do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji i Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Ważna informacja dla klientów Starostwa Powiatowego w Kielcach. Z uwagi na awarię systemu rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy, w poniedziałek, 21 maja nie będą załatwiane sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach. Za utrudnienia przepraszamy.Uwaga! 21 lutego br. Zarząd Powiatu w Kielcach przyjął Księgę Identyfikacji Wizualnej Powiatu Kieleckiego, która znajduje się w zakładce „Dla Klienta”W sprawach rejestracji pojazdów i praw jazdy zapraszamy do Wydziału Komunikacji i Transportu w poniedziałki 7.15-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.15 - 14.00. System Centralnej Ewidencji Pojazdów CEP wciąż nie działa poprawnie, niezależnie od Starostwa. O ustaniu tej awarii niezwłocznie poinformujemy.Czas pracy Starostwa Powiatowego w Kielcach - w każdy poniedziałek urząd będzie czynny w godzinach od 7 do 17.15. Od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15. HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
17 maja
2017

Zarząd Powiatu obradował

 

Obrady Zarządu Powiatu w Kielcach, 17 maja 2017 r.

Zarząd podjął następujące uchwały:

- dotyczącą przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kieleckiego na lata 2017-2022”.

Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych jest dokumentem określającym priorytety w działaniach powiatu w zakresie polityki społecznej. Dokument przygotowano ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami. Strategia składa się z części analityczno-diagnostycznej oraz części programowej. Część analityczno-diagnostyczna zawiera informacje ogólne dotyczące powiatu oraz diagnozę problemów społecznych na jego terenie. Analizy dokonano w następujących obszarach: bezrobocie i rynek pracy, ubóstwo, przemoc w rodzinie, niepełnosprawność, osoby starsze. Część programowa zawiera najistotniejsze założenia polityki społecznej powiatu na najbliższe lata.

Strategia będzie stanowiła bazę do opracowania szczegółowych programów dotyczących osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednocześnie będzie podstawą do ubiegania się przez instytucje samorządu terytorialnego o środki finansowe pochodzące z budżetu państwa czy funduszy unijnych.

- dotyczące wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (4 uchwały),

- w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kieleckiego nieruchomości gruntowej, położonej
w obrębie 0002 Bieliny Kapitulne, gmina Bieliny z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi powiatowej Nr 0322T (5 uchwał),

- w sprawie zatwierdzenia dokumentu pt. „Diagnoza i analiza potrzeb edukacyjnych z zakresu kompetencji kluczowych i społecznych Liceum Ogólnokształcącego im. Kard. Karola Wojtyły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie” w związku z ogłoszonym konkursem nr: RPSW.08.03.04-IŻ.00-26-109/17 Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo dla Poddziałania 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych, ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,

- w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Teresie Pasowskiej Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie.

Uchwała dotyczy realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie poprzez budowę obiektu i zakup wyposażenia”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

- w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie Pani Teresy Pasowskiej.

Zarząd Powiatu w Kielcach powyższą uchwałą udzielił Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie upoważnienia do podpisania i złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój wiedzy i umiejętności - bogactwem młodych ludzi” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

 - w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2017 r.,

 - w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 r.

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner