do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę / Rejestracja pojazdówTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?

 

 „Innowacyjny model kształcenia – drogą do sukcesu zawodowego w powiecie kieleckim”

W dniu 24 maja 2018 r. Powiat Kielecki/Starostwo Powiatowe w Kielcach, podpisał umowę o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Innowacyjny model kształcenia – drogą do sukcesu zawodowego w powiecie kieleckim”. Umowa realizowana jest w ramach projektu grantowego pn. „Innowacyjna edukacja- nowe możliwości zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa  IV Innowacje społeczne i współpraca między narodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. 

Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. a wysokość powierzonego grantu wynosi 2 629 234,89 PLN.

Głównym celem projektu, jest wprowadzenie w trzech szkołach Powiatu Kieleckiego innowacyjnego modelu kształcenia, polegającego na przeniesieniu 40 % godzin zajęć praktycznej nauki zawodu do 11 przedsiębiorstw z terenu Powiatu Kieleckiego, biorących udział w projekcie. Poprzez modernizację oferty edukacyjnej szkół oraz dostosowanie do potrzeb regionalnego rynku pracy, nastąpi podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kieleckim.

Szkoły biorące udział w projekcie:

 • Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach – technikum mechaniki i mechatronik
 • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku – technikum mechaniczne
 • Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie - hotelarstwo i gastronomia

Przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie:

 • „Defro” sp. z o.o.,
 • „Tawol” PPHU sp. jawna,
 • Hotel Tęczowy Młyn,
 • Hotel Uroczysko,
 • Best Western Grand Hotel,
 • Binkowski Hotel,
 • Solo Holding sp. z o.o.,
 • PZM Kielce,
 • Autocentrum I.M Patecki - Autoryzowany Dealer Kia
 • PPUH CAR-BUD Hanna Juszczak,
 • PPUH

Informacje na temat projektu znajdują się również na stronie http://innowacyjnaedukacja.spinno.pl/

banery

poprzedni baner
 • o93_WU8FybVc0fgjieQP9QlfiJTRQUr2hHGdNpaJUIcnXRpqwRdPU86nw2nvQkwlOZRiPGyLRJLYD5H2MXzXa1ytO4zrHMB_eudsABFPKumACvqcRsJc2EMjzGTg-5-h

 • cGQFKJylHkDlSbSMXXEJwtoCvOMlgA0dhmX-ySGqVIwnXRpqwRdPU86nw2nvQkwlOZRiPGyLRJLYD5H2MXzXa1ytO4zrHMB_eudsABFPKumACvqcRsJc2EMjzGTg-5-h

 • hmie5nj5WA5BQsqiKsVl6nUBo0vqqDEaoeqVePsOt9onXRpqwRdPU86nw2nvQkwlOZRiPGyLRJLYD5H2MXzXa1ytO4zrHMB_eudsABFPKumACvqcRsJc2EMjzGTg-5-h

 • YvEf9rjRhlBAUB9H_merI9L3u2aoUuy0eXPvclyAYjonXRpqwRdPU86nw2nvQkwlOZRiPGyLRJLYD5H2MXzXa1ytO4zrHMB_eudsABFPKumACvqcRsJc2EMjzGTg-5-h

 • FFWttbPvJ6O9oaRtQ_oEuCsb4wnTgLpAYLxRGrYyOagnXRpqwRdPU86nw2nvQkwlOZRiPGyLRJLYD5H2MXzXa1ytO4zrHMB_eudsABFPKumACvqcRsJc2EMjzGTg-5-h

 • Gt641HOnfN28uHD2EipMwBlRgylOBSfWpgdWPtx5vsQnXRpqwRdPU86nw2nvQkwlOZRiPGyLRJLYD5H2MXzXa1ytO4zrHMB_eudsABFPKumACvqcRsJc2EMjzGTg-5-h

 • oLHR4n5HILxeG6aeD7Ku3wfjCbobp8jUKe5OS41eY50nXRpqwRdPU86nw2nvQkwlOZRiPGyLRJLYD5H2MXzXa1ytO4zrHMB_eudsABFPKumACvqcRsJc2EMjzGTg-5-h

 • bB9K3pgCNwMoRPGwxyMp-Hovb3dy1TFOfMyiRXA5AaInXRpqwRdPU86nw2nvQkwlOZRiPGyLRJLYD5H2MXzXa1ytO4zrHMB_eudsABFPKumACvqcRsJc2EMjzGTg-5-h

 • 42F5y07bMkqcHFlz8LtbDIh0TVirKvupJZB7wrz0pxEnXRpqwRdPU86nw2nvQkwlOZRiPGyLRJLYD5H2MXzXa1ytO4zrHMB_eudsABFPKumACvqcRsJc2EMjzGTg-5-h

 • ERMnQg-XD7JQ-pW2AOJR7WWD6avMRCnO1bsLVxZR4_k64HSqfyOCOz3KEBqBr4i5lqp0CvWZHfTMrKwOoyigg_Mm0dG8RmrxiDkt9gURlFo-JdCV2DTeMmahgxcEcXAY

 • tQo9PvlJxD9tfaZLE_BQ-MiuVHbFs7YAokx2jng5szk64HSqfyOCOz3KEBqBr4i5lqp0CvWZHfTMrKwOoyigg_Mm0dG8RmrxiDkt9gURlFo-JdCV2DTeMmahgxcEcXAY

 • QFVHd0PjU4ohCAMRHYpNz9yozLmx4vLCho0WSrK4yS464HSqfyOCOz3KEBqBr4i5lqp0CvWZHfTMrKwOoyigg_Mm0dG8RmrxiDkt9gURlFo-JdCV2DTeMmahgxcEcXAY

 • BoEEYruV864bMxTNhA12dV-0QkYxiwNPmEOh0e39kIo64HSqfyOCOz3KEBqBr4i5lqp0CvWZHfTMrKwOoyigg_Mm0dG8RmrxiDkt9gURlFo-JdCV2DTeMmahgxcEcXAY

 • 7PRnSuY07PXNLwx4ZiZr9MowUnBPZULtzDvNVwqy0f464HSqfyOCOz3KEBqBr4i5lqp0CvWZHfTMrKwOoyigg_Mm0dG8RmrxiDkt9gURlFo-JdCV2DTeMmahgxcEcXAY

 • RNQI4IncVTsSmQwOXG7tbEL7W3_U3OAhx7BTpOvePB064HSqfyOCOz3KEBqBr4i5lqp0CvWZHfTMrKwOoyigg_Mm0dG8RmrxiDkt9gURlFo-JdCV2DTeMmahgxcEcXAY

następny baner