do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Informacja dot. Wydziału KomunikacjiJak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz

NaczelnikMarcin Pabjan

 • adres
  ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, poziom 0 (parter), p. 6
  tel.
  41 200 12 53
  e-mail

Wydział Budownictwa realizuje zadania organu administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji wynikające z prawa budowlanego i przepisów szczególnych.

W skład Wydziału Budownictwa wchodzą:

 • Referat budownictwa kubaturowego,
 • Referat infrastruktury technicznej.

 Referat budownictwa kubaturowego

 • Kierownik: Helena Musiał, tel. 41 200 12 61, poziom 0 (parter), p. 21
  e-mail:

 Referat infrastruktury technicznej

 • Kierownik: Anna Kmieć, tel. 41 200 12 54, poziom 0 (parter), p. 9
  e-mail:

Do podstawowego zakresu działania wydziału należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego stanowiących zadania organu administracji architektoniczno – budowlanej, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane, w szczególności:

 1. wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę;
 2. zatwierdzanie projektu budowlanego odrębną decyzją;
 3. wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczących dróg gminnych i powiatowych;
 4. przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy i wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia;
 5. przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektów budowlanych;
 6. wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o własności lokali;
 7. udzielanie pozwolenia lub przyjmowanie zgłoszenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
 8. rozstrzyganie, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości i określanie granic niezbędnej potrzeby i warunków korzystania z nich w celu wykonywania prac przygotowawczych lub robót budowlanych;
 9. przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę bądź rozbiórkę lub zgłoszenia na rzecz innego podmiotu;
 10. wydawanie na wniosek inwestora decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w razie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę;
 11. występowanie do właściwego ministra z wnioskiem o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
 12. udzielanie zgody na odstępstwo od warunków usytuowania budynków i budowli oraz wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej określonych w ustawie o transporcie kolejowym;
 13. uzgadnianie projektowanych rozwiązań dla obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie określonym w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy prawo budowlane;
 14. kontrola wykonania przez inwestora obowiązku rozbiórki zgłoszonego obiektu tymczasowego;
 15. wydawanie dziennika budowy, montażu lub rozbiórki;
 16. przygotowanie i przekazanie informacji objętych obowiązkiem statystycznym do GUS oraz GUNB.

Wykaz Kart Informacyjnych

banery

poprzedni baner
 • nzYiCN9Lse64Du5OADvMGIGkZUA4qJKG4ghR2wLANF5crTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • Pf0kfqysM52kDSMhEimjSsDN6X7hi2MZekoDLiiitU5crTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • Ks1fV7JSNXXOPraFH8wCWM_hV6acsVK_Q8H5Z8SGEehcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • 9qnJs_n7r2qrDEySE2pmV8-bpxpJg8tgY3RYtCj_YwxcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • orIBPKbNbJ1nnIlg-m62EwqYXTA3bzWQZWRFHQi_09xcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • hUJnPoj5ZCTm_PsQ58bxvb_HciROVLtY_Y8HR51ejgJcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • cPaMXdmc5aEPWI5LKBGaq4hIXLbRXc9s3AZulyyWc7FcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • R42Gc2UPQSwDStBKKBzm8eSWeHGR6NnTbzUJtGrJJU9crTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • 4V0hFV07ON99CAOzPQ4vvKD204-tq-TCqOhjB130k2FcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • 1kJc09ZmmrX2LVaKxzBIhFX2fXwpBL3S37YetzEa1imkd5mHCJtAzGP5ASGOPQl2C7H5iX6AmI87oSSaldGtCA

 • xFUsHO9zFnyu_O1XDT7E6yk1ukGRkAxiWNjcNlpIgXukd5mHCJtAzGP5ASGOPQl2C7H5iX6AmI87oSSaldGtCA

 • QDVfdL0X1i3d9As3Am5Q_vU9a4IfeDSPG998jftHS7Wkd5mHCJtAzGP5ASGOPQl2C7H5iX6AmI87oSSaldGtCA

 • QyHPfjLAJ3jofVgdwMjmBb_QYQmKlFokQmJI9_e9ZYGkd5mHCJtAzGP5ASGOPQl2C7H5iX6AmI87oSSaldGtCA

 • aSkiu2-SOu9H1E0YNFi1r5M7NSc63zfRMB1kH8JK8YKkd5mHCJtAzGP5ASGOPQl2C7H5iX6AmI87oSSaldGtCA

 • nO9mMr3UlWyc7uMxCT3BCndELP3WnT1QUh_rNTtORE2kd5mHCJtAzGP5ASGOPQl2C7H5iX6AmI87oSSaldGtCA

następny baner