Rozmawiano o trudnościach w nauce

25 Września 2020

O dysleksji w Polsce rozmawiano podczas wideo- konferencji, która odbyła się w ramach projektu „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”. 

Powiat Kielecki jest koordynatorem projektu pod nazwą „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” w ramach Programu Erasmus+. Partnerami projektu są powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Bodzentynie, Chmielniku i Piekoszowie, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Stowarzyszenie Ruchów Europejskich (ATLME) z Portugalii, Innovation Frontiers IKE z Grecji oraz Średnia Szkoła Zawodowa Bedekovčina z Chorwacji. Głównym celem projektu jest wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli, specjalistów, konsultantów w zakresie włączających form i metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi ICT. W ramach projektu odbyła się wideokonferencja, podczas której można było wysłuchać autorskiego wykładu prof. zw. dr hab. Marty Bogdanowicz na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się z perspektywy 60 lat świadomości problemu dysleksji w Polsce. W trakcie wystąpienia pani profesor przybliżyła najważniejsze zagadnienia z płaszczyzny specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia. – O takim uczniu mówimy, kiedy nie potrafi on podołać wymaganiom szkoły, czyli podstawie programowej, przy stosowaniu rutynowych metod nauczania – tłumaczyła prof. Marta Bogdanowicz. Przedstawiła także specyficzne trudności w uczeniu się młodzieży i dorosłych w codziennych sytuacjach życiowych. Są nimi: czytanie nut, opanowanie układów gimnastycznych i tanecznych, prowadzenie samochodu, rzucanie do celu i chwytanie czy podpis bankowy. – Jak widzimy, dysleksja jest problemem całego życia i wpływa na wiele umiejętności potrzebnych w życiu codziennym – mówiła. W webinarium wzięło udział blisko 140 osób. Do uczestników internetowego seminarium zwrócił się członek Zarządu Powiatu w Kielcach Mariusz Ściana. – Opracowaliśmy ten projekt z myślą o podniesieniu umiejętności zawodowych nauczycieli, specjalistów i konsultantów, którzy pracują z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów Zasady obsługi interesantów