do góry
  • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
    Wydział Komunikacji i Transportu - godziny obsługi klientów:
    pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
  • ul. Wrzosowa 44
    25-211 Kielce

  • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
    fax 41 200 12 10

Ważna informacja dla klientów Starostwa Powiatowego w Kielcach. Z uwagi na awarię systemu rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy, w poniedziałek, 21 maja nie będą załatwiane sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach. Za utrudnienia przepraszamy.Uwaga! 21 lutego br. Zarząd Powiatu w Kielcach przyjął Księgę Identyfikacji Wizualnej Powiatu Kieleckiego, która znajduje się w zakładce „Dla Klienta”W sprawach rejestracji pojazdów i praw jazdy zapraszamy do Wydziału Komunikacji i Transportu w poniedziałki 7.15-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.15 - 14.00. System Centralnej Ewidencji Pojazdów CEP wciąż nie działa poprawnie, niezależnie od Starostwa. O ustaniu tej awarii niezwłocznie poinformujemy.Czas pracy Starostwa Powiatowego w Kielcach - w każdy poniedziałek urząd będzie czynny w godzinach od 7 do 17.15. Od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15. HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
17 maja
2017

Pomoc dla osób w trudnej sytuacji

 

Osoby i rodziny będące w trudnej sytuacji życiowej z gmin: Łopuszno, Chęciny, Morawica, Daleszyce będą mogły korzystać z bezpłatnych porad specjalistów: mediatora, psychologa, pedagoga, radcy prawnego.

W powiecie kieleckim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach uruchamia punkty konsultacyjne dla osób w trudnej sytuacji. Pierwsze cztery punkty powstaną w gminach: Łopusznio, Chęciny, Morawica i Daleszycach.

 - W ramach punktów przewidziano poradnictwo i wsparcie psychologiczne w sprawach rodzinnych oraz wychowawczych, pomoc dla osób przeżywających kryzysy życiowe, pomoc dzieciom i młodzieży w zakresie socjalizacji w szkole, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, wyciszanie konfliktów małżeńskich, prowadzenie mediacji rodzinnej, profilaktyka dla mieszkańców m.in. ukierunkowanych na rozwój umiejętności wychowawczych rodziców, profilaktyka zachowań, agresywnych wśród dzieci i młodzieży, porady prawne w zakresie prawa cywilnego w tym: prawo rodzinne, prawo pracy, rzeczowe i inne, pomoc prawna w sporządzaniu projektów, pozwu, wniosku - wylicza Anna Bielna, dyrektor PCPR w Kielcach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, dyżury w pierwszy poniedziałek miesiąca, tel. 41 200 17 03, 41 200 17 16, 41 200 17 10.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie, dyżury trzecia ( psycholog, pedagog) i czwarta (mediator) środa miesiąca, tel. 41 391 42 82.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach, dyżury w trzeci (mediator, radca prawny) i czwarty ( psycholog, pedagog) wtorek miesiąca, tel. 41 315 10 54.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy, dyżury w drugi czwartek miesiąca, tel. 41 301 40 41.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach, Ośrodek Mediacji, dyżury w pierwszy (psycholog, pedagog) piątek miesiąca i czwarty (radca prawny) poniedziałek miesiąca, tel. 41 307 24 78.

 Porady będą udzielane raz w miesiącu po ustaleniu zgłoszeń/ilości zainteresowanych z danej gminy przez Ośrodek Pomocy Społecznej

PORADY I KONSULTACJE

Zadanie punktu konsultacyjnego: wsparcie specjalistów dla osób/rodzin będących w kryzysie oraz w innych trudnych sytuacjach życiowych dotyczących między innymi; przemocy, konfliktów, problemów opiekuńczo- wychowawczych z dziećmi.

Porad i konsultacji udzielać będą pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach:

  • Psycholog- Lidia Świeboda-Toborek

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi poradnictwo i konsultacje  psychologiczne dla rodzin oraz osób indywidualnych. Realizuje działania z obszaru interwencji kryzysowej. Diagnozuje zaburzenia i trudności w funkcjonowaniu poznawczym, społecznym i emocjonalnym występujące u dzieci i młodzieży. Specjalizuje się w problematyce całościowych zaburzeń rozwojowych, w tym spektrum autyzmu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, grup wsparcia oraz warsztatów psychoedukacyjnych ukierunkowanych na rozwój osobisty, kształtowanie umiejętności rodzicielskich i poszukiwanie rozwiązań sytuacji problemowych.

  • Psycholog- Marcelina Jończyk- Król

Absolwentka Wydziału Filozoficznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Psycholog praktyk zajmujący się poradnictwem, wsparciem oraz diagnozą psychologiczną dla pieczy zastępczej oraz mieszkańców powiatu kieleckiego. Posiada doświadczenie w pracy z rodzinami w kryzysie m. in. w sytuacji straty osoby bliskiej. Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami borykającymi się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.

  • Pedagog- Justyna Kasperek

Absolwentka pedagogiki i resocjalizacji, oligofrenopedagogiki oraz terapii pedagogicznej mediator. Dzięki  wieloletniemu  doświadczeniu w pracy pedagoga szkolnego, zna potrzeby i problemy dzieci. Specjalizuje się   w pomocy dzieciom i młodzieży posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych. Prowadzi konsultacje dla rodzin mających problemy  wychowawcze i trudności z utrzymaniem odpowiedniej motywacji do nauki dzieci i młodzieży. Prowadzi działania z zakresu psychoedukacji oraz profilaktyki.

  • Mediator- Teresa Jakubowska

Konsultant ds. Współpracy z Rodziną i Dzieckiem PCPR w Kielcach. Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, specjalność: Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie- Instytut Psychologii Stosowanej specjalność: Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa. Mediator wpisany na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Kielcach. Mediator rodzinny w Caritas Diecezji  Kieleckiej- Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach. Mediator- V-ce Prezes Stowarzyszenia Świętokrzyskich Mediatorów. Realizuje działania z obszaru interwencji kryzysowej, udziela wsparcia dla osób będących w przemocy lub zagrożonych przemocą. Poprzez mediacje rozwiązuje konflikty  rodzinne, małżeńskie, problemy z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi mediacje sądowe i poza sądowe. Zajmuje się profilaktyką.

  • Radca Prawny- Anna Kangier

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2003 roku ukończyła aplikację sędziowską i złożyła egzamin sędziowski. W latach 1993-2010 pracowała w Sądzie Rejonowym w Kielcach. W 2006 roku wpisana została na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach, pod numerem KL- K 756. Obecnie pracuje m.in. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach świadcząc pomoc prawną na rzecz mieszkańców powiatu Kieleckiego bez względu na dochód.

W punktach konsultacyjnych świadczona będzie specjalistyczna pomoc dla rodzin i klientów indywidualnych w zakresie:

  • poradnictwo i wsparcie psychologiczne w sprawach rodzinnych oraz wychowawczych,
  • pomoc psychologiczna dla osób przeżywających kryzysy życiowe, trudności przystosowawcze lub borykającymi się z innymi trudnościami wynikającymi z aktualnej sytuacji życiowej,
  • diagnoza pojawiających się trudności w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży,  
  • pomoc dzieciom i młodzieży w zakresie socjalizacji w szkole,
  • porady i pomoc dla dzieci i młodzieży posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych, pomoc rodzicom/opiekunom prawnym w rozwijaniu kompetencji rodzicielskich umiejętności, w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,
  • rozmowy motywujące  i wspierające,
  • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, w sytuacjach kryzysowych w grupie rówieśniczej, po traumie, wszelkich stresach, wyciszanie konfliktów małżeńskich,
  • prowadzenie mediacji rodzinnej,
  • profilaktyka dla mieszkańców m.in. ukierunkowanych na rozwój umiejętności wychowawczych rodziców, profilaktyka zachowań, agresywnych wśród dzieci i młodzieży, prelekcje na temat mediacji i inne,
  • porady prawne w zakresie prawa cywilnego w tym: prawo rodzinne, prawo pracy, rzeczowe i inne,
  • pomoc prawna w sporządzaniu projektów, pozwu, wniosku oraz innych pism.

 

 

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
  • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

  • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

  • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

  • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

  • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

  • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

  • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

  • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

  • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

  • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

  • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

  • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

  • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

  • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

  • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner