do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
Strona główna Starostwo Wydziały i Komórki Starostwa Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • adres wydziału
  ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, poziom 0, p. 17
  tel.
  41 200 16 60
 • Czas pracy
  poniedziałek: 7.00 - 17.15, wtorek - piątek, 7.15 - 15.15
 • Specjalista: Magdalena Knez
  e-mail:
 • Specjalista: Monika Bilny, tel. 41 200 16 62, poziom 0, p. 16
  e-mail:
 • Starszy Inspektor: Marzena Łaskawska, tel. 41 200 16 61, poziom 0, p. 16
  e-mail:

Zadania:

Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje zadania Starosty w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie:

 1. Udzielania osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy jednorazowych środków finansowych z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze Starostą, w tym m.in.:
  1. analiza i ocena wniosków składanych przez osoby niepełnosprawne w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
  2. przeprowadzanie wizji lokalnych u wnioskodawców w celu przygotowania pełnej dokumentacji do podpisania umów,
  3. przygotowanie zestawień osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności,
  4. podział środków dla poszczególnych wnioskodawców.
 2. Przygotowanie i zawieranie z osobą niepełnosprawną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej albo prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego.
 3. Zawieranie umów z pracodawcami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne, skierowane przez powiatowy urząd pracy w sprawie zwrotu ze środków PFRON kosztów wyposażenia nowych lub przystosowania istniejących stanowisk pracy, w tym m.in.:
  1. analiza i ocena wniosków od pracodawców ubiegających się o refundację kosztów wyposażenia lub przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,
  2. opracowanie zestawień wniosków,
  3. podział środków,
  4. sporządzanie umów z pracodawcami,
  5. odbiór wyposażonych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
  6. weryfikacja miesięcznych sprawozdań z realizacji umów od pracodawców.
 4. Zawieranie umów z pracodawcami w sprawie częściowego zwrotu kosztów szkolenia lub przekwalifikowania zatrudnionych osób niepełnosprawnych.
 5. Finansowanie staży, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych, kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych realizowanych przez powiatowy urząd pracy.
 6. Przeprowadzanie kontroli realizacji umów zawartych z pracodawcami i wnioskodawcami w oparciu o opracowane corocznie plany i zakres kontroli.
 7. Opracowywanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji zadań i wykorzystania przydzielonych środków PFRON na poszczególne formy działalności z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz przedkładanie ich do PFRON, organom powiatu i Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
 8. Sporządzanie dyspozycji finansowych dla wnioskodawców otrzymujących środki na działalność gospodarczą oraz dla pracodawców dotyczących zwrotu kosztów wyposażenia nowych lub przystosowania istniejących stanowisk pracy.
 9. Przygotowanie materiałów i opracowanie projektów w „Programie Wyrównywania Różnic Między Regionami”.
 10. Obsługa posiedzeń i prowadzenie dokumentacji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
 11. Realizacja zadań wynikających z programów powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych.
 12. Realizacja zadań wynikających z Uchwał Rady Powiatu, Zarządu i decyzji Starosty Kieleckiego.

 

banery

poprzedni baner
 • CbcGJ0dsCKTy3kj5gxMyxtbdYPn2zxHHiB7gcgmc2-d17vRQkQH7WLDG38viSQwqrlXt9rTguEX3B1nfUZtj-g

 • RXpEXgESA5jZ2I0KROWSibcp5Et0-KxyFKc8R5bs7wF17vRQkQH7WLDG38viSQwqrlXt9rTguEX3B1nfUZtj-g

 • z2nlRN74BsOBoUtwsbyUnSWUwKX7vilAcwXEnUGknHB17vRQkQH7WLDG38viSQwqrlXt9rTguEX3B1nfUZtj-g

 • b4c4qtRJOmmR8M5e4VNJ64bjtDF_PVkpEgJz4nQsu4V17vRQkQH7WLDG38viSQwqrlXt9rTguEX3B1nfUZtj-g

 • a1HUx5zFuXjwCOiTKxLITzw_PC9LogqRV8V5Bbb4H4R17vRQkQH7WLDG38viSQwqrlXt9rTguEX3B1nfUZtj-g

 • 2IUszILyL1Rz4XsRzzf7sXNieQHbqOHDnfpBWv1X1B917vRQkQH7WLDG38viSQwqrlXt9rTguEX3B1nfUZtj-g

 • dfzq7vAJ6Q4PN49-jC4somuTuqPyj6mSUWqjLS8f2L517vRQkQH7WLDG38viSQwqrlXt9rTguEX3B1nfUZtj-g

 • AqyUERZjegQ4Zq795kL53X0wFSSBN1tFsTCwPFp-5yF17vRQkQH7WLDG38viSQwqrlXt9rTguEX3B1nfUZtj-g

 • Kr8bHncjJqBWyeKZQeEQ3wiB4jT64G6Qi2XPeHeicL517vRQkQH7WLDG38viSQwqrlXt9rTguEX3B1nfUZtj-g

 • Zn1na_GYomMm1hpaJZuiYr_9aIpdyqXjNcKNXRRWpxhpVDR1vFGIhbNMobWVcUPh4wQ4E2Zd92L4tRvK6AwpdA

 • xh-mBExED2hPM6ZVvvTCGwrbaFrk5dv-Q2Cn7VW9R4VpVDR1vFGIhbNMobWVcUPh4wQ4E2Zd92L4tRvK6AwpdA

 • J35-dCyqZP3CUrJeZ_XJB4fn1eCae_0zc4lyTxh0QclpVDR1vFGIhbNMobWVcUPh4wQ4E2Zd92L4tRvK6AwpdA

 • cF2KCdkJssgFzQ9NonTBBvBSp5LEvbpidKkrON-ti7ZpVDR1vFGIhbNMobWVcUPh4wQ4E2Zd92L4tRvK6AwpdA

 • 0rEej8ByikTQtXbqupZJrVIa4IpLpL6VzEUGsiUweXNpVDR1vFGIhbNMobWVcUPh4wQ4E2Zd92L4tRvK6AwpdA

 • x34OPYJ39A7rMJ-i0izGF1kkPx8hn4Mbz5fJHnk_nBlpVDR1vFGIhbNMobWVcUPh4wQ4E2Zd92L4tRvK6AwpdA

następny baner