do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
Strona główna Starostwo Wydziały i Komórki Starostwa Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

KierownikBeata Niebudek

 • adres
  ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, piętro 2, p. 264
  tel.
  41 200 12 40
  e-mail
 • Czas pracy
  poniedziałek: 7.00 - 17.15, wtorek - piątek 7.15 - 15.15
 • Inspektor: Wiesław Pióro, tel. 41 200 12 41, piętro 2, p.265
  e-mail:
 • Inspektor: Krzysztof Janicki, tel. 41 200 12 43, piętro 2, p.265
  e-mail:
 • Specjalista: Sabina Kołbuc, tel. 41 200 12 42, piętro 2, p.265
  e-mail:

Zadania zespołu:

 1. Pełnienie funkcji stanowiska kierowania Starosty działaniami podejmowanymi przez zespolone służby, inspekcje i straże oraz organy administracji nie zespolonej szczebla powiatowego.
 2. Współpraca i współdziałanie z centrami reagowania kryzysowego administracji rządowej, organami rządowymi i pozarządowymi, służbami, inspekcjami i strażami, urzędami miast i gmin oraz gmin realizującymi stały monitoring w celu tworzenia warunków do koordynacji działania w zakresie zapobiegania skutkom zdarzeń kryzysowych.
 3. Monitorowanie zagrożeń – zbieranie informacji o zagrożeniach i zdarzeniach, ich aktualizacja, określanie standardów informacyjnych.
 4. Prowadzenie bazy danych w zakresie zagrożeń i zdarzeń kryzysowych oraz środkach zapobiegania i przeciwdziałania.
 5. Prowadzenie analizy danych o klęskach żywiołowych, katastrofach cywilizacyjnych lub innych zdarzeniach noszących znamiona kryzysu dla potrzeb organu koordynacyjno-zarządzającego.
 6. Obsługiwanie systemu łączności i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu.
 7. Współpraca z sąsiednimi powiatami w zakresie wymiany informacji o zagrożeniach zdarzeniach oraz posiadanych siłach i środkach możliwych do wydzielenia w celu wsparcia prowadzonych akcji ratowniczych.
 8. Utrzymanie w ciągłej aktualności wykazu alarmowania osób pełniących określone funkcje w procesie reagowania kryzysowego.
 9. Analizowanie sytuacji o zagrożeniach, opracowanie wstępnej analizy zagrożeń oraz udział w przygotowaniu kompleksowej analizy zagrożeń.
 10. Udział w kierowaniu zorganizowaną akcją społeczną na obszarze zagrożonym lub dotkniętym klęską żywiołową.
 11. Udział w organizacji funkcjonowania i nadzorowanie systemu wykrywania zagrożeń i alarmowania ludności oraz wczesnego ostrzegania mieszkańców powiatu.
 12. Uruchamianie procedur związanych z ewakuacją ludności z terenów zagrożonych.
 13. Opracowywanie i przesyłanie informacji i meldunków do Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody.
 14. Prowadzenie całodobowego dyżuru w centrum oraz utrzymywanie stałej łączności ze służbami ratowniczymi w wypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej.
 15. Aktualizowanie dokumentacji stałego dyżuru.
 16. Opracowywanie rocznego programu działania powiatu w zakresie obrony cywilnej.
 17. Bieżąca aktualizacja powiatowego planu ewakuacji ludności i powiatowego planu obrony cywilnej.
 18. Prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu.
 19. Wykonywanie wszelkich zadań niezbędnych do pełnienia przez Starostę funkcji Szefa obrony cywilnej powiatu.
 20. Obsługa administracyjno-biurowa komisji bezpieczeństwa i porządku.
 21. Prowadzenie Kancelarii Materiałów Niejawnych.
 22. Doręczanie kart powołania, rozplakatowanie obwieszczeń lub powołanie w inny sposób do czynnej służby wojskowej (akcja kurierska).
 23. Planowanie świadczeń na rzecz obrony w zakresie potrzeb akcji kurierskiej i poboru.
 24. Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, współpraca w tym zakresie z Wydziałem Organizacyjnym i Kontroli.
 25. Opracowanie rocznego programu działania powiatu w zakresie spraw obronnych.
 26. Wykonywanie zadań z ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP dotyczących zakazu wstępu na grunty zajęte na zakwaterowanie Sił Zbrojnych lub wykorzystywane na cele obronności i bezpieczeństwa Państwa oraz zapewnianie pomieszczeń zastępczych dla mieszkańców czasowo ewakuowanych ze strefy niebezpieczeństwa oraz organizowanie ich przeniesienia do tych pomieszczeń.
 27. Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji planistycznej dotyczącej podwyższania gotowości obronnej.
 28. Planowanie działalności obronnej i składanie sprawozdań z realizacji zadań obronnych.
 29. Organizacja, planowanie, prowadzenie szkolenia obronnego i dokumentacji z tym związanej.

banery

poprzedni baner
 • yOUBwFA8xVz0czmtRVr8f69O_D-AGew4Fcb5CRGmDe44PZEP8ucZkF8rGeZdWl3Dx44Q3su2NMTdB56bEyXNxNp0IILUAgrzAwoVk6Fyyp9eND9wwjMRw0Zb3Izksmjt

 • nNnAI4avKW0mvSqWwg3IiH_GoUC63ySO6awR05vrScU4PZEP8ucZkF8rGeZdWl3Dx44Q3su2NMTdB56bEyXNxNp0IILUAgrzAwoVk6Fyyp9eND9wwjMRw0Zb3Izksmjt

 • K5Ac1ROvzIhT_s8hngeGbopIiGvKrVO_bMzrUD0N8EY4PZEP8ucZkF8rGeZdWl3Dx44Q3su2NMTdB56bEyXNxNp0IILUAgrzAwoVk6Fyyp9eND9wwjMRw0Zb3Izksmjt

 • B8zdvHcK7BZSTUSa4_yXDDvgGFcK8OSeecUSNgeI2TE4PZEP8ucZkF8rGeZdWl3Dx44Q3su2NMTdB56bEyXNxNp0IILUAgrzAwoVk6Fyyp9eND9wwjMRw0Zb3Izksmjt

 • ezsF-BI-y1VkJE70oxvH7HglHjEKvOnYkNBL0YxfZaE4PZEP8ucZkF8rGeZdWl3Dx44Q3su2NMTdB56bEyXNxNp0IILUAgrzAwoVk6Fyyp9eND9wwjMRw0Zb3Izksmjt

 • Ph0YMjpcb9nwNzPAqDfK7FSEKxvJO6K2hdrE4aW-mRI4PZEP8ucZkF8rGeZdWl3Dx44Q3su2NMTdB56bEyXNxNp0IILUAgrzAwoVk6Fyyp9eND9wwjMRw0Zb3Izksmjt

 • Gr7TBotGDkWWfbukBBhqCaH34GTAyt5R27t_4c9_BPY4PZEP8ucZkF8rGeZdWl3Dx44Q3su2NMTdB56bEyXNxNp0IILUAgrzAwoVk6Fyyp9eND9wwjMRw0Zb3Izksmjt

 • HJXIRO5cCZ9xeAEzqKOKTCsxcOSvM5vUBmYSZHkMxFc4PZEP8ucZkF8rGeZdWl3Dx44Q3su2NMTdB56bEyXNxNp0IILUAgrzAwoVk6Fyyp9eND9wwjMRw0Zb3Izksmjt

 • ulrj9UxKcmPUdAHwOKAS4zUhjTVxJHKU49-dz_rpP404PZEP8ucZkF8rGeZdWl3Dx44Q3su2NMTdB56bEyXNxNp0IILUAgrzAwoVk6Fyyp9eND9wwjMRw0Zb3Izksmjt

 • qdx8ekTadk1K9VKLvu4hNtGSS0iOOFHDk2SthN3-6DE76hMcxpcrb6G-gO6H1JpS10ywIa-jJ3bfnql4RPud1TdVo1-ZxpLqlN5zXizj-x0VGOBcimNCdqkn9HnkEKgx

 • Y7B8i5J1X7ZqotBeI7VHdxuW-U44G9IfFet_N-vfz4I76hMcxpcrb6G-gO6H1JpS10ywIa-jJ3bfnql4RPud1TdVo1-ZxpLqlN5zXizj-x0VGOBcimNCdqkn9HnkEKgx

 • CovViXEt97Xhr2iOChHr_l_Ecnc89CF548ubZ0YBr_876hMcxpcrb6G-gO6H1JpS10ywIa-jJ3bfnql4RPud1TdVo1-ZxpLqlN5zXizj-x0VGOBcimNCdqkn9HnkEKgx

 • 4zLIwLBh0PXy3U6U07T_VM1yqcCBqzJgZZhg4rwjVrU76hMcxpcrb6G-gO6H1JpS10ywIa-jJ3bfnql4RPud1TdVo1-ZxpLqlN5zXizj-x0VGOBcimNCdqkn9HnkEKgx

 • TJwITI7evsRjYs_LaVQYdA8rv_FeAKl6MLngR9QBH1476hMcxpcrb6G-gO6H1JpS10ywIa-jJ3bfnql4RPud1TdVo1-ZxpLqlN5zXizj-x0VGOBcimNCdqkn9HnkEKgx

 • 6bDp187hFKwQgIoz4PoKLXHwUd-O_n5oalAigumTn5c76hMcxpcrb6G-gO6H1JpS10ywIa-jJ3bfnql4RPud1TdVo1-ZxpLqlN5zXizj-x0VGOBcimNCdqkn9HnkEKgx

następny baner