXCffsw

 • QFVHd0PjU4ohCAMRHYpNz9yozLmx4vLCho0WSrK4yS6Kr3Z5YybEBTBMx8FGK3dlWQWvYKZNW6pFntnVXCffsw

 • BoEEYruV864bMxTNhA12dV-0QkYxiwNPmEOh0e39kIqKr3Z5YybEBTBMx8FGK3dlWQWvYKZNW6pFntnVXCffsw

 • 7PRnSuY07PXNLwx4ZiZr9MowUnBPZULtzDvNVwqy0f6Kr3Z5YybEBTBMx8FGK3dlWQWvYKZNW6pFntnVXCffsw

 • RNQI4IncVTsSmQwOXG7tbEL7W3_U3OAhx7BTpOvePB2Kr3Z5YybEBTBMx8FGK3dlWQWvYKZNW6pFntnVXCffsw

następny baner