do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę / Rejestracja pojazdówTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?

Geodeta PowiatowyZofia Stelmasińska

 • adres
  ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, piętro 1, p. 171
  tel.
  41 200 14 01
  e-mail
  Zofia Stelmasińska

W ramach Wydziału funkcjonuje samodzielne stanowisko Geodety Powiatowego przy pomocy, którego Starosta wykonuje zadania, na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne, który w szczególności odpowiada za:
 

 1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
 2. uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 3. zakładanie osnów szczegółowych;
 4. zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej;
 5. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 6. ochronę znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 7. prowadzenie powiatowej bazy danych wchodzącej w skład Krajowego Systemu Informacji o terenie;
 8. wydawanie odpłatnie na żądanie strony wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego;
 9. udostępnianie gminom nieodpłatnie bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
 10. sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
 11. uzgadnianie dokumentacji projektowej oraz założenie i prowadzenie sieci uzbrojenia w zakresie ewidencji geodezyjnej.

banery

poprzedni baner
 • eAQqEPioLlYA25S4JuwOHcENYmt6n0bgpMbtRZX-wGw

 • HX4nsTcw5GvSV6EtodNwGyC7HFUhKxVLvWt-w9c35iE

 • tVsJUl4U-apTWZoaNP1g7AtiK2w2LWoF0qW697hj4B4

 • 58haWNJWqT5EtfIHEQO5QNHkHjm3OmbbpMG58XMTrcg

 • 8MqUai8nP__ivn4C0GadOmCPSw2k_j53Azhqabz0DS4

 • TZQYzc88CPZ-1eX8oCGqk_jsYBMe8TNrX9YcrWAlltA

 • yyhc42c1maFSbc-RiyIWE6WKTwcGTBfvDuSOOnKUqO8

 • 39Mo1_NVZ9Ythrq58tSYn5t_4Uoh5XDjMC3XyFQm6jw

 • 9vJkAZgJafMbiuKOVFnQh_vJBT7Em2Mex1UTl3Sv2s4

 • LCozcgXNgJCIooIjUUItlz95RMdqtXpXqXRCF1fcVnA

 • Se8lfPdxUezIDfSD293PZMg4Prh7Z0q3pmhYCPblR1Y

 • lNQ2WZ_c3Vm68nMFGhlgDpYoxiuASJmHFwkDLjwUEhY

 • i_qCDkwV6vrtquMGxvKi843rfG3YF0nAVRIJpUO4Gbk

 • -mcjVzYqOrKJ4kMqAj4hX5E8IPGVrKQUI4C9es3acDk

 • rhLQVTk8L57-KvsEp5PhUVy_tfKo4c4WPgVkVpjXj2I

następny baner