do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

19 maja na Świętym Krzyżu XIV Jarmark Świętokrzyski. Zapraszamy!W dniu 25 kwietnia 2019 r. ( czwartek ) z powodu prac serwisowych w systemie Pojazd - Kierowca nastąpią utrudnienia w obsłudze interesantów w godz. 7.00 – 9.00 w Wydziale Komunikacji i Transportu.W sprawach rejestracji pojazdów i praw jazdy zapraszamy do Wydziału Komunikacji i Transportu w poniedziałki 7.15-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.15 - 14.00. Czas pracy Starostwa Powiatowego w Kielcach - w każdy poniedziałek urząd będzie czynny w godzinach od 7 do 17.15. Od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15. HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
08 maja
2018

Zapraszamy do udziału w konkursach fotograficznych

Zapraszamy mieszkańców powiatu kieleckiego do wzięcia udziału w dwóch ciekawych konkursach fotograficznych „20 lecie samorządu – Powiat Kielecki czysty i zielony” oraz „Droga do niepodległości – pomniki pamięci w jedności z przyrodą”. Termin składania prac mija 15 maja.

Organizatorem konkursów jest Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kielcach.

- Celem konkursu „20 lecie samorządu – Powiat Kielecki czysty i zielony” jest przedstawienie podejmowanych przez powiat oraz gminy na przestrzeni 20 lat inicjatyw i działań służących poprawie środowiska przyrodniczego, udokumentowanie występowania na terenie powiatu kieleckiego, infrastruktury chroniącej środowisko jak np. oczyszczalnie ścieków, odnawialne źródła energii, punkty selektywnej zbiórki odpadów oraz promowanie powiatu jako czystego, zielonego, żyjącego w zgodzie z naturą – mówi Marek Kwiecień, członek Zarządu Powiatu w Kielcach.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI i VII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych (z wyjątkiem uczniów klas maturalnych), oraz powiatowe młodzieżowe ośrodki wychowawcze - z terenu powiatu kieleckiego.

Ochrona przyrody to ochrona wszystkich jej elementów – zarówno tych rzadkich jak i pospolitych, a także ochrona krajobrazu i zieleni miejskiej. Na przestrzeni 20 lat, zrealizowano w powiecie kieleckim wiele inwestycji, które sprzyjały nie tylko ochronie przyrody, ale również poprawie jakości życia mieszkańców. Dzięki tym działaniom podniosła się atrakcyjność powiatu kieleckiego jako miejsca zamieszkania oraz turystyczna, gdyż powiat czysty, zielony, wspiera rozwój lokalny i jest interesujący dla turystów szukających miejsc do odpoczynku oraz miłośników przyrody.

- Fotografie mają przedstawiać zrealizowane inwestycje służące ochronie środowiska a tym samym  udokumentować pozytywne zmiany jakie nastąpiły na terenie powiatu kieleckiego w okresie 20 lat istnienia samorządu Powiatu Kieleckiego. Chcemy także, aby konkurs zmobilizował uczniów do jeszcze bardziej aktywnego działania w celu zachowania piękna otaczającej nas przyrody i krajobrazu – dodaje Marek Kwiecień.

Nadesłane na konkurs zdjęcia – maksymalnie 2 sztuki o wymiarach 20 cm x 30 cm i większych - w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD, DVD jako plik JPEG), muszą być pracami własnymi, indywidualnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach. Fotografia powinna w sposób przejrzysty przedstawiać temat konkursu. Prace konkursowe nie mogą być przetworzone komputerowo. Każde zdjęcie na odwrocie musi być czytelnie podpisane: tytuł konkursu, nazwa szkoły, klasa, imię i nazwisko ucznia - autora zdjęcia, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, telefon kontaktowy.

                 „Droga do niepodległości – pomniki pamięci w jedności z przyrodą”

 - Celem drugiego konkursu jest pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa powiatu kieleckiego, w związku  z  100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, kultywowanie wartości, ideałów i postaw uczestników powstań oraz pamięci o ich losach, zachęcenie do odkrywania miejsc pamięci narodowej stanowiących jedność z otaczającą je przyrodą oraz edukacja przyrodnicza i wychowanie poprzez sztukę, dzieci i młodzieży z terenu powiatu kieleckiego - mówi Magdalena Kędzierska, naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowska kieleckiego starostwa.

Adresaci  projektu: Uczniowie klas VI i VII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych (z wyjątkiem uczniów klas maturalnych), oraz powiatowe młodzieżowe ośrodki wychowawcze - z terenu powiatu kieleckiego.

Rok 2018 jest szczególny dla historii Polski. Dokładnie bowiem 100 lat temu w roku 1918, Polska po 123 latach odzyskała swoją niepodległość. Powiat Kielecki chcąc uczcić pamięć uczestników powstań, pragnie poprzez konkurs fotograficzny, przypomnieć mieszkańcom powiatu miejsca pamięci narodowej. Często są to miejsca zapomniane, czasami zaniedbane, ale zawsze wtopione w piękny krajobraz przyrodniczy. O odnalezienie i upamiętnienie właśnie takich miejsc najbardziej powinno zależeć uczestnikom konkursu, aby móc przywrócić im należytą pamięć. Mamy nadzieję, że miejsca pamięci narodowej, wzbudzą niezapomniane emocje i przeżycia, na zawsze pozostaną w pamięci i sercach uczniów i zostaną wraz z otaczającą je przyrodą, otoczone właściwą opieką.

Nadesłane na konkurs zdjęcia – maksymalnie 2 sztuki o wymiarach 20 cm x 30 cm i większych - w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD, DVD jako plik JPEG), muszą być pracami własnymi, indywidualnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach. Fotografia powinna w sposób przejrzysty przedstawiać temat konkursu. Prace konkursowe nie mogą być przetworzone komputerowo. Każde zdjęcie na odwrocie musi być czytelnie podpisane: tytuł konkursu, nazwa szkoły, klasa, imię i nazwisko ucznia - autora zdjęcia, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, telefon kontaktowy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! Termin nadsyłania prac mija 15 maja 2018 r. Prace można przynieść osobiście do siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25–211 Kielce (pokoje numer 353, 354 lub 356) lub przesłanie na adres jw. Wyłonienie laureatów i wręczenie nagród - do dnia 22 czerwca 2018 roku.

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner