do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Informacja dot. Wydziału KomunikacjiJak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
Strona główna Starostwo Wydziały i Komórki Starostwa Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • adres wydziału
  ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, poziom 0, p. 17
  tel.
  41 200 16 60
   

Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje zadania Starosty w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie:

 1. udzielania osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy jednorazowych środków finansowych z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej 43 albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze Starostą, w tym m.in.:
  1. analiza i ocena wniosków składanych przez osoby niepełnosprawne w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
  2. przeprowadzanie wizji lokalnych u wnioskodawców w celu przygotowania pełnej dokumentacji do podpisania umów,
  3. przygotowanie zestawień osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności,
  4. podział środków dla poszczególnych wnioskodawców.
 2. przygotowanie i zawieranie z osobą niepełnosprawną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON do wysokości 50 % oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej albo prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego;
 3. zawieranie umów z pracodawcami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne, skierowane przez powiatowy urząd pracy w sprawie zwrotu ze środków PFRON kosztów wyposażenia nowych lub przystosowania istniejących stanowisk pracy, w tym m.in.:
  1. analiza i ocena wniosków od pracodawców ubiegających się o refundację kosztów wyposażenia lub przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,
  2. opracowanie zestawień wniosków,
  3. podział środków,
  4. sporządzanie umów z pracodawcami,
  5. odbiór wyposażonych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
  6. weryfikacja miesięcznych sprawozdań z realizacji umów od pracodawców.
 4. zawieranie umów z pracodawcami w sprawie częściowego zwrotu kosztów szkolenia lub przekwalifikowania zatrudnionych osób niepełnosprawnych;
 5. finansowanie staży, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych, kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych realizowanych przez powiatowy urząd pracy;
 6. przeprowadzanie kontroli realizacji umów zawartych z pracodawcami i wnioskodawcami w oparciu o opracowane corocznie plany i zakres kontroli;
 7. opracowywanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji zadań i wykorzystania przydzielonych środków PFRON na poszczególne formy działalności z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz przedkładanie ich do PFRON, organom powiatu i Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych;
 8. sporządzanie dyspozycji finansowych dla wnioskodawców otrzymujących środki na działalność gospodarczą oraz dla pracodawców dotyczących zwrotu kosztów wyposażenia nowych lub przystosowania istniejących stanowisk pracy; 9) przygotowanie materiałów i opracowanie projektów w „Programie Wyrównywania Różnic Między Regionami”; 10) obsługa posiedzeń i prowadzenie dokumentacji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim; 11) realizacja zadań wynikających z programów powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych; 12) realizacja zadań wynikających z Uchwał Rady Powiatu, Zarządu i decyzji Starosty Kieleckiego.

banery

poprzedni baner
 • CbcGJ0dsCKTy3kj5gxMyxtbdYPn2zxHHiB7gcgmc2-d17vRQkQH7WLDG38viSQwqrlXt9rTguEX3B1nfUZtj-g

 • RXpEXgESA5jZ2I0KROWSibcp5Et0-KxyFKc8R5bs7wF17vRQkQH7WLDG38viSQwqrlXt9rTguEX3B1nfUZtj-g

 • z2nlRN74BsOBoUtwsbyUnSWUwKX7vilAcwXEnUGknHB17vRQkQH7WLDG38viSQwqrlXt9rTguEX3B1nfUZtj-g

 • b4c4qtRJOmmR8M5e4VNJ64bjtDF_PVkpEgJz4nQsu4V17vRQkQH7WLDG38viSQwqrlXt9rTguEX3B1nfUZtj-g

 • a1HUx5zFuXjwCOiTKxLITzw_PC9LogqRV8V5Bbb4H4R17vRQkQH7WLDG38viSQwqrlXt9rTguEX3B1nfUZtj-g

 • 2IUszILyL1Rz4XsRzzf7sXNieQHbqOHDnfpBWv1X1B917vRQkQH7WLDG38viSQwqrlXt9rTguEX3B1nfUZtj-g

 • dfzq7vAJ6Q4PN49-jC4somuTuqPyj6mSUWqjLS8f2L517vRQkQH7WLDG38viSQwqrlXt9rTguEX3B1nfUZtj-g

 • AqyUERZjegQ4Zq795kL53X0wFSSBN1tFsTCwPFp-5yF17vRQkQH7WLDG38viSQwqrlXt9rTguEX3B1nfUZtj-g

 • Kr8bHncjJqBWyeKZQeEQ3wiB4jT64G6Qi2XPeHeicL517vRQkQH7WLDG38viSQwqrlXt9rTguEX3B1nfUZtj-g

 • Zn1na_GYomMm1hpaJZuiYr_9aIpdyqXjNcKNXRRWpxhpVDR1vFGIhbNMobWVcUPh4wQ4E2Zd92L4tRvK6AwpdA

 • xh-mBExED2hPM6ZVvvTCGwrbaFrk5dv-Q2Cn7VW9R4VpVDR1vFGIhbNMobWVcUPh4wQ4E2Zd92L4tRvK6AwpdA

 • J35-dCyqZP3CUrJeZ_XJB4fn1eCae_0zc4lyTxh0QclpVDR1vFGIhbNMobWVcUPh4wQ4E2Zd92L4tRvK6AwpdA

 • cF2KCdkJssgFzQ9NonTBBvBSp5LEvbpidKkrON-ti7ZpVDR1vFGIhbNMobWVcUPh4wQ4E2Zd92L4tRvK6AwpdA

 • 0rEej8ByikTQtXbqupZJrVIa4IpLpL6VzEUGsiUweXNpVDR1vFGIhbNMobWVcUPh4wQ4E2Zd92L4tRvK6AwpdA

 • x34OPYJ39A7rMJ-i0izGF1kkPx8hn4Mbz5fJHnk_nBlpVDR1vFGIhbNMobWVcUPh4wQ4E2Zd92L4tRvK6AwpdA

następny baner