do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Informacja dot. Wydziału KomunikacjiJak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz

KierownikAgnieszka Madetko

 • adres
  ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, piętro 3, p. 320
  tel.
  41 200 13 92
  e-mail
  Agnieszka Madetko

Zespół informacji i promocji wykonuje działania związane z tworzeniem i realizacją bieżącej polityki informacyjnej, obsługą Starostwa w zakresie kontaktów ze środkami masowego przekazu, promocją powiatu.

Do zakresu działania Zespołu informacji i promocji należy w szczególności:

W zakresie informacji:

  1. informowanie środków masowego przekazu o działalności, programach i wynikach pracy Starostwa oraz zapewnianie dziennikarzom dostępu do informacji, którymi dysponuje Starosta;
  2. przedstawianie stanowiska Starosty w ważnych sprawach należących do zakresu działania Starostwa;
  3. opracowywanie publikacji przedstawiających stanowisko Starosty w toczących się dyskusjach prasowych;
  4. interpretowanie i komentowanie, w granicach udzielonego upoważnienia polityki Starosty, w tym między innymi składanie oświadczeń;
  5. dbanie o pozytywny wizerunek Zarządu Powiatu oraz Starostwa;
  6. podejmowanie działań zmierzających do należytego wykorzystania publikacji prasowych w pracy Starostwa oraz zapewnienie udzielania odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową;
  7. udzielanie, w granicach upoważnienia, odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi, których udziela bezpośrednio Starosta;
  8. analizowanie publikacji prasowych o tematyce związanej z zakresem działania Starostwa oraz opracowywanie zbiorczych analiz publikacji krytycznych i przedstawianie tych analiz Zarządowi Powiatu;
  9. kontrola z upoważnienia Starosty, właściwego wykorzystania w pracy Starostwa wniosków i skarg zawartych w publikacjach prasowych oraz informowanie prasy o stanowisku Starosty wobec opinii, propozycji i postulatów przedstawianych w środkach masowego przekazu;
  10. współpraca z mediami w zakresie promocji Powiatu i jego rozwoju;
  11. redagowanie strony internetowej Starostwa i merytoryczny nadzór nad jej zawartością;
  12. redagowanie własnych wydawnictw informacyjnych i promocyjnych Powiatu oraz treści z tego zakresu ukazujących się w mediach;
  13. redagowanie miesięcznika: „Kalejdoskop Powiatu Kieleckiego”;
  14. redagowanie i publikowanie treści na portalach społecznościowych;
  15. wykonywanie, opracowywanie, gromadzenie materiałów fotograficznych z wydarzeń w powiecie;
  16. współpraca z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi zapewniająca pozyskanie i publikowanie informacji o wydarzeniach realizowanych w powiecie;
  17. prowadzenie spraw związanych z patronatami, przygotowywanie listów okolicznościowych, przemówień, wystąpień Starosty i pozostałych członków Zarządu, w tym m.in.:
   1. rejestrowanie wniosków o patronat Starosty,
   2. przedkładanie Zarządowi wniosków o patronat Starosty, celem zaopiniowania,
   3. kompleksowe przygotowywanie udziału Starosty/członków Zarządu lub wyznaczonych przez Starostę przedstawicieli w imprezie objętej patronatem,
   4. prowadzenie wykazu imprez objętych patronatem Starosty.

W zakresie promocji:

  1. promowanie potencjału kulturalnego, turystycznego i ekonomicznego powiatu w kraju i za granicą;
  2. współdziałanie z wydziałami / samodzielnymi komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi w zakresie opracowywania i rozpowszechniania materiałów promocyjno - informacyjnych o powiecie;
  3. koordynacja zadań w zakresie promocji wynikających ze Strategii Rozwoju Powiatu;
  4. współpraca i podejmowanie działań z organizacjami pozarządowymi, samorządami i innymi podmiotami w zakresie realizowanych zadań;
  5. realizacja zadań związanych ze współpracą zagraniczną i krajową w powiecie;
  6. promocja dorobku kulturalnego i artystycznego mieszkańców Powiatu;
  7. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno - informacyjnych o Powiecie;
  8. opracowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją wydatków w zakresie promocji Powiatu.

 

 

banery

poprzedni baner
 • 2dehUF7HbIbnGilEEyQ28hTH36wmITgOfxHSeTrcmVf8HTYl-jJv-Beu6DCfYjypYJ2puo49bk_6jgjnlSJWag

 • w9BM7xNg9_pU-prBinQSZO7L2BEBa9BMjbZIajYBi0r8HTYl-jJv-Beu6DCfYjypYJ2puo49bk_6jgjnlSJWag

 • lA9w_gw7-NNLj_M9NmzHQXoppYCCvCgQOMCpJxQkL1n8HTYl-jJv-Beu6DCfYjypYJ2puo49bk_6jgjnlSJWag

 • Yxb_hs4eGr8D3WUC6OMaw4nA4p8fcoCPmpGtt0lGNnL8HTYl-jJv-Beu6DCfYjypYJ2puo49bk_6jgjnlSJWag

 • oa4C2e4SOKXEmuJG6Ny3lVzgk85USURST3di46y94If8HTYl-jJv-Beu6DCfYjypYJ2puo49bk_6jgjnlSJWag

 • _J1sKLpLSa_xZ7GLmY7uhaMgPxrv394scEMxmQhlmej8HTYl-jJv-Beu6DCfYjypYJ2puo49bk_6jgjnlSJWag

 • kiAEq08-Lajqd6s3xTIgqx5nfSi9qwMF71wR58OU4wz8HTYl-jJv-Beu6DCfYjypYJ2puo49bk_6jgjnlSJWag

 • 11_DIeedNWPgp38t4-TY7Lsw-1mBQyYZ7lYf2wrcpYP8HTYl-jJv-Beu6DCfYjypYJ2puo49bk_6jgjnlSJWag

 • v3KOAxr5L1DyFrMThb3oom2QgGR6BQOcskUfZWiWQVr8HTYl-jJv-Beu6DCfYjypYJ2puo49bk_6jgjnlSJWag

 • RKLNQA7WON7Jx-P5kAreP5pEO8D8LaK5OHIXiAPlygQsosYUE1rCGwyxhxs7DDyUaor7VThF_z3NVGN0HcBaMQ

 • X4JhsMXhXc7cmwJPRO4qZUyuFH2czZND9z2oRxgxXEwsosYUE1rCGwyxhxs7DDyUaor7VThF_z3NVGN0HcBaMQ

 • 8i9Y4gZoSYOJCodr0509Ep_wJcMaVVreUtHoZ9q0_6ksosYUE1rCGwyxhxs7DDyUaor7VThF_z3NVGN0HcBaMQ

 • GLDMBnJUcT1VMiCEFKNULgcUF4yvSJnNKzBHNJEs-pAsosYUE1rCGwyxhxs7DDyUaor7VThF_z3NVGN0HcBaMQ

 • x3VUO0WKbOHCF98g1L4PXi-ZnU6Wo-ASwpjj8EumZTksosYUE1rCGwyxhxs7DDyUaor7VThF_z3NVGN0HcBaMQ

 • 7r0p4DfpZdiZIWvaULChEpoOQBfxY19gPMKoB69F_G8sosYUE1rCGwyxhxs7DDyUaor7VThF_z3NVGN0HcBaMQ

następny baner