do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz

AudytorGrzegorz Napieraj

 • adres wydziału
  ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, piętro 1, p. 357
  tel.
  41 200 16 76
  e-mail
  Grzegorz Napieraj

Audytor wewnętrzny podlega bezpośrednio Staroście. Do zakresu działania Audytora wewnętrznego należy w szczególności:

 1. dokonywanie oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej, w tym przestrzegania procedur kontroli oraz zarządzania ryzykiem przez komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne;
 2. w toku prowadzonego audytu dokonywanie oceny przestrzegania zasad celowości, legalności, gospodarności, rzetelności i oszczędności w dokonywaniu wydatków;
 3. przeprowadzanie oceny przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań przez komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne;
 4. identyfikacja czynników ryzyka w działalności jednostki w wyniku przeprowadzonego audytu;
 5. przeprowadzanie analizy obszarów ryzyka komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych poddawanych audytowi;
 6. przygotowywanie planu audytu wewnętrznego do zatwierdzenia przez Starostę;
 7. przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z planem;
 8. sporządzanie programu zadania zapewniającego przed przystąpieniem do realizacji zadania;
 9. wykonywanie czynności audytowych w ramach przydzielonego zadania audytowego;
 10. wykonywanie czynności audytowych i ich dokumentowanie zgodnie z obowiązującymi standardami;
 11. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań zapewniających;
 12. prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadania audytowego i pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego;
 13. przeprowadzanie czynności sprawdzających, po upływie terminów realizacji zaleceń;
 14. wykonywanie innych zadań audytu wewnętrznego na potrzeby Starosty;
 15. ewidencjonowanie czasu pracy dla celów planowania;
 16. przygotowywanie sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań audytowych.

banery

poprzedni baner
 • JDtbpe-MmfRayibg-2jjF7_7rLJwWHqlOm1YzKaRhP0

 • h2xGl1xIMJPL1bY64GDB5y3nTXp2aM6cZogdCIDCQWk

 • ytCpgkfb-Q528-NOs3FxgWNTeRNVOXySBVGXkKIRLE8

 • zivePshDQgqzrBm6kbDibL6xqWjhu0P9BMYX5TKuTJE

 • 63gN_eXhNSekry2aCDGnb5MTyRbtGMV-3YsyIOVptTY

 • fgxvO6SFvAkHj3rrKGuOTLEykMWyISvElwFz_H_5trA

 • eUlEr3JKidJftR8AR3eGrZp070jNkGFLm1J2h8P3cfc

 • G4VQ8eWkaawb2_I9uUSSA5RgZtD3-bbLQBOQ5axxVRs

 • AshJnWqUAeLM0FJ75TSRjCMQXQQiWdC3qWlMQq1B3C0

 • a-U0QlHRqGqjeG-H1U2gMmnxFwbr8W9bRp_cMtyOy8APASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

 • 9pNudGH2247KgGBIoQZTmSGk1fF4oql69NuCQU2CnZsPASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

 • yThYohI1aJqSM4U4PWLiM7fOTTygfLQJESjDBw7HPzcPASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

 • kb2h-cdVWxjqs0FJOm9tAS81xEwCiBi2BLwe0sa25GMPASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

 • HrltOjucsjoaxU0AZMBIwf2MrVK_0St4NdlyDRCqcjEPASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

 • 2v8imQfQicPozO-5C0xJSRrhPMjfxwB7ARS-szlmniYPASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

następny baner