do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
Strona główna Starostwo Wydziały i Komórki Starostwa Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Zadania:

 1. Realizowanie zadań związanych z administrowaniem danymi osobowymi zgodnie z RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych (zadania Inspektora Ochrony Danych).
 2. Zapewnienie zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z wymaganiami normy ISO 9001:2008, PN-ISO/IEC 27001.
 3. Planowanie i realizacja prac w zakresie utrzymania i doskonalenia systemu.
 4. Współpraca z Sekretarzem i kadrą kierowniczą w zakresie przygotowania materiałów na przeglądy kierownictwa (przeglądy zarządzania).
 5. Sprawdzenie i zapewnienie zgodności dokumentacji systemowej z wymaganiami prawa w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz normy PN-ISO/IEC 27001.
 6. Nadzorowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i zapewnienie dostępu do niej wszystkim pracownikom Starostwa.
 7. Wybór i przygotowanie audytorów wewnętrznych.
 8. Planowanie i realizacja procesu wewnętrznych audytów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 9. Nadzorowanie realizacji działań korygujących i zapobiegawczych.
 10. Przygotowywanie materiałów na posiedzenie kierownictwa w celu przeprowadzenia przeglądu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz koordynacja realizacji działań wynikających z tych przeglądów.
 11. Planowanie i organizacja szkoleń związanych z utrzymaniem i rozwojem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 12. Koordynowanie przygotowania i przestrzegania postanowień klasyfikacji informacji.
 13. Współpraca z Zespołem ds. Bezpieczeństwa Informacji w zakresie przeprowadzenia identyfikacji, analizy i oceny ryzyka bezpieczeństwa informacji, w tym koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i realizacją planu postępowania z ryzykiem utraty informacji.
 14. Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji.
 15. Nadzorowanie i koordynowanie działań jednostek organizacyjnych Starostwa związanych z wdrażaniem, realizacją i dokumentowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 16. Współdziałanie na wszystkich poziomach organizacji w celu promocji zasad bezpieczeństwa informacji.

banery

poprzedni baner
 • AtPcb_mPruazU6Czys9MhDhyYc6hmRuHHAdXkFZ6eBovfuG0jOTjWoJwDKcz898KtKRVfMEkyKBekih0TEYisRSIAHTpxUhN-MDQDwf_9uZKUhWfQ5VtiFCYqbmDiI0u

 • 2MLiwSBziPcPftel4lCLbK0VrJzC6ND156eKwXXEGwIvfuG0jOTjWoJwDKcz898KtKRVfMEkyKBekih0TEYisRSIAHTpxUhN-MDQDwf_9uZKUhWfQ5VtiFCYqbmDiI0u

 • HC_LDFzngVgXqo1CgwJGk6htUJ8uyBkFEWPgYbqCWIEvfuG0jOTjWoJwDKcz898KtKRVfMEkyKBekih0TEYisRSIAHTpxUhN-MDQDwf_9uZKUhWfQ5VtiFCYqbmDiI0u

 • 4f97wA3NCf6zLD_Ozn-aW7nTE3Mjoqd7f23g6RWUrgQvfuG0jOTjWoJwDKcz898KtKRVfMEkyKBekih0TEYisRSIAHTpxUhN-MDQDwf_9uZKUhWfQ5VtiFCYqbmDiI0u

 • pDIpOeT4GQyXUlGgH1MQvGgiPX0uaEe9M2QaBZNt6wQvfuG0jOTjWoJwDKcz898KtKRVfMEkyKBekih0TEYisRSIAHTpxUhN-MDQDwf_9uZKUhWfQ5VtiFCYqbmDiI0u

 • QoIxDBVUSr4wNw8HyB9GPtDl9HF1NxyLruGXxHeOze8vfuG0jOTjWoJwDKcz898KtKRVfMEkyKBekih0TEYisRSIAHTpxUhN-MDQDwf_9uZKUhWfQ5VtiFCYqbmDiI0u

 • jg-ngZ8pvQJjYyUBpk42m6-2Y5S_i52x_2BJl0UnpJYvfuG0jOTjWoJwDKcz898KtKRVfMEkyKBekih0TEYisRSIAHTpxUhN-MDQDwf_9uZKUhWfQ5VtiFCYqbmDiI0u

 • 9sSAZmBzZuu2r-MpfRyF1BlJ0M4iK7WPWKCNVJrm2K0vfuG0jOTjWoJwDKcz898KtKRVfMEkyKBekih0TEYisRSIAHTpxUhN-MDQDwf_9uZKUhWfQ5VtiFCYqbmDiI0u

 • b97p0QB85LCZ15gCse-zMqZnLiVQXBNflNkEXt0WjF4vfuG0jOTjWoJwDKcz898KtKRVfMEkyKBekih0TEYisRSIAHTpxUhN-MDQDwf_9uZKUhWfQ5VtiFCYqbmDiI0u

 • mH2D6ORWPCPalpysCSRzzF_aY3eZCJO8OaMtn8JI8NOxOS5HlaMdtpwL9SeetzRZcPB5OmGpESS8SHTxOyrlSRnoRvvXxbcWBCE8yhXoePhMJGxolqpBwkqtxm7pJ2Px

 • oOQa_E8AAA3YNLa8SfVfx_GFmukBtl8E__5c2ANhT-exOS5HlaMdtpwL9SeetzRZcPB5OmGpESS8SHTxOyrlSRnoRvvXxbcWBCE8yhXoePhMJGxolqpBwkqtxm7pJ2Px

 • NYFO_1ym1evMVeNHvErJT6DWXqHX6oN4QQsVm1kidKWxOS5HlaMdtpwL9SeetzRZcPB5OmGpESS8SHTxOyrlSRnoRvvXxbcWBCE8yhXoePhMJGxolqpBwkqtxm7pJ2Px

 • mRt8OqV29da3RfM_ysfvHfSOzbME8ZrCU4FKFrY3XfaxOS5HlaMdtpwL9SeetzRZcPB5OmGpESS8SHTxOyrlSRnoRvvXxbcWBCE8yhXoePhMJGxolqpBwkqtxm7pJ2Px

 • rNIFlTbkbM0uVhyMKg35dK-SInBYLxeX-i6qyn8vAmqxOS5HlaMdtpwL9SeetzRZcPB5OmGpESS8SHTxOyrlSRnoRvvXxbcWBCE8yhXoePhMJGxolqpBwkqtxm7pJ2Px

 • fRLfWs4wfaZvQ0RZ04VSY83KnG2frOhuc3udRo42r_ixOS5HlaMdtpwL9SeetzRZcPB5OmGpESS8SHTxOyrlSRnoRvvXxbcWBCE8yhXoePhMJGxolqpBwkqtxm7pJ2Px

następny baner