do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę / Rejestracja pojazdówTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?

KierownikMarek Oszczypała

 • adres
  ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, piętro 3, p. 358
  tel.
  41 200 13 90
  e-mail
   

Zadania zespołu:

 1. opracowywanie rocznego planu kontroli na podstawie propozycji przedkładanych przez komórki merytoryczne;
 2. przeprowadzanie kontroli zgodnie z Planem Kontroli oraz kontroli doraźnych zlecanych przez Starostę;
 3. współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie zadań kontrolnych;
 4. prowadzenie kontroli Starostwa i jednostek organizacyjnych pod względem legalności, gospodarności i celowości działania;
 5. przeprowadzanie kontroli finansowych w Starostwie;
 6. przeprowadzanie kontroli działalności finansowej w jednostkach organizacyjnych w zakresie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
 7. wykonywanie kontroli kompleksowych, problemowych, doraźnych i sprawdzających jednostkach organizacyjnych w szczególności w zakresie spraw organizacyjnych, kadrowych, realizacji zadań statutowych, zamówień publicznych oraz prawidłowości gospodarowania mieniem;
 8. współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli, Regionalną Izbą Obrachunkową oraz innymi organami kontroli państwowej i samorządowej w zakresie określonym w obowiązujących przepisach;
 9. opracowywanie wystąpień pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli;
 10. przygotowywanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: a) w efekcie prowadzonych kontroli własnych, b) na skutek ustaleń kontroli wykonywanych przez jednostki obce, c) w wyniku nadzoru prowadzonego przez wydziały i samodzielne komórki organizacyjne Starostwa.
 11. sporządzanie informacji o stanie kontroli;
 12. przedstawianie propozycji do planów kontroli finansowej;
 13. współpraca z wydziałami i samodzielnymi komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie zbierania informacji niezbędnych do prowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych;
 14. prowadzenie dokumentacji postępowań przedkontrolnych oraz czynności kontrolnych i pokontrolnych;
 15. przeprowadzanie kontroli stowarzyszeń i fundacji w zakresie określonym przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 16. prowadzenie rejestru kontroli wewnętrznych i zewnętrznych;
 17. przedstawianie zbiorczego sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.

banery

poprzedni baner
 • DCbmL1v2oJSg5ZPyLn1RiZHKij_6zRRczimAxWl4eLA

 • Ze9-Dq1w1uQSu1nWLJFXh1LvDOopfUQduUAVhz0m-os

 • jaTjexPotJr5MkSxqBHBPhh6D1YYp3A5WnRSU6HalWE

 • EE04HlejMkDRdfUiu9u1fcTchVQ8feKqKN36_p-7LzE

 • -g67e6vRp10qhqBy-zplvW5pc9LVK0GpdGiNTa4BAtY

 • P7B3i6RkSEmvHtdBUvAxtu345bfxynehMDfCNS1Vr7Y

 • Xoz0LstZUyYqJGIcbm5MIXyJpM8XEHlF4QWWuUxInAY

 • dM5SBAVaCH9CFQI5aTYa98Yipp0U1OMMK2EmYoHVbtM

 • 8k3K5N7eJfQxPiuvwMoWEV9V9If1MPzSlSV7Q4vQRgk

 • cLQuqbuBWyKb-5ZxlOuaqq3XYBKWdTsNuxUAZUlIZjw

 • -v2SIU5YMNjNMnJXuZ4yCCzS4MxL1UFbnhOnpwVfqsE

 • ZquKS-2XXiJ3Bp0XuC3aG5tfxuqXZQtqDriWR7dyJyY

 • yZNKKl9_cyU9Pp5aYZgi7g1xOUk3Kq58eMrzZgEeNjo

 • mxsF6t0Cz282g7L5ZepLPM8Ah-dZqqojPs3oWlW9kwE

 • 0nihtmNZNTXluzZb1PrFqjV7oMPNKPDuthMM4h-Kgjc

następny baner