do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz

KierownikPiotr Śnioch

 • adres
  ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, piętro 2, p. 239
  tel.
  41 200 12 15
  e-mail
   
 • Czas pracy
  poniedziałek: 7.00 - 17.15, wtorek - piątek 7.15 - 15.15
 • Główny specjalista: Dominik Miodek, tel. 41 200 12 18, piętro 2, p. 240
  e-mail:
 • Starszy informatyk: Łukasz Dudek, tel. 41 200 12 21, piętro 2, p. 241
  e-mail: 
 • Starszy informatyk: Rafał Kopeć, tel. 41 200 12 14, piętro 2, p. 238
  e-mail:
 • Starszy informatyk: Przemysław Brożyna, tel. 41 200 12 13, piętro2, p. 241
  e-mail:  
 • Informatyk: Łukasz Dudek, tel. 41 200 12 19, piętro 2, p. 238
  e-mail:
 • Informatyk: Sebastian Adamiec, tel. 41 200 12 16, piętro 2, p. 241
  e-mail:  
 • Pomoc administracyjna: Paweł Olesiak, tel. 41 200 12 17, piętro 2, p. 240
  e-mail: 
 • Pomoc administracyjna: Adrian Wolicki, tel. 41 200 12 20, piętro 2, p. 241
  e-mail: 

Zadania zespołu:

 1. Administrowanie systemami operacyjnymi.
 2. Administrowanie sieciami komputerowymi w tym serwerami i pozostałą aktywną infrastrukturą sieciową.
 3. Administrowanie dostępem do sieci Internet oraz pocztą elektroniczną.
 4. Administrowanie systemami dziedzinowymi np. System Informacji Prawnej, system finansowo płacowy, system kadrowy i inne.
 5. Administrowanie bazami danych, w tym: bazą ewidencji pojazdów, bazą ewidencji kierowców, bazą geodezyjną, bazą inwentarza komputerowego, mobilną bazą profili użytkowników.
 6. Zarządzanie i obsługa w zakresie aplikacji dziedzinowych Starostwa.
 7. Zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej.
 8. Zapewnienie bezpieczeństwa danych.
 9. Zapewnienie bezpieczeństwa stanowisk komputerowych użytkowników.
 10. Bezpieczne niszczenie nośników oraz urządzeń zawierających dane wrażliwe wycofane z przetwarzania np. niszczenie starych kopii bezpieczeństwa baz, niszczenie dysków twardych i pamięci flash mogących zawierać dane osobowe lub inne chronione informacje.
 11. Kontrolowanie prawidłowości korzystania ze sprzętu i oprogramowania komputerowego przez pracowników Starostwa.
 12. Kontrolowanie niebezpiecznych treści przetwarzanych przez użytkowników na punkcie styku sieci LAN z siecią Internet.
 13. Tworzenie, udoskonalanie i kontrolowanie przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi Służącymi do Przetwarzania Danych Osobowych w Starostwie.
 14. Analiza potrzeb doposażenia w sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz inne elementy infrastruktury teleinformatycznej w Starostwie.
 15. Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania i gospodarowania sprzętem komputerowym.
 16. Prowadzenie ewidencji licencji, infrastruktury oraz pozostałego sprzętu komputerowego Starostwa w tym kart wyposażenia stanowisk pracy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie.
 17. Serwis sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania.
 18. Projektowanie systemów teleinformatycznych.
 19. Uczestnictwo i koordynowanie działań w zewnętrznych projektach.
 20. Rozpoznawanie, opiniowanie i wdrażanie nowych rozwiązań dla zgłaszanych potrzeb w zakresie IT.
 21. Standaryzacja systemów informatycznych w urzędzie.
 22. Prowadzenie wewnętrznych szkoleń z zakresu IT.
 23. Obsługa licencji i oprogramowania.
 24. Realizacja ustawowych obowiązków dot. IT nakładanych na urząd.
 25. Pomoc w zakresie programowania Web związana z Internetowym serwisem Biuletynu Informacji Publicznej.
 26. Prowadzenie spraw w zakresie informatycznym związanych z internetowym serwisem Powiatu Kieleckiego www.powiat.kielce.pl oraz z innymi serwisami internetowymi wykorzystywanymi przez powiat kielecki.
 27. Przygotowywanie raportów, analiz oraz innych danych dot. informatyzacji niezbędnych do tworzenia sprawozdań, instrukcji, itp.
 28. Koordynowanie zadań i prac informatycznych zlecanych na zewnątrz Starostwa firmom trzecim.
 29. Obsługa aplikacji EZD (elektroniczny system obiegu dokumentów) oraz zarządzanie serwerem EZD.
 30. Obsługa centrali telefonicznej i urządzeń telekomunikacyjnych.
 31. Prowadzenie spraw z zakresu administracji i zarządzania systemami i urządzeniami, w tym:
  1. kontroli dostępu,
  2. monitoringu CCTV,
  3. rejestracji czasu pracy,
  4. kolejkowym,
  5. alarmowym.

banery

poprzedni baner
 • f7wYj-5YJyFRo2ISkp2SdhoSx72HDSsr3amSUK7X7fAMAkM4R3JxzLhFRWJpnnSh4drkc01xsftpqqc-pyOWVA

 • LJNVCkVzBy7yWOnJMw2BFtw4OBEaQC4o0SvpgGGYorMMAkM4R3JxzLhFRWJpnnSh4drkc01xsftpqqc-pyOWVA

 • gEh8JfyxDHe05Ehf_xWtaokebMdcyM8xIldFMmQucvQMAkM4R3JxzLhFRWJpnnSh4drkc01xsftpqqc-pyOWVA

 • S1k-DtQbsLGtymzMf8pN1gqF1QGEluplDmUkHJRMgK8MAkM4R3JxzLhFRWJpnnSh4drkc01xsftpqqc-pyOWVA

 • xXhWbqi-ixgt3R6-RywG2n85dYVRoOsKKjfyu5TwgFYMAkM4R3JxzLhFRWJpnnSh4drkc01xsftpqqc-pyOWVA

 • BdEsZHj42157mWwwamaSEz5b5lchSNMmr9BdyqZBD0gMAkM4R3JxzLhFRWJpnnSh4drkc01xsftpqqc-pyOWVA

 • sBLw8pV_88G7N7DgTaGNBprHh9lO2p8ub2CPP2iyI_0MAkM4R3JxzLhFRWJpnnSh4drkc01xsftpqqc-pyOWVA

 • QalFsXJNYrEEa_eVFARGu8z0gsPPkEhGeW63d86Rb34MAkM4R3JxzLhFRWJpnnSh4drkc01xsftpqqc-pyOWVA

 • dU8dQVXbMccKd920KfPcwFPQBwpBDNFF2ZF8uHqF-nEMAkM4R3JxzLhFRWJpnnSh4drkc01xsftpqqc-pyOWVA

 • QoVjQ5-Si4FiXdAb6YPe7hKUUVlEArwFB9ZMOZkvRQmwfrP9Mh6XArjQS6_Ga5GaaKamxlNiDdjPvY9bxp1sww

 • LtLedP-7paLOwyd6ItOC0iLOvF0UtyrNLAQDQh-1zz6wfrP9Mh6XArjQS6_Ga5GaaKamxlNiDdjPvY9bxp1sww

 • Rnx7_3fu7QKlW3J6lT6h5JsFMioL0H8qJLXw5OwjA66wfrP9Mh6XArjQS6_Ga5GaaKamxlNiDdjPvY9bxp1sww

 • 5NzXHOxBy_1dtXNVQA1iwwwB-ISH2-PTgXDeU5UKPfawfrP9Mh6XArjQS6_Ga5GaaKamxlNiDdjPvY9bxp1sww

 • tv25GASV8EVyLZBhiPEk4LFPunfxk5rh5RmxnZeIudmwfrP9Mh6XArjQS6_Ga5GaaKamxlNiDdjPvY9bxp1sww

 • jWTAT6C-SqLj6EDmZKW5stwJg0Dpycm3uP6JQJq9w-awfrP9Mh6XArjQS6_Ga5GaaKamxlNiDdjPvY9bxp1sww

następny baner