do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

W sprawach rejestracji pojazdów i praw jazdy zapraszamy do Wydziału Komunikacji i Transportu w poniedziałki 7.15-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.15 - 14.00. Czas pracy Starostwa Powiatowego w Kielcach - w każdy poniedziałek urząd będzie czynny w godzinach od 7 do 17.15. Od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15. HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
07 marca
2018

Program dla osób dotkniętych przemocą

 

W szybkim tempie wzrasta liczba osób dotkniętych przemocą. Ponad dziesięciokrotnie więcej wydawanych jest Niebieskich Kart. Podczas poniedziałkowej Sesji Rady Powiatu w Kielcach, radni uchwalili Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022. 

Program skupia się wokół czterech priorytetowych obszarów: profilaktyka i edukacja społeczna, ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie. Czwartym obszarem jest podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- Opracowując ten program, oparliśmy się na współpracy z policją, organizacjami pozarządowymi i gminnymi zespołami interdyscyplinarnymi, na których najbardziej ciąży odpowiedzialność za przeciwdziałanie przemocy – powiedziała Anna Bielna, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. - Zadaniem programu jest wprowadzenie w życie działań mających na celu z jednej strony podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie oraz promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy, zapewnienie ochrony i udzielanie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, edukacja osób stosujących przemoc - mówi Anna Bielna. - Będziemy także upowszechniać informacje o tym jakie są możliwości i formy udzielenia pomocy obu stronom.

Warto dodać, iż w każdej gminie działają Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grupy Robocze, których zadaniem jest między innym diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Ważnym działaniem zespołu jest wdrażanie procedury „Niebieskiej karty”.

Z danych zespołów wynika, że w 2016 roku założonych zostało 998 Niebieskich Kart, natomiast zjawiskiem przemocy dotkniętych zostało 2936 osób.

- Z danych wynika, że skala przemocy w rodzinie na przestrzeni ostatnich pięciu lat zwiększa się. Liczba założonych Kart oraz liczba osób dotkniętych przemocą od roku 2012 wrosła ponad 10 – krotnie – dodała dyrektor.

Procedura Niebieskiej Karty wszczynana jest również przez policję. Według informacji pozyskanych z policji w latach 2014-2016 w komisariatach funkcjonujących na terenie powiatu kieleckiego, najwięcej Kart założono w komisariatów w Chęcinach, Strawczynie, Daleszycach, Bodzentynie. Najmniej wydano ich w Morawicy i Rakowie.

Postępowania karne

W związku z założonymi Niebieskimi Kartami wszczęto postępowania karne o znęcanie się fizyczne lub psychiczne. Najwięcej postępowań z art. 207 par. 1 kodeksu karnego wszczęto w komisariatach policji w Morawicy, Strawczynie, Daleszycach, Chęcinach, a najmniej w Bodzentynie i Rakowie.

W ramach oferowanego wsparcia dla osób doświadczających przemocy powiat kielecki zleca prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej „Caritas” Diecezji Kieleckiej – Centrum Interwencji Kryzysowej.

- Centrum świadczy usługi socjalne, psychologiczne i hostelowe dostępnych całą dobę osobom i rodzinom z powiatu, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej ośrodek udzielił od stycznia do grudnia 2016 roku łącznie 1189 porad – dodaje Anna Bielna.

Kolejnym zadaniem powiatu realizowanym jest program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy domowej, który ma na celu wyposażenie osób stosujących przemoc w rodzinie w mechanizmy samokontroli i korygowania zachowań przemocowych. Program realizuje PCPR.

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner