do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
Strona główna Starostwo Wydziały i Komórki Starostwa Zespół ds. Audytu Wewnętrznego

AudytorGrzegorz Napieraj

 • adres wydziału
  ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, piętro 1, p. 357
  tel.
  41 200 16 76
  e-mail
  Grzegorz Napieraj
 • Czas pracy
  poniedziałek: 7.00 - 17.15, wtorek - piątek, 7.15 - 15.15

Zadania zespołu:

 1. Badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu.
 2. Dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur kontroli oraz zarządzania ryzykiem przez jednostki zewnętrzne i komórki organizacyjne Starostwa.
 3. W toku prowadzonego audytu dokonywanie oceny przestrzegania zasad celowości, legalności, gospodarności, rzetelności i oszczędności w dokonywaniu wydatków.
 4. Przeprowadzenie oceny przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań przez komórki organizacyjne Starostwa i powiatowe jednostki.
 5. Identyfikacja czynników ryzyka w działalności jednostki w wyniku przeprowadzonego audytu.
 6. Przeprowadzenie analizy obszarów ryzyka komórek organizacyjnych Starostwa i powiatowych jednostek poddawanych audytowi.
 7. Przygotowywanie projektu planu audytu wewnętrznego.
 8. Przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z planem zatwierdzonym przez Starostę.
 9. Przeprowadzanie, przed przystąpieniem do realizacji zadania audytowego, narady otwierającej.
 10. Sporządzanie szczegółowego programu zadania audytowego przed przystąpieniem do realizacji zadania.
 11. Wykonywanie czynności audytowych w ramach przydzielonego zadania audytowego.
 12. Wykonywanie czynności audytowych i ich dokumentowanie zgodnie z obowiązującymi standardami w kontroli.
 13. Zwoływanie narady zamykającej po przeprowadzeniu zadania audytowego.
 14. Opracowywanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych.
 15. Prowadzenie stałych i bieżących akt audytu.
 16. Przeprowadzanie, w miarę potrzeby, czynności sprawdzających celem oceny dostosowania działań jednostki do zgłoszonych wniosków pokontrolnych.
 17. Wykonywanie innych zadań audytu wewnętrznego na potrzeby Starosty.
 18. Ewidencjonowanie czasu pracy dla celów planowania.
 19. Przygotowywanie sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań audytowych.

banery

poprzedni baner
 • CUWKll1SVhNzt4dHkJIs11xghqtkFDOhMZMY2jzQssfBQsusJxHRFxtTIeD-yzHOoDnfD8srXrb0yS13MubDHw

 • 2U-iE-aXl9XkdezoIW1oKg8q1CYu1W3Sy5NozDN9ILzBQsusJxHRFxtTIeD-yzHOoDnfD8srXrb0yS13MubDHw

 • AgnnzPHFPb6Xfp6e8tJBDmQexWjqoTldlixKVZ_6r3bBQsusJxHRFxtTIeD-yzHOoDnfD8srXrb0yS13MubDHw

 • MGe4xwDXbkX4AN3Uwg_23tTM3l2tZ4THzZyiz7Q1j2jBQsusJxHRFxtTIeD-yzHOoDnfD8srXrb0yS13MubDHw

 • _l12Vo7BwiH7SaPeCpNKAZHAZWnxIbEHfUc1v6AUjDzBQsusJxHRFxtTIeD-yzHOoDnfD8srXrb0yS13MubDHw

 • APdskOg1XTj0F-R_DsbwuT9-qHKxxjdWF8xsLjTLPRbBQsusJxHRFxtTIeD-yzHOoDnfD8srXrb0yS13MubDHw

 • 4JnJ6l47cu5iYBmuTs7lKLs4nu23CJ3YPUycVHxj5d7BQsusJxHRFxtTIeD-yzHOoDnfD8srXrb0yS13MubDHw

 • R0eBNgWBvIbSXtoW7nfWPttlEPNb0_F7zjY_vonxH8zBQsusJxHRFxtTIeD-yzHOoDnfD8srXrb0yS13MubDHw

 • Xp1fFC0g-bpA63ytH3kt98MW5LIDUEMBhX69r59lOtXBQsusJxHRFxtTIeD-yzHOoDnfD8srXrb0yS13MubDHw

 • OA7cpR9TTZmZOixZiHETOZQIbNnYphzPywm4u9gY8q5GGiLe-efbGKQ-QA-3kgIjZo7aZzXddwibZ0tA8nRKEQ

 • b8y0-xDZiaPjckCzLKD7qmIlqeMalNXPG1Hqlju6m55GGiLe-efbGKQ-QA-3kgIjZo7aZzXddwibZ0tA8nRKEQ

 • uoSSYSMN_5sHAggn2Lh7US2w3_cAAGL2-SEoBWjYupVGGiLe-efbGKQ-QA-3kgIjZo7aZzXddwibZ0tA8nRKEQ

 • 6hIw7VcRaRgawYHoDfvuag__EwhY__Y_ChMxJkYx_yxGGiLe-efbGKQ-QA-3kgIjZo7aZzXddwibZ0tA8nRKEQ

 • u53AEuemyo_sj0-VtGQi7BWDlOFy7uDP_PgbbkVO91tGGiLe-efbGKQ-QA-3kgIjZo7aZzXddwibZ0tA8nRKEQ

 • _-w571j6NuES3-1Xh32AONDlH299GnvqA6IcFs5NPmpGGiLe-efbGKQ-QA-3kgIjZo7aZzXddwibZ0tA8nRKEQ

następny baner