do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
Strona główna Starostwo Wydziały i Komórki Starostwa Zespół ds. Informacji i Promocji

KierownikAgnieszka Madetko

 • adres
  ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, piętro 3, p. 320
  tel.
  41 200 13 92
  e-mail
  Agnieszka Madetko
 • Czas pracy
  poniedziałek: 7.00 - 17.15, wtorek - piątek 7.15 - 15.15

Zespół ds. Informacji i Promocji wykonuje działania związane z tworzeniem i realizacją bieżącej polityki informacyjnej, obsługą Starostwa w zakresie kontaktów ze środkami masowego przekazu, promocją powiatu.

 • Inspektor: Marta Kumor, tel. 41 200 15 69, piętro 3, p. 321
  e-mail:
 • Podinspektor: Paweł Milewicz, piętro 3, p. 321
  e-mail:
 • Podinspektor: Agata Lisowska, tel. 41 200 15 66, piętro 3, p. 321
  e-mail:  

Zadania zespołu:

 1. Informowanie środków masowego przekazu o działalności, programach i wynikach pracy Starostwa oraz zapewnianie dziennikarzom dostępu do informacji, którymi dysponuje Starosta.
 2. Interpretowanie i komentowanie, w granicach udzielonego upoważnienia polityki Starosty, w tym między innymi składanie oświadczeń.
 3. Przedstawianie stanowiska Starosty w ważnych sprawach należących do zakresu działania Starostwa.
 4. Podejmowanie działań zmierzających do należytego wykorzystania publikacji prasowych w pracy Starostwa oraz zapewnienie udzielania odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową.
 5. Udzielanie, w granicach upoważnienia, odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi, których udziela bezpośrednio Starosta.
 6. Analizowanie publikacji prasowych o tematyce związanej z zakresem działania Starostwa oraz opracowywanie zbiorczych analiz publikacji krytycznych i przedstawianie tych analiz Zarządowi Powiatu.
 7. Opracowywanie publikacji przedstawiających stanowisko Starosty w toczących się dyskusjach prasowych.
 8. Kontrola z upoważnienia Starosty, właściwego wykorzystania w pracy Starostwa wniosków i skarg zawartych w publikacjach prasowych oraz informowanie prasy o stanowisku Starosty wobec opinii, propozycji i postulatów przedstawianych w środkach masowego przekazu.
 9. Współpraca z mediami w zakresie promocji powiatu i jego rozwoju.
 10. Redagowanie strony internetowej Starostwa i merytoryczny nadzór nad jej zawartością.
 11. Redagowanie wydawnictw informacyjnych i promocyjnych Powiatu.
 12. Współpraca z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Powiatu zapewniająca pozyskanie i publikowanie informacji o wydarzeniach realizowanych w powiecie.
 13. Prowadzenie spraw związanych z patronatami, przygotowywanie listów okolicznościowych, przemówień, wystąpień Starosty i pozostałych członków Zarządu, w tym m.in.:
  1. rejestrowanie wniosków o patronat Starosty,
  2. przedkładanie Zarządowi wniosków o patronat Starosty, celem zaopiniowania,
  3. kompleksowe przygotowywanie udziału Starosty/członków Zarządu lub wyznaczonych przez Starostę przedstawicieli w imprezie objętej patronatem,
  4. prowadzenie wykazu imprez objętych patronatem Starosty.
 14. Promowanie potencjału kulturalnego, turystycznego i ekonomicznego powiatu w kraju i za granicą.
 15. Współdziałanie z wydziałami/samodzielnymi komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie opracowywania i rozpowszechniania materiałów promocyjno– informacyjnych o powiecie.
 16. Koordynacja zadań w zakresie promocji wynikających ze Strategii Rozwoju Powiatu.
 17. Współpraca i podejmowanie działań z organizacjami pozarządowymi, samorządami i innymi podmiotami w zakresie realizowanych zadań.
 18. Koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną realizowaną w powiecie.
 19. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie.
 20. Opracowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją wydatków w Dziale 750-Promocja.
 21. Opracowywanie projektów planów finansowych dla działu „750-Promocja” oraz przygotowywanie sprawozdań, informacji z realizacji budżetu w tym dziale dla potrzeb Zarządu i Rady Powiatu.
 22. Opracowywanie projektów zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu do działów „Promocja”.
 23. Udzielanie wsparcia finansowego w formie dotacji celowych w Dziale 750-Promocja.

banery

poprzedni baner
 • 2dehUF7HbIbnGilEEyQ28hTH36wmITgOfxHSeTrcmVf8HTYl-jJv-Beu6DCfYjypYJ2puo49bk_6jgjnlSJWag

 • w9BM7xNg9_pU-prBinQSZO7L2BEBa9BMjbZIajYBi0r8HTYl-jJv-Beu6DCfYjypYJ2puo49bk_6jgjnlSJWag

 • lA9w_gw7-NNLj_M9NmzHQXoppYCCvCgQOMCpJxQkL1n8HTYl-jJv-Beu6DCfYjypYJ2puo49bk_6jgjnlSJWag

 • Yxb_hs4eGr8D3WUC6OMaw4nA4p8fcoCPmpGtt0lGNnL8HTYl-jJv-Beu6DCfYjypYJ2puo49bk_6jgjnlSJWag

 • oa4C2e4SOKXEmuJG6Ny3lVzgk85USURST3di46y94If8HTYl-jJv-Beu6DCfYjypYJ2puo49bk_6jgjnlSJWag

 • _J1sKLpLSa_xZ7GLmY7uhaMgPxrv394scEMxmQhlmej8HTYl-jJv-Beu6DCfYjypYJ2puo49bk_6jgjnlSJWag

 • kiAEq08-Lajqd6s3xTIgqx5nfSi9qwMF71wR58OU4wz8HTYl-jJv-Beu6DCfYjypYJ2puo49bk_6jgjnlSJWag

 • 11_DIeedNWPgp38t4-TY7Lsw-1mBQyYZ7lYf2wrcpYP8HTYl-jJv-Beu6DCfYjypYJ2puo49bk_6jgjnlSJWag

 • v3KOAxr5L1DyFrMThb3oom2QgGR6BQOcskUfZWiWQVr8HTYl-jJv-Beu6DCfYjypYJ2puo49bk_6jgjnlSJWag

 • RKLNQA7WON7Jx-P5kAreP5pEO8D8LaK5OHIXiAPlygQsosYUE1rCGwyxhxs7DDyUaor7VThF_z3NVGN0HcBaMQ

 • X4JhsMXhXc7cmwJPRO4qZUyuFH2czZND9z2oRxgxXEwsosYUE1rCGwyxhxs7DDyUaor7VThF_z3NVGN0HcBaMQ

 • 8i9Y4gZoSYOJCodr0509Ep_wJcMaVVreUtHoZ9q0_6ksosYUE1rCGwyxhxs7DDyUaor7VThF_z3NVGN0HcBaMQ

 • GLDMBnJUcT1VMiCEFKNULgcUF4yvSJnNKzBHNJEs-pAsosYUE1rCGwyxhxs7DDyUaor7VThF_z3NVGN0HcBaMQ

 • x3VUO0WKbOHCF98g1L4PXi-ZnU6Wo-ASwpjj8EumZTksosYUE1rCGwyxhxs7DDyUaor7VThF_z3NVGN0HcBaMQ

 • 7r0p4DfpZdiZIWvaULChEpoOQBfxY19gPMKoB69F_G8sosYUE1rCGwyxhxs7DDyUaor7VThF_z3NVGN0HcBaMQ

następny baner