do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

W sprawach rejestracji pojazdów i praw jazdy zapraszamy do Wydziału Komunikacji i Transportu w poniedziałki 7.15-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.15 - 14.00. Czas pracy Starostwa Powiatowego w Kielcach - w każdy poniedziałek urząd będzie czynny w godzinach od 7 do 17.15. Od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15. HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
11 października
2018

Radni obradowali

 

O sytuacji Powiatowych Zespołów Szkół, szpitali oraz o rodzinach zastępczych rozmawiano podczas obrad Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych.

Obradom obu komisji przewodniczyli Janusz Wojkowski oraz Bogumiła Kowalczyk. W posiedzeniu wzięli udział także członek Zarządu Powiatu w Kielcach  Bogdan Gierada oraz skarbnik powiatu Maria Klusek. Radni omówili „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego w roku szkolnym 2017/2018”.

- Wszystkich nas cieszy bardzo dobry nabór i wyniki szkół w Łopusznie, dobrze prosperującego Zespołu Szkół w Chmielniku. Wyzwaniem jest Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie. Szkoła dysponuje bardzo dobrymi warunkami lokalowymi, dobrze wyposażonymi pracowniami oraz bardzo dobrą kadrą, jednak nie cieszy się popularnością wśród uczniów – mówił Janusz Wojkowski.

Radna Irena Gmyr zwróciła uwagę, iż w rozwoju szkoły należy nawiązać współpracę z gminą, mówiła także o organizacji dowozu uczniów z dalszych miejscowości.  

- Podejmowaliśmy wiele działań na rzecz tej szkoły. Upatrujemy możliwości w uczniach, którzy przyjdą po zlikwidowaniu gimnazjów – mówił Bogdan Gierada.

Następnie radni wysłuchali informacji  na temat zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2028 oraz zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na rok 2018.

- Przeznaczamy środki na zakup samochodu dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach oraz dofinansowanie na działalność szkół – mówiła skarbnik powiatu.

Ważnym elementem obrad było omówienie sytuacji szpitala Powiatowego w Chmielniku, który jak zaznaczono bardzo dobrze się rozwija dzięki pomocy ze strony samorządu powiatu. Ostatnią część posiedzenia poświęcono informacji dotyczącej przyjęcia „Programu pieczy zastępczej wraz z corocznym limitem rodzin zawodowych w powiecie kieleckim na lata 2019-2021.

- W trackie przygotowania poprzedniego Programu zgłaszało się dużo rodzin, jednak w tym momencie dużo rodzin rezygnuje, przerasta ich odpowiedzialność i obciążenie. Jest to duże wyzwanie w organizowaniu pieczy zastępczej. Będziemy stawiać na rozwój nowych form, pozyskiwanie nowych kandydatów, jak również dbanie o te rodziny, które mamy, zapewniając im opiekę specjalistów, tak żeby zapobiegać wypaleniu zawodowemu – Sylwia Piotrowska - Kierownik Referatu ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Przedstawicielka PCPR dodała, że obecnie do pieczy zastępczej trafia wiele dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki. Są to dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, które często potrzebuję opieki instytucjonalnej.

Na zakończenie przewodniczący komisji, radny Ryszard Barwinek oraz Bogdan Gierada i Stanisław Furmanek, naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej podziękowali radnym zasiadającym w komisjach za współpracę w trakcie kończącej się kadencji.

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner