do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Informacja dot. Wydziału KomunikacjiJak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
Strona główna Starostwo Wydziały i Komórki Starostwa Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

PełnomocnikWiesław Pióro

 • adres
  ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, piętro 2, p. 265
  tel.
  41 200 12 41
  e-mail
   

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Staroście. Do zakresu działania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 5. opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
 6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 7. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 8. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecane, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 9. przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych.

banery

poprzedni baner
 • sEZl3kyevbQmjwXn3qaP_hYm9OfuNsvUMoyVx-MA2ld7n-OkmWx296CGJ5IaMi7Q95EP0k4a1OolUkIFZUYYbQ

 • oCotP8g79yIt7k6zwBxENeJPFpIpDM8zTNjXxMyMo517n-OkmWx296CGJ5IaMi7Q95EP0k4a1OolUkIFZUYYbQ

 • SJ6EpklXsr5woQBH-IoTchiRKJ7Kx9pW_lt6ATJf1Cp7n-OkmWx296CGJ5IaMi7Q95EP0k4a1OolUkIFZUYYbQ

 • ol9xP4foa9Nrbw-OOkoQlN08ioEgPkbjiH_RENrnAtd7n-OkmWx296CGJ5IaMi7Q95EP0k4a1OolUkIFZUYYbQ

 • Ynstg22MSQeasg-0UNL2y2hHSwMWkYPABtuQDTQWsHp7n-OkmWx296CGJ5IaMi7Q95EP0k4a1OolUkIFZUYYbQ

 • HJHv1SrgIyjsxfRw_3cjveJ7HLTAUNy89eu-340q2JF7n-OkmWx296CGJ5IaMi7Q95EP0k4a1OolUkIFZUYYbQ

 • M7Npv7hKlfXox-mYNtORkKU00gjjdXhLTUDtPBMht8d7n-OkmWx296CGJ5IaMi7Q95EP0k4a1OolUkIFZUYYbQ

 • GJfMqW0EdVwWiw2bljrkgmBYgYEyVH0K-Rdcc7YMhN17n-OkmWx296CGJ5IaMi7Q95EP0k4a1OolUkIFZUYYbQ

 • DpAgoK1NBp6hQ8TmqBhYVg7I2fhcbOlDnBdUpQMpH8N7n-OkmWx296CGJ5IaMi7Q95EP0k4a1OolUkIFZUYYbQ

 • looahXTGliBdlclSS5nlEU8mAjdqzQC4MGm2PGudKC0CcSvtp_I3CGAtWAtN6vvLxcGV-Pt16x_hkZBGxZjWeA

 • 1E1G-nc1zwQZKZff5vG_dCyzTFnL4SbyFE8myc8GxUkCcSvtp_I3CGAtWAtN6vvLxcGV-Pt16x_hkZBGxZjWeA

 • fGnngiAnBX9-RTKHYx2z_2FSVsULKjsE2PBnFUY0xdYCcSvtp_I3CGAtWAtN6vvLxcGV-Pt16x_hkZBGxZjWeA

 • NLuJgQvp8F8QQ1BueRyC7tXNxmjb-fNRPfFnE3R5z2ECcSvtp_I3CGAtWAtN6vvLxcGV-Pt16x_hkZBGxZjWeA

 • AiGwW_YVhMURJGWrLaQBC6z9VYHZgs0r64Uf2G88_voCcSvtp_I3CGAtWAtN6vvLxcGV-Pt16x_hkZBGxZjWeA

 • 41vnrucWlEuiTFQO924xYpIiGXXkLmxL8K3VHlCLDbkCcSvtp_I3CGAtWAtN6vvLxcGV-Pt16x_hkZBGxZjWeA

następny baner