do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz

NaczelnikEwa Kiniorska

 • adres
  ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, piętro 3, p. 331
  tel.
  41 200 15 67
  e-mail
   
 • Czas pracy
  poniedziałek: 7.00 - 17.15, wtorek - piątek 7.15 - 15.15

Wydział Strategii i Rozwoju realizuje zadania w zakresie opracowywania i realizacji dokumentów strategicznych powiatu, jak również przygotowywaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz udzielaniem zamówień publicznych.

W skład Wydziału Strategii i Rozwoju wchodzą

 • Referat strategii, rozwoju i funduszy,
 • Referat zamówień publicznych.

Referat Strategii, Rozwoju i Funduszy

 • Główny Specjalista: Beata Mazur, tel. 41 200 13 70, piętro 3, p. 310
  e-mail:
 • Główny Specjalista: Monika Zegadło, tel. 41 200  15 61, piętro 3, p. 330
  e-mail:
 • Podinspektor: Janina Pająk, tel. 41 200  15 68, piętro 3, p. 332
  e-mail:
 • Podinspektor: Iwona Krzemień, tel. 41 200 15 65, piętro 3, p. 330
  e-mail:
 • Michał Molenda, tel 41 200 15 59, piętro 3, p. 330
  e-mail:

Zadania referatu:

 1. Opracowanie projektów strategii, programów i planów dotyczących rozwoju społeczno– gospodarczego Powiatu.
 2. Opracowywanie harmonogramu realizacji zadań wynikających ze strategii.
 3. Monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Powiatu i innych dokumentów planistycznych.
 4. Opracowanie sprawozdań na temat stanu realizacji zadań wynikających z dokumentów planistycznych Powiatu oraz przedstawienie zagrożeń w ich realizacji oraz ewentualnych propozycji modyfikacji.
 5. Organizowanie i koordynowanie procesu naboru i wyboru projektów własnych powiatu przeznaczonych do współfinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych i krajowych.
 6. Identyfikacja projektów do finansowania w ramach programu regionalnego oraz sektorowych programów operacyjnych.
 7. Opracowywanie i składanie wniosków aplikacyjnych o środki zewnętrzne na zadania wskazane przez Zarząd Powiatu.
 8. Informowanie mieszkańców powiatu o szkoleniach, nowych projektach i możliwości pozyskiwania środków pomocowych.
 9. Pozyskiwanie partnerów zewnętrznych do realizacji projektów, a także koordynacja współpracy z tego rodzaju partnerami.
 10. Opracowywanie na potrzeby Starosty oraz Zarządu Powiatu informacji o realizacji zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych prowadzonych przez wydziały, samodzielne komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne.
 11. Monitorowanie i koordynowanie działań w zakresie efektywnego udziału powiatu w programach pomocowych.
 12. Koordynowanie i monitorowanie procesu przygotowania wniosków w przypadku zlecenia prac w tym zakresie podmiotom zewnętrznym.
 13. Bieżące śledzenie i przekazywanie do wydziałów, samodzielnych komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych powiatu informacji o możliwościach pozyskania i wykorzystania środków pomocowych.
 14. Współpraca z wydziałami, samodzielnymi komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych o uzyskanie środków finansowych z programów pomocowych.
 15. Pozyskiwanie i gromadzenie danych dotyczących podmiotów gospodarczych funkcjonujących w powiecie i analiza rynku w celu określania kierunków rozwoju Powiatu.
 16. Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi działalność z zakresu wspierania przedsiębiorczości w celu promowania sektora małej i średniej przedsiębiorczości powiatu kieleckiego.
 17. Prowadzenie bazy ofert inwestycyjnych przy współpracy z gminami Powiatu w zakresie wspierania przedsiębiorczości.
 18. Opracowywanie informacji i ofert gospodarczych dla potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych.
 19. Współpraca w dziedzinie promocji gospodarczej z samorządami terytorialnymi, instytucjami rozwoju regionalnego, lokalnego oraz środowiskiem biznesowym na rzecz  rozwoju przedsiębiorczości.
 20. Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, wydziałami oraz samodzielnymi komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie opracowywania ofert inwestycyjnych.

 Referat Zamówień Publicznych

 • Kierownik: Magdalena Naplocha, tel. 41 200 13 24, piętro 3, p. 305
  e-mail:
 • Starszy Inspektor: Katarzyna Skuza, tel. 41 200 13 22, piętro 3, p. 329
  e-mail:
 • Starszy Inspektor: Kamila Stanioch, tel. 41 200 13 19, piętro 3, p. 301
  e-mail:
 • Inspektor: Teresa Jarząbek, tel. 41 200 13 20, piętro 3, p. 302
  e-mail:
 • Inspektor: Weronika Reczyńska, tel. 41 200 13 21, piętro 3, p. 302
  e-mail:
 • Podinspektor: Anna Kupis, tel. 41 200 13 23, piętro 3, p. 329
  e-mail:
 • Podinsektor: Ilona Miszczyk, tel 41 200 13 52, piętro 3, p. 301
  e- mail:
 • Podinspektor: Małgorzata Skrzypczyk, tel. 41 200 13 23, piętro 3, p. 329
  e-mail:

Zadania referatu:

 1. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, a w szczególności:
  a) przygotowywanie zarządzeń w sprawie powołania Komisji Przetargowej,
  b) koordynowanie procesu przygotowywania przez Komisję Przetargową we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  c) przygotowywanie i publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych,
  d) udział w pracach Komisji Przetargowej, w zakresie określonym w Regulaminie udzielania zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w Kielcach,
  e) przygotowywanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych,
  f) prowadzenie korespondencji i dokumentacji w zakresie prowadzonych postępowań.
 2. Opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych udzielanych przez Starostwo.
 3. Prowadzenie „Centralnego rejestru zamówień publicznych Starostwa”.
 4. Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych.
 5. Koordynacja działań komórek organizacyjnych Starostwa w zakresie realizacji zamówień, do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.

banery

poprzedni baner
 • 9lPZALBN7LkjHWyMuu9UQeZ1UX4NWrNSvit29QIFln0EGKQtyYOHnuGiXrFp-MyaDeXWn4g-AkxXsA4EO_F-FQ

 • NfIF4gSHpZ4cIACe8_N5xUkmdP577SyRqVjLCf26nJAEGKQtyYOHnuGiXrFp-MyaDeXWn4g-AkxXsA4EO_F-FQ

 • 8Z-Elql9dFssY8yQlAQ_qkDvoQ6HD41kkla8MFCSooEEGKQtyYOHnuGiXrFp-MyaDeXWn4g-AkxXsA4EO_F-FQ

 • gAhDUK83pPM8GPgmaf8O2-XBfwypjib1DQjCjxsxE14EGKQtyYOHnuGiXrFp-MyaDeXWn4g-AkxXsA4EO_F-FQ

 • XjdDliM6MuNyQzIYxxlPbK0V13Ys6MMTZzFkBzG5LxYEGKQtyYOHnuGiXrFp-MyaDeXWn4g-AkxXsA4EO_F-FQ

 • Vvqfmz2iwBvAz07yxxFGUPrtowPzjZDIjEl5Gn6a_KgEGKQtyYOHnuGiXrFp-MyaDeXWn4g-AkxXsA4EO_F-FQ

 • -XBLabSsPg4pKmExUVHoN03wGFD0xFCl6G1n8rxEpmkEGKQtyYOHnuGiXrFp-MyaDeXWn4g-AkxXsA4EO_F-FQ

 • Fhi5rxpFyamRN4rSj5MZHC-mlJ7RM-CaSL7U0pCCF0sEGKQtyYOHnuGiXrFp-MyaDeXWn4g-AkxXsA4EO_F-FQ

 • F5ueMZ94OiTQLeHqsQEBxMmJzTTjQ1nslweyuDwRU8UEGKQtyYOHnuGiXrFp-MyaDeXWn4g-AkxXsA4EO_F-FQ

 • k2-ncb5uGiJXpwZqKLflrfGEssx6t_yPLlqkwk8fW4dLOhH3QGNON8ofHWiss5CrClQuNxThHiI_GEWUiPq7Gg

 • t2M0rvE70UmwZwvahHRcDSTCgNmYy2HeFDaKnJOMD-xLOhH3QGNON8ofHWiss5CrClQuNxThHiI_GEWUiPq7Gg

 • uW1bIyg66FNQVjuNr5feVVR0nj3R5RAvwnYak-9aEmZLOhH3QGNON8ofHWiss5CrClQuNxThHiI_GEWUiPq7Gg

 • BWLBW2PS85xz64_ixfCqE3Cosyb39EqB4xkTiaKBh7ZLOhH3QGNON8ofHWiss5CrClQuNxThHiI_GEWUiPq7Gg

 • oYaLilTWiYzf94EITHDhmGM4PD6yROGOd-23nJdw__dLOhH3QGNON8ofHWiss5CrClQuNxThHiI_GEWUiPq7Gg

 • aor5e2goo2BYV-gMAfV--mxvFoGFtXmb5RsL65XrllxLOhH3QGNON8ofHWiss5CrClQuNxThHiI_GEWUiPq7Gg

następny baner